TEMELJNA NAČELA HRVATSKE STRANKE PRAVA-1861 

Mi Hrvati imamo dvie narodne mane, iz kojih izvire sva naša nesreća: mi svakomu vjerujemo bez da promišljamo, i lahko zaboravljamo krivice, koje nam drugi učine.

Ali mi bar za čas, u sadanjosti, ne primamo pljuske za poljubce, krivicu za pravo, tlačenje za ljubav; mi ćemo današnje zlo i krivicu današnju do sutra zaboraviti, pa, ako nam tko liepu rieč kaže, ponašati ćemo se kao da nismo bili prevareni, kao da krivica ni zala nikada nije bilo i kao da ih već nikada ne može biti; nu danas, dok ne zaboravimo zlo i dok nove prazne rieči ne čujemo, mi se držimo, kako valja.

dr. Ante Starčević
Zagreb, 31. svibanj, 12. srpanj 1995. i 01. ožujak 2003. godine.povratak

UVODNA NAČELA

Članak 1.
Hrvatski je narod samosvojna narodna jedinica; on je narod sam po sebi. U narodnosnom smislu nije istovjetan ni s jednim drugim narodom, niti je dio bilo kojeg drugog naroda.

Hrvatski narod je autohton narod, ali pored etničkog porijekla, u modernom smislu, čine ga svi hrvatski državljani, bez obzira na etničko porijeklo, te tako svojom sviješću i opredjeljenjem tvore političku naciju.

Hrvatski narod je nositelj neograničenog, neotuđivog, nedjeljivog, neprenosivog i nepotrošivog suvereniteta.

Hrvatski narod sam po sebi i kao politička nacija ima pravo na potpuni suverenitet i državnu nezavisnost.

Hrvatski je narod jedan od najstarijih europskih naroda, narod koji se kroz razna povijesna razdoblja i prilike neprekidno borio za svoju državnu samostalnost.

Doseljenjem na današnji prostor, hrvatski je narod formirao svoju državnu zajednicu u kojoj je živio neovisno do 1102. godine.

Gubitkom samostalnosti i državnosti hrvatski je narod preko osam stoljeća živio pod tuđinskom vlašću, čuvajući svoju narodnu posebnost i ideju državnog prava.

Stožer nacionalne svijesti i ideje državnog prava u hrvatskom narodu od 1861. godine je Stranka prava i njezini utemeljitelji dr. Ante Starčević i dr. Eugen Kvaternik, koji su se kroz parlamentarnu demokraciju borili za obranu hrvatskog državnog prava kao prava hrvatskog naroda na nacionalnu slobodu i za ujedinjenje svih hrvatskih zemalja u jedinstvenu, slobodnu i samostalnu hrvatsku državu. Stranka prava nosi to ime jer hoće očuvati hrvatskom narodu njegovo tisućgodišnje pravo na svoju slobodnu i neovisnu hrvatsku državu.

Predsjednik stranke prava dr. Ante Starčević, kojeg je hrvatski narod jedinog počastio titulom Oca domovine, zbog izdaje u stranačkim redovima, bio je prisiljen 1894. godine utemeljiti novu stranku pod imenom Čista stranka prava, koju je nakon Starčevićeve smrti 28. veljače 1896. godine vodio predsjednik stranke dr. Josip Frank, a nakon njega pravaški saborski zastupnici dr. Aleksandar Horvat i dr. Vladimir Prebeg, pod čijim se predsjedanjem stranka prava 1. ožujka 1919. godine preimenovala u Hrvatsku stranku prava nakon osnutka Kraljevine SHS 1. prosinca 1918. godine.

Hrvatska stranka prava kao najstarija državotvorna stranka hrvatskog naroda, zabranjena je 6. siječnja 1929. godine proglašenjem diktature jugoslavenskog kralja Aleksandra Karađorđevića, a obnovljena tek nakon šezdeset i jedne godine od zabrane, 25. veljače 1990. godine u ondašnjoj komunističkoj Jugoslaviji.

Obnovitelji Hrvatske stranke prava bili su njen prvi predsjednik Dobroslav Paraga i dopredsjednik Ante Paradžik.

Hrvatska stranka prava pod njihovim vodstvom bila je 1990. godine jedina politička stranka i organizirana snaga u Hrvatskoj koja se u svome programu i djelovanju beskompromisno zalagala za razlaz od Jugoslavije, ponovnu uspostavu hrvatske državne neovisnosti i ujedinjenje Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine temeljem referenduma.

Hrvatska stranka prava utemeljila je 1991. godine Hrvatske obrambene snage - HOS, koje su tijekom velikosrpske agresije odlučno i hrabro branile suverenitet i teritorijalni integritet Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, čijih je više stotina dragovoljaca u toj obrani dalo svoje živote, dok su mnogi postali ratni vojni invalidi.

Hrvatska stranka prava kao najveći oponent vladajućem HDZ-u i tadašnjem predsjedniku Tuđmanu, bila je žrtvom okrutnih političkih i neosnovanih sudskih progona, koji su kulminirali ubojstvima dopredsjednika stranke Ante Paradžika, generala HOS-a Blaža Kraljevića, višekratnim uhićenjima i suđenjima predsjednika stranke Dobroslava Parage, sve do oduzimanja stranke administrativnim putem 28. rujna 1993. godine.

Predsjednik Hrvatske stranke prava Dobroslav Paraga bio je prisiljen 1995. godine, poput dr. Ante Starčevića 1894. godine, zajedno sa članstvom, registrirati Hrvatsku stranku prava 1861., kao nasljednicu stranke prava dr. Ante Starčevića i nastavljača hrvatske pravaške politike.

Hrvatska stranka prava - 1861 politička je organizacija koja nastavlja politički put na temeljnim načelima koja je utvrdio Otac domovine, u obrani hrvatske državne i narodne suverenosti, u stvaranju moderne političke nacije, u obrani načela morala, dosljednosti i nepotkupljivosti u svome političkom djelovanju kao istinska politička vertikala hrvatskog naroda.

Članak 2.
Hrvatska stranka prava - 1861 demokratska je politička stranka i zalaže se za ostvarenje hrvatske države u kojoj će hrvatski narod sam biti svoj gospodar, koja će biti izgrađena na suvremenim demokratskim i pravnim temeljima, u kojoj će osnovna načela biti vladavina prava i pravde, trodioba vlasti te zaštita ljudskih prava svih njezinih građana neovisno o njihovoj vjerskoj pripadnosti ili etničkom podrijetlu.

Za postizanje tog plemenitog cilja Hrvatska stranka prava - 1861 polazi od načela hrvatskog državnog prava, oslanja se na slavna hrvatska povijesna iskustva kao i na odredbe koje su obuhvaćene Općom deklaracijom o pravima čovjeka OUN, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima OUN, Međunarodnim paktom o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima OUN, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim značajnim međunarodnim dokumentima, te vodi računa o suvremenim potrebama hrvatskog naroda.
Članak 3.
Sustavno ugnjetavanje hrvatskog naroda i njegovo teško materijalno stanje, a osobito velikosrpska agresija 1991-1995. godine, uzrokovali su masovno iseljavanje Hrvata, kako iz Republike Hrvatske, tako i iz povijesnih dijelova Bačke, Banata, Boke kotorske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srijema.

Posljedica takvih kretanja očituje se u zastrašujućoj činjenici da jedna polovica Hrvata živi u inozemstvu i nema utjecaja na sudbinu svoje matične domovine.

Hrvatska stranka prava - 1861, u namjeri da zaustavi ovaj dramatični egzodus hrvatskog naroda, zalaže se za razvitak dobrih međudržavnih, političkih, gospodarskih, kulturnih, prometnih i drugih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, te podupire i bdije nad ravnopravnošću, suverenošću i konstitutivnošću hrvatskog naroda u BiH kao i na uspostavi međusobnog povjerenja i suradnje sa ostalim narodima BiH.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se, posebno, za očuvanje i zaštitu prava hrvatske nacionalne manjine u svim zemljama gdje Hrvati žive kao nacionalna manjina.

Hrvatska stranka prava - 1861, stalno, ističe dužnost hrvatske službene politike na planu očuvanja nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta hrvatskog iseljeništva, podupire zaštitu aktivnog i pasivnog izbornog prava svih hrvatskih državljana koji žive izvan Republike Hrvatske i zalaže se za ostvarenje uvjeta za povratak hrvatskog iseljeništva u domovinu pozivajući se na hrvatsku nacionalnu svijest.

Članak 4.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za zaštitu manjinskih prava onih grupa hrvatskih građana koji, pored pripadnosti hrvatskoj naciji, osjećaju pripadnost pojedinoj etničkoj skupini i nacionalnoj manjini, a sukladno europskim standardima u zaštiti prava manjina.
Članak 5.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za ravnopravnu političku, gospodarsku, znanstvenu i kulturno-tehničku suradnju sa hrvatskim susjedima kao i sa zemljama članicama Europske unije, dok o mogućem pristupu Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, HSP-1861 podržava raspisivanje referenduma hrvatskog naroda, a "za vezivanje Hrvatske s drugima uvijek ima vremena" (Eugen Kvaternik.

Hrvatska stranka prava - 1861 protiv je bilo kakvog ulaska Republike Hrvatske u pretpostavljenu Balkansku uniju ili takozvani Zapadni Balkan, odnosno u takvu monetarnu ili carinsku uniju.

Hrvatska stranka prava -1861 uvjetuje ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju postojanjem sigurnog jamstva zemljama članicama Europske unije na jednakopravnost kao i na pravo istupanja iz članstva Europske unije.

Hrvatska stranka prava - 1861 protivi se bilo kakvom članstvu u vojno-političkim savezima koji nisu unaprijed izglasani na općem referendumu hrvatskog naroda i zalaže se za vojnu neutralnost kao optimalno rješenje za hrvatsku nacionalnu sigurnost.
Članak 6.
Hrvatska stranka prava - 1861 odlučno se suprotstavlja onim oblicima i načinima suvremene globalizacije koji negiraju ili narušavaju hrvatske državne i nacionalne interese.

DRŽAVOTVORNA NAČELA

Članak 7.
Štujući međunarodno priznanje Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se zbog nacionalnih, geopolitičkih i povijesnih razloga za što tješnju povezanost i stvaranje konfederalne ili federalne državne zajednice između RH i BiH, uz poštivanje subjektiviteta obje zemlje.

U novim okolnostima, kada je hrvatski povijesni i etnički prostor podijeljen na dvije suverene države, Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za njihovo geopolitičko objedinjavanje slobodnom voljom naroda po modelu udruživanja zemalja članica Europske unije.
Članak 8.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za upravnu podjelu sadašnje Republike Hrvatske na hrvatske povijesne pokrajine poput središnje Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Istre, Primorja i Like, a podjelu takvih pokrajini na kotareve, gradove i općine.
Članak 9.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj i za djelotovornu i transparentnu državnu upravu primjerenu najvišim evropskim standardima, kao i za primjenu lustracije nad svim onima koji rade u državnim službama, a postoji utemeljena sumnja da su se, u doba titoizma i tuđmanizma, ogrješili o temeljna načela ljudskih prava.

Hrvatski sabor imenuje suce doživotno te mogu biti razriješeni samo zbog razloga utvrđenih zakonom (kaznena djela, starosna dob, itd.)

Rad svih sudova uključujući i Upravni sud mora biti javan, a Hrvatski sabor treba nadzirati rad sudova i pravosuđa.
Članak 10.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za razvitak parlamentarne demokracije u kojoj će svi državljani imati jednaka prava i odlučno djeluje na suzbijanju autokracije, partitokracije, jednoumlja, nepotizma i ekstremizma.

Hrvatska stranka prava - 1861 beskompromisno djeluje na razotkrivanju političke sprege HDZ-a i SDP-a Hrvatske, dviju stranaka proizašlih iz bivšeg Saveza komunista Hrvatske, koje svojim autoritarnim komunističkim nasljeđem dugotrajno onemogućuju zaživljavanje realnog a ne nominalnog demokratskog poretka u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se ustrajno na suzbijanju pogibeljnog stranačkog bipolarizma SDP-a i HDZ-a, uvedenog u višestranački sustav zadnjih 13 godina u svrhu trajnog smjenjivanja na vlasti i u oporbi lidera ovih dviju frakcija bivšeg Saveza komunista.

Hrvatska stranka prava - 1861 oštro se suprotstavlja svakom arbitriranju ili miješanju tijela državne vlasti u autonomiju ili djelovanje političkih stranaka i zalaže se za donošenja takvog zakona o političkim strankama koji će spriječiti postojanje fiktivnih političkih stranaka koje služe stvaranju predizbornog kaosa i onemogućuju prepoznavanje istinske oporbe.
Članak 11.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za donošenje ustavnih odredbi koje određuju izborna pravila.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za opće, tajne i neposredne višestranačke parlamentarne izbore na temelju jednakog i općeg prava glasa uz primjenu mješovitog izbornog sustava po modelu 50% većinski dvokružni i 50% razmjerni izborni sustav sa izbornim pragom od 3%, uz izbornu kontrolu višestranačkih izbornih komisija sastavljenih od svih stranaka koje sudjeluju na izborima.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se da Hrvatski sabor ima najviše sto saborskih zastupnika, da je mandat zastupnika u Hrvatskom saboru obvezujući, da se mandat zastupnika skrati na dvije godine, da zastupnike u Hrvatskom saboru mogu imati samo političke stranke, da se sabor ne može raspustiti radi održavanja parlamentarnih izbora i da je u neprekidnom zasjedanju, osim blagdana i godišnjeg odmora.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se da sva tijela hrvatske pravne države moraju postupati po Ustavu, zakonima i drugim propisima posve neovisno o interesima bilo koje političke organizacije.

Za Hrvatsku stranku prava - 1861 Hrvatski sabor mora postati središte zakonodavnog i političkog odlučivanja.
Članak 12.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za izbor predsjednika republike putem općih, tajnih i neposrednih izbora temeljem kojih bi, kao neposredno izabran od naroda, imao ovlasti predstavljanja države u zemlji i inozemstvu, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, potvrđivanja mandatara za sastav nove vlade kao i raspuštanja vlade, pokretanja zakonodavnih inicijativa, stavljanja veta na zakone i druge državno-pravne akte izglasane u saboru i vladi, sukreiranja vanjske politike.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se da Hrvatski sabor s dvotrećinskom većinom odlučuje o razrješenju predsjednika Republike u slučajevima predviđenim zakonom.
Članak 13.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za uvođenje koncepcije narodne obrane po uzoru na dragovoljačke jedinice HOS-a, ostanak služenja redovnog vojnog roka, djelotvornu, profesionalnu vojsku kao i razvoj domaće vojne industrije.

Vojska, policija, javno školstvo, javno zdravstvo i dr. ne smiju služiti interesima bilo koje političke stranke.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za oštru borbu protiv korupcije, cenzure medija, nepotizma, organiziranog kriminala i njegove sprege bilo sa politikom bilo sa gospodarstvom.

NAČELA O LJUDSKIM I VJERSKIM PRAVIMA

Članak 14.
Hrvatskoj stranci prava -1861 jedno od glavnih polazišta je zaštita ljudskih prava i ljudskog dostojanstva koja ne smiju biti, osim u izuzetnim, zakonom predviđenim slučajevima, ničim ograničavana niti sputavana.

Položaj prava i sloboda čovjeka je mjerilo vrijednosti društvenog uređenja, pa stoga njihova opća zaštita treba biti u samim temeljima državnog poretka.
Članak 15.
Hrvatska stranka prava - 1861 poklanja osobitu pažnju obrani prava povrijeđenih i ugroženih osoba i zalaže se za mobiliziranje znanstvenih i odgojnih metoda te sredstava priopćavanja usmjerenih prema univerzalnom poštivanju ljudskih prava.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se osobito za slobodu medija, uspostavu neovisne i javne nacionalne televizije i radija, slobodu stvaralaštva, kulture, umjetnosti, znanosti i izdavaštva, te za nesmetani razvoj građanskog društva i sindikata.
Članak 16.
Za Hrvatsku stranku prava - 1861 pripadnik hrvatskog naroda je svaka osoba hrvatskog etničkog porijekla, kao i svaka osoba koja posjeduje hrvatsko državljanstvo bez obzira na etničko porijeklo.

Hrvatska stranka prava - 1861 zastupa da su svi hrvatski državljani jednaki bez razlike na rasu, boju kože, spol, narodnost, jezik, vjeroispovijed, svjetonazor, naobrazbu, imovinu te pravni ili društveni položaj. Etničko porijeklo ne može biti izvorište posebne zaštite od odgovornosti.

Sve osobe su jednake pred zakonom, te imaju pravo na jednaku zaštitu.

Svaka osoba ima pravo na slobodu misli i savjesti, te na jamstvo mirnog zborovanja i slobodu udruživanja.

Nitko ne smije biti izvrgnut samovoljnom miješanju u vlastiti život ili obitelj, vlastiti dom ili osobnu prepisku.
Članak 17.
Za Hrvatsku stranku prava - 1861 sve su vjeroispovijedi ravnopravne.

Crkva je odvojena od države, a vjera je osobna stvar i pravo svakog čovjeka.

Hrvatska stranka prava - 1861 poštuje vjerske tradicije i slobode, te potiče odgojne, obrazovne i socijalne djelatnosti svih vjerskih zajednica.

Hrvatska stranka prava - 1861 se zalaže da hrvatski državljani pravoslavne vjere imaju pravo ustanoviti svoju autokefalnu crkvu i nazvati je svojim imenom, te da takva crkva bude prihvaćena s jednakim pravima kao i druge vjerske zajednice.

Hrvatska stranka prava - 1861 se protivi da jedna vjera, bez obzira na brojnost vjernika, bude protežirana od hrvatske države ili da se proglasi državnom.
Članak 18.
Hrvatska stranka prava - 1861 protivi se svim sudskim političkim procesima, tjelesnim i duševnim mučenjima tijekom istražnih postupaka i izdržavanja zatvorskih kazni, kao i protiv zlouporabe psihijatrije za postizanje nedopuštenih ciljeva.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za primjenu svih humanih postupaka i sredstava koji su usmjereni k obrani ozbiljno povrijeđenih ili ugroženih ljudskih prava.

Hrvatska stranka prava - 1861 zahtijeva da se svim žrtvama zlouporabe vlasti osigura moralna pomoć i pravična naknada.
Članak 19.
Hrvatska stranka prava - 1861 drži da prava i slobode svake osobe mogu biti ograničene samo zakonom koji je u skladu s Ustavom i međunarodnim dokumentima o zaštiti ljudskih prava.

NAČELA SOCIJALNE I OBITELJSKE POLITIKE, JAVNOG ZDRAVSTVA, EKOLOGIJE, KULTURE, ODGOJA I OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Članak 20.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za vođenje tako djelotvorne socijalne politike koja će osigurati potrebnu ravnotežu između zahtjeva uspješnog gospodarstva i ciljeva socijalne pravde.

Hrvatska stranka prava -1861 smatra da socijalna pravednost za sve i osobna sloboda trebaju biti temelj državnog života i zato se zalaže za Hrvatsku kao socijalnu državu koja može osigurati sredstva za osnovne životne potrebe nezaposlenim, bolesnim, invalidnim i za rad nesposobnim hrvatskim državljanima, osobama slabog imovnog stanja, odnosno pomoć za uzdržavanje i pravo na dječji doplatak.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za svestranu zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji, posebno invalida i oboljelih.

Hrvatska stranka prava - 1861 promiče dostojanstvo i ugled žene, te se zalaže za osiguranje njenog ravnopravnog sudjelovanja u društvenom, gospodarskom i političkom životu.

Hrvatska stranka prava - 1861 promiče i zaštićuje ustanovu braka i obitelji, majčinstvo i podizanje novih naraštaja.

Hrvatska stranka prava - 1861 odlučno se zalaže za zaštitu života od začeća do naravne smrti, i to osobito stvaranjem kvalitetnijih uvjeta za život stanovništva, posebno žena i zaštitu materinskog prava.

Hrvatska stranka prava -1861 protivi se izjednačavanju u pravima i obvezama bračne ili izvanbračne heteroseksualne zajednice sa istospolnom zajednicom, odnosno bračnom institucionaliziranju i usvajanju djece od istospolnih parova.

Hrvatski narod je u demografskoj pogibelji zbog niskog nataliteta i prevelikog iseljavanja, pa Hrvatska stranka prava - 1861 odlučno potiče demografsku obnovu, jamči znatnija izdvajanja iz državnog proračuna i znatnije porezne olakšice za tu svrhu.

Hrvatska stranka prava - 1861 oštro se suprotstavlja eutanaziji odnosno "ubojstvu iz milosrđa", jer to smatra ne samo ozakonjenim ubojstvom, već osobitom zlouporabom medicine i teškom povredom dužnosti i obveze zaštite života svakog ljudskog bića.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se da hrvatska država bude obvezna odgajati i zbrinjavati napuštenu i nezbrinutu djecu kao i žrtve obiteljskog nasilja.
Članak 21.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za ostvarenje prava na opću zdravstvenu zaštitu osobito najugroženijih skupina kao što su stari ljudi, djeca, invalidi, branitelji i nezaposleni a na teret obveznog zdravstvenog osiguranja i poticanjem razvoja primarne zdravstvene zaštite.

Hrvatska stranka prava - 1861 potiče unaprijeđivanje javnog zdravstva, preventivne zdravstvene zaštite, službe hitne pomoći i epidemiološke službe.

Hrvatska stranka prava - 1861 potiče širenje mreže dragovoljnog donatorstva ljudskim organima.

Hrvatska stranka prava - 1861 zahtijeva da se svakom hrvatskom državljaninu koji je, temeljem objektivnog i neovisnog medicinskog vještačenja, nesposoban za daljnji rad, osigura mirovina bez obzira na dužinu radnog staža.
Članak 22.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za zaštitu prirode od uništenja i zagađenja, kao i za očuvanje životne ravnoteže u prirodi.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za primjenu najsuvremenijih ekološko - tehnoloških metoda u prirodi i društvu, te potiče proizvodnju i potrošnju zdrave hrane.

Hrvatska stranka prava -1861 protivi se proizvodnji i uvozu GMO-a u Republiku Hrvatsku.
Članak 23.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za zaštitu duhovne i materijalne kulturne baštine hrvatskog naroda i potiče uključivanje tradicionalne i suvremene hrvatske uljudbe u svakodnevni život.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za bogato i raznovrsno glazbeno, pisano, likovno i filmsko umjetničko stvaralaštvo, razvoj nakladništva, očuvanje, zaštitu i daljnje istraživanje arheoloških lokaliteta, bogat kazališni dramski i operni program, znatnija proračunska izdvajanja i porezne olakšice za kulturnu i umjetničku djelatnost, ravnomjernu dostupnost kulturnih dometa svim građanima Hrvatske.
Članak 24.
Hrvatska stranka prava - 1861 zagovara koncepciju suvremenog i kvalitetnog školskog i odgojnog sustava, prožetog domoljubljem, oslobođenog svih političkih i ideoloških utjecaja, koje omogućuje izgrađivanje mladog čovjeka u široko obrazovanu, stručno osposobljenu i moralno snažnu, slobodnomisleću osobu.

Hrvatska stranka prava - 1861 drži da svatko ima pravo na besplatno osnovno obrazovanje, obvezno učenje dva strana jezika i informatike od nižih razreda osnovne škole, uvođenje dokvalifikacija i izvanrednih studija za radno sposobno stanovništvo.

Hrvatska stranka prava - 1861 zagovara autonomiju sveučilišta i akademske slobode, slobodu istraživanja i nastave, sustav visokoškolskog obrazovanja, financiranog iz državnog proračuna uz uvjet, povratka sredstava za studij u slučaju odlaska na rad u inozemstvo u prvih deset godina od stjecanja zadnjeg akademskog naslova za sve u cilju onemogućavanja daljnjeg "odljeva mozgova".

Hrvatska stranka prava - 1861 smatra da su sredstva za visokoškolsko obrazovanje dužni vratiti (državi) studenti koji iz neopravdanih razloga ne steknu diplomu.
Članak 25.
Hrvatska stranka prava - 1861 polazi od čvrstog uvjerenja da je čovjek Božje stvorenje, smatra da se razvoj znanosti u 21. stoljeću i humanizam trebaju sudbinski prožimati, pa se zalaže za oblikovanje lika suvremenog hrvatskog intelektualca koji će u naš život unositi svjetske znanstvene metode i razvijati postignute rezultate svjetskih tehnoloških dostignuća osobito u području biotehnologije, farmakologije, medicine, energetike, računarstva i nanotehnologije.

Hrvatska stranka prava - 1861 smatra da je Hrvatska uslijed diktatorskih, autokratskih i partitokratskih režima znantno zaostala u primjeni najnovijih znanstvenih dostignuća, visokih i novih tehnologija, te da nasuprot tome, znanost treba biti temelj cjelokupnog razvitka modernog hrvatskog društva i hrvatskog narodnog gospodarstva i zalaže se za znanost u službi humanizma i za primjenu etike u znanosti.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za znatno veće i učinkovito izdvajanje sredstava iz bruto nacionalnog dohotka za znanost, tehnološki razvitak i školovanje znanstvenih stručnjaka radi osiguranja znanstvenih i tehnoloških rezultata na gospodarski rast.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za otkrivanje i razvijanje nadarene djece, te njihovo duhovno i stručno napredovanje kao i za dovođenje stranih znanstvenih instituta i tehnoloških tvrtki radi zajedničkih projekata od obostrane koristi.

Hrvatska stranka prava - 1861 odlučno se protivi reproduktivnom kloniranju ljudi i zlouporabi znanosti u genetici.

GOSPODARSKA NAČELA

Članak 26.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za pravednu pretvorbu i provedbu kuponske privatizacije nacionalne imovine, bez pljačke, otimačine i prijevare u stilu latinoameričkog grabeža.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za poništenje dosadašnje pretvorbe i privatizacije i donošenje takvog zakona o pretvorbi i privatizaciji koji će zabraniti otuđivanje strateški vrijednog i značajnog nacionalnog bogatstva, osobito velikih energetskih objekata, prirodnih resursa, velikih zemljišnih kompleksa, strateških turističkih objekata i pomorskog dobra.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za pravednu denacionalizaciju otete imovine građana i ustanova, povrat oduzetog privatnog vlasništva putem restitucije i pravične naknade, povrat opljačkanog nacionalnog kapitala od 1990.godine do danas, kao i naplatu od Srbije i Crne Gore goleme ratne štete prouzrokovane njihovom agresijom na Republiku Hrvatsku 1991.-1995. godine.
Članak 27.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za socijalno tržišno gospodarstvo i partnerstvo radnika, poduzetnika i države nasuprot vladajućem tržišnom neoliberalizmu, potiče razvitak postojećih kapitalnih domaćih gospodarskih djelatnosti koje mogu izdržati utakmicu na svjetskom tržištu te zagovara samorazvojno gospodarstvo osloncem na vlastite izvore.
Članak 28.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se trajno za svekoliki razvoj hrvatskog gospodarstva, snažan razvoj turizma, komunikacijske i informacijske tehnologije, oživljavanje domaće poljoprivrede, trgovine, obrta, malog i srednjeg poduzetništva te njihovu zaštitu pred velikom i neobuzdanom stranom konkurencijom, proizvodnju i iskorištavanje domaćih izvora energije poput plina, nafte i električne energije, zaštitu i iskorištavanje velikih zaliha zdrave i čiste prirodne vode.
Članak 29.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se da svatko u Hrvatskoj ima pravo na rad, pravo na pravednu plaću kojom sebi i obitelji može osigurati dostojan i siguran život, pravo na slobodan izbor zaposlenja, pravedan i transparentan sustav javnih natječaja za svako radno mjesto, pravo na socijalnu, zdravstvenu i materijalnu zaštitu nezaposlenih osoba.
Članak 30.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za angažiranje svekolikog državnog potencijala i kapitala u cilju ozdravljenja gospodarskog tkiva, privlačenja zdravog investicijskog kapitala kroz partnerstvo, mješovitih ulaganja kao i poreznog stimuliranja radi reinvestiranja profita u Hrvatskoj, poticanja daljnjeg razvoja prehrambene, farmaceutske, drvne i metalne industrije, ribarstva, šumarstva, obnove uništene trgovačke flote i brodogradnje, smanjenja golemog vanjskog novčanog duga i zaustavljanja inozemnog zaduživanja, vođenja realnog tečaja kune bez diktata Međunarodnog monetarnog fonda, poradi otklanjanja uzroka i posljedica golemog broja nezaposlenih te politike progresivnog zapošljavanja.

Hrvatska stranka prava - 1861 potiče graditeljstvo kao zamašnjak sveukupnog razvoja gospodarstva, posebno razvoja moderne prometne i komunalne infrastrukture kao i moderne, jeftine i humane stanogradnje stimulirane poreznim olakšicama i poticajnim i dostupnim kreditima.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za izgradnju socijalnih stanova za socijalno ugrožene slojeve stanovništva koji nisu u mogućnosti plaćati tržišnu stanarinu.
Članak 31.
Hrvatska stranka prava - 1861 smatra da porezna politika i posve nezavisna monetarna politika središnje Hrvatske narodne banke moraju regulirati gospodarski život svih društvenih subjekata i poticati poslovnu kreativnost, investicije kao i opći razvitak narodnog gospodarstva.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se da Hrvatska narodna banka oslobodi devizne rezerve, preusmjeri emisiju novca u poslovne banke i investicije s jeftinom kamatom kako bi monetarna i kreditna politika stimulirala daljnji razvitak uspješnih poduzetnika u svakoj gospodarskoj djelatnosti.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za osnivanje velike nacionalne banke u isključivom većinskom vlasništvu nacionalnog kapitala i kapitala hrvatskih poduzetnika, prvenstveno u svrhu investiranja u razvoj hrvatskog gospodarstva.

Hrvatska stranka prava - 1861 smatra da državni proračun mora biti usklađen sa stvarnim mogućnostima hrvatskog gospodarstva i poreznih obveznika, te da mora biti pod budnim nadzorom demokratske javnosti.
Članak 32.
Privatno vlasništvo je neograničeno i nepovredivo, jamstvo je slobode čovjeka, a učinkovitost sustava privatnog vlasništva naročito se ističe u općoj koristi za društvo u cjelini.
Članak 33.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za tijesnu suradnju sa sindikatima u cilju stvaranja socijalne pravde, socijalnog mira i ravnopravnog partnerstva poslodavaca, radnika i vlade.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za ukidanje i mijenjanje nepovoljnog zakonodavstva u području rada.
Članak 34.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za vraćanje društvenog dostojanstva seljaštvu kao najstarijem društvenom sloju.

Hrvatska stranka prava - 1861 potiče okrupnjavanje zemljišnih posjeda.

Hrvatska stranka prava - 1861 potiče unapređenje seoskog obiteljskog gospodarstva pružanjem potrebne stručne pomoći zemljoradniku, dodijeljivanjem povoljnih kredita, subvencioniranjem poljoprivredne proizvodnje, osiguranjem plasmana zemljoradničkih proizvoda putem poljoprivrednih burza, zaštitom od nekontroliranog uvoza poljoprivrednih proizvoda i suzbijanjem usitnjavanja seoskog posjeda.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za uvođenje najsuvremenijeg načina proizvodnje na selu, za uklanjanje razlika u životnom standardu između gradskog i seoskog načina života i za zaštitu kulturne i tradicijske baštine hrvatskog sela.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 35.
Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se za svekoliku obnovu općih ljudskih vrijednosti i njegovanja ćudorednih kriterija u cjelokupnom životu hrvatskog naroda.

Hrvatska stranka prava - 1861 zalaže se trajno riječju i djelom za dobrobit hrvatske domovine, hrvatskog naroda kao i svih hrvatskih državljana.HRVATSKA STRANKA PRAVA - 1861

Predsjednik Dobroslav Paraga v.r.