Vjesnik: 22. 02. 2001.

Arlović i Trconić sumnjaju u pravovaljanost potpisa

Sadašnji Zakon o referendumu tek treba uskladiti s novim Ustavom / U zahtjevu za referendum se moraju navesti i osobni podaci potpisnika te točno odrediti pitanje o kojemu se izjašnjava

ZAGREB, 21.veljače – Ako Središnji nacionalni stožer za obranu digniteta Domovinskog rata skupi 400.000 potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma, Sabor je dužan taj referendum raspisati, doznaje Vjesnik od profesora ustavnog prava Veljka Mratovića.

Referendum raspisuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, predsjednika Republike ili potpisa Ustavom predviđenog (10 posto) broja birača. Ako su potpisi pravovaljani, Sabor je dužan raspisati referendum. Problema može biti, smatra Mratović, samo s utvrđivanjem realnosti potpisa - moraju sadržati osobne podatke potpisnika, dakle moraju biti provjerljivi. Na onome je tko odlučuje o raspisivanju referenduma, ističe, da odluči kako će podatke provjeravati.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Mato Arlović pojašnjava da referendum mora biti raspisan u skladu sa Zakonom o referendumu. Problem je u tome, ističe Arlović, što je još na snazi stari zakon, koji nije usuglašen s novim Ustavom, pa ga treba promijeniti. Kada će to ući u postupak, Arlović nije znao reći, navodeći da ta inicijativa mora krenuti iz Ministarstva pravosuđa prema Vladi, a nakon toga će ući u saborski postupak. Što se tiče konkretnog zahtjeva Stožera i prikupljanja potpisa, Arlović naglašava da mu nije jasno o čemu je zapravo riječ.

»Prema onome što sam saznao iz medija, skupljaju se potpisi za peticiju, a to nije zahtjev za referendum, jer za peticiju je dovoljan samo potpis«, kaže Arlović. U zahtjevu za referendum se moraju, ističe, uz potpis, navesti i osobni podaci, mora se točno odrediti pitanje o kojem se treba izjasniti, mjesto skupljanja potpisa te vrijeme u kojem će se ti potpisi skupljati.

Nedvojbeno je, zaključuje Arlović, da Sabor neće zanemariti ni peticiju o nekom pitanju, ali treba imati na umu da ona nije podloga za raspisivanje referenduma. Ako se referendum raspiše, prema sada važećem zakonu, da bi neko pitanje bilo prihvaćeno, odnosno da bi postalo obvezujuće, mora dobiti više od 50 posto glasova birača izašlih na referendum, tvrdi Arlović. A da bi referendum uopće bio pravovaljan, na njega mora izaći 50 posto upisanih birača.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Luka Trconić također ukazuje na potrebu ispravne formulacije pitanja, ono mora biti postavljeno jasno i ciljano tako da je odgovor na njega - da ili ne. Kad Stožer za obranu digniteta Domovinskog rata skupi potrebne potpise i dostavi ih Saboru, tek tada ćemo vidjeti o čemu je riječ, odnosno je li to pravovaljan zahtjev, poručuje Trconić.

Budući da iz prvih vijesti o prikupljanju potpisa nije bilo jasno kako će pitanje glasiti, odgovor smo potražili kod Mirka Čondića, predsjednika Stožera, koji je u srijedu bio na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, jednom od 10 mjesta na kojima se u Zagrebu skupljaju potpisi. No, ni on još nije točno znao kako će pitanje glasiti:

»Za sada još imamo samo proširenu verziju koja glasi: "Budući da je Domovinski rat bio pravedan, obrambeni i osloboditeljski, mi niže potpisani na temelju članka 87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske zahtijevamo raspisivanje referenduma za donošenje zakona, kojim bi se hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u tijelima sudbene vlasti, uključujući i Međunarodni kazneni sud u Haagu, a u svezi s eventualno počinjenim kaznenim dijelima u obrani Republike Hrvatske od velikosrpskih agresora, pripadnika oružane pobune Srba u Hrvatskoj, osigurao isti tretman kakav su imali pripadnici obrambenih, osloboditeljskih i antifašističkih vojski (pokreta) europskih zemalja u svezi s kaznenim dijelima počinjenim u obrani od fašističkih i nacionalističkih agresora tijekom i nakon II. svjetskog rata«, kazao je Čondić.

Ivana Matić i Anita Poljak