Republika: 01. 03. 2001.

Šestorka će novom promjenom obuhvatiti čak 40 članaka Ustava

Znakovito je da se mijenja odredba o zabrani monopola. Predlaže se zabrana "monopolskog ponašanja"

Piše: Gordana Grbić

Prema prijedlogu za promjenu Ustava, koji je u srijedu s potpisima 34 zastupnika iz reda šestorice, nacionalnih manjina i DC-a poslan u saborsku proceduru, promijenilo bi se čak četrdesetak članaka Ustava.

Najvažnija promjena odnosi se na ustrojstvo državne vlasti, odnosno ukidanje Županijskog doma i pretvaranje Hrvatskog sabora iz dvodomnog u jednodomni parlament. Znakovito je da se mijenja odredba o zabrani monopola. Predlaže se zabrana "monopolskog ponašanja", jer su i tako najveći monopolisti u državnom vlasništvu.

Usto, dosadašnje opće i jednako biračko pravo za sve hrvatske državljane ograničava se na državljane koji svoja prava i obveze ostvaruju u Republici Hrvatskoj.

U dijelu ustavnih odredbi termin "građanin" mijenja se u termin "svatko" ili se izostavlja kao suvišan. Time se Ustav usklađuje s Europskom poveljom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, s Međunarodnim paktom o gospodarskim, socijalnim i kulturnim slobodama i građanskim i poiitičkim pravima, temeljem kojih je zaštita ljudskih prava zajamčena ne samo državljanima određene države, nego svima, pa i strancima.

Ukidanje Županijskog doma, samo tri mjeseca nakon što je tadašnjom promjenom Ustava redefinirana njegova uloga, nužno je - tvrde predlagači - jer u tom razdoblju nije opravdano njegovo očuvanje u Ustavu državne vlasti. Županijski dom nije pridonio jačanju uloge Hrvatskog sabora, niti ispunio očekivanja u nadzoru i poboljšanju kvalitete zakonodavne djelatnosti Zastupničkog doma, kaže se u obrazloženju. Kao razlozi koji govore protiv dvodomnog parlamenta u Hrvatskim prilikama, navode se njena veličina, broj stanovnika, izražavanje regionalnih posebnosti, povijesni i tradicionalni razlozi te federalizam kao pretpostavka za dvodomne parlamente.

Hrvatska je jedinstvena i nedjeljiva država i nikakvi oblici federalizacije nisu prihvatljivi, obrazlažu predlagatelji.

Budući da se Županijski dom nije iskazao ni u zaštiti regionalnih interesa ni prava lokalne samouprave - jer je funkcionirao po načelu stranačke stege - zaštita samoupravnih prava prepustit će se samim jedinicama lokalne samouprave. Predstavnička tijela najmanje jedne trećine jedinica područne samouprave, dakle sedam Županijskih skupština, ako smatraju da su nekim zakonom koji je donio Hrvatski sabor povrijeđdena prava lokalne samouprave, moći će tražiti da ih Sabor još jednom razmotri, u roku do 15 dana nakon donošenja spornog zakona.

Niz se članaka Ustava mijenja u cijelosti, prema obrazloženju, radi lakšeg snalaženja i jasnoće teksta Ustava, iako je riječ samo o tehničkim promjena vezanim uz termini građanin i zbog toga jer Sabor postaje jednodoman, s jedinstvenim imenom Hrvatski sabor.

Prva rasprava o inicijativi i Nacrtu za promjenu Ustava zakazana je za utorak u Odboru za Ustav, poslovnik u politički sustav Zastupničkog doma. Prethodno mišljenje o inicijativi za promjenu Ustava mora dati i Županijski dom. Prema planu predlagatelja Zastupnički dom bi inicijativu za promjenu Ustava trebao potvrditi za deset dana na kraju idućeg tjedna.