“Novi list”

N/r gl. uredniku

g. Zdenku Manceu, i

g. D. Ciglenečkome

 

Zagreb, 12.3.2001.

Predmet: Ispravak krivih informacija objavljenih 12.3.2001. u “Novom listu” broja 17.102 na str. 5 pod naslovom: “Paraga gubi HSP zbog aljkavosti”.

PARAGA NE GUBI HSP, NAPROTIV!

U komentaru “Novog lista” od 12.3. ove godine pod naslovom “Paraga gubi HSP zbog aljkavosti”, koji se odnosi na održanu usmenu raspravu u Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu od 7. ožujka ove godine povodom predmeta pravnog zastupanja i predstavljanja Hrvatske stranke prava, potkralo se niz krivih informacija:

Kao prvo, g. Dobroslav Paraga ne gubi HSP zbog aljkavosti, niti uopće gubi svoje pravo na zastupanje i predstavljanje Hrvatske stranke prava, koje mu je režimskom spletkom 1993. godine protuzakonito i nasilno oduzeto. Kriva je ocjena u komentaru da Paraga kao predsjednik Hrvatske stranke prava početkom devedesetih godina nije izvršavao svoju zakonsku obvezu da nadležnom državnom organu prijavi promjene u sastavu stranačkih tijela. Činjenice govore da te promjene nisu prijavljene u zakonskom roku, ali su prijavljene tjedan dana prije nego je u rujnu 1993. bivše Ministarstvo uprave donijelo krivo rješenje o zastupanju i predstavljanju stranke HSP u korist uzurpatora Ante Đapića. Drugim riječima, tadašnja voditeljica upravnog postupka Ljiljana Masnec bila je informirana da Predsjedništvo stranke na koje se Đapić pozvao tada, kao i sada, nije po Statutu stranke imalo kvorum za sazivanje Izvanrednog sabora stranke. Paraga je tada zbog kašnjenja u prijavljivanju promjena u sastavu stranačkih tijela mogao biti po Zakonu samo novčano kažnjen (iako čak nije ni novčano kažnjen), a ne da bude kažnjen oduzimanjem stranke HSP. Nadalje, Anto Đapić nije u vrijeme stranačkog puča bio dopredsjednik stranke nego samo član Predsjedništva, te na osnovi Statuta stranke nije mogao sazvati sjednicu Predsjedništva na kojoj je Đapić protustatutarno sazvao “konvenciju” stranke, a potom i Izvanredni sabor u Kutini. Dva dopredsjednika stranke, na koje se Đapić poziva, u trenutku famoznog sazivanja Izvanrednog sabora nisu više bili članovi stranke, a kamoli njeni dopredsjednici. Predsjedništvo se po Statutu zbog toga nije ni moglo sazvati, a da se i moglo sazvati nije imalo kvorum za donošenje odluke o sazivanju Izvanrednog sabora na kojemu je “smijenjen” predsjednik stranke Dobroslav Paraga. Osim toga, po stranačkom statutu iz 1991. jedino je Središnji odbor stranke ovlašten u utvrđivanju broja članova sabora stranke (Čl. 44. Statuta HSP). Istina, čl. 53. Statuta HSP propisuje da “u izvanrednim okolnostima Predsjedništvo može preuzeti sve ovlasti Središnjeg odbora ako je njegovo funkcioniranje onemogućeno”, međutim, Središnji odbor nije bio onemogućen, naprotiv. Dana 31. svibnja 1993. se sastao i odbacio prijedlog uzurpatora o sazivanju Izvanrednog sabora stranke. Istu odluku je Središnji odbor HSOP donio dana 4. rujna 1993. godine te je i odlučeno da će se slijedeći (redoviti) sabor stranke održati u veljači 1995. kada je i održan. Na tom Općem saboru HSP je današnji predsjednik Republike Mesić kao njegov gost svjedočio kako je Tuđmanov režim Paragi oteo stranku HSP, a što je potvrdio i gost sabora Tonino Picula (SDP). Poznato je da je Anto Đapić umjesto Središnjeg odbora izmislio nekakvu konvenciju koju mu ni na usmenoj raspravi u Ministarstvu 7. ožujka ove god. službenici koji vode ovaj upravni postupak nisu priznali. Prema tome, Đapićev ilegalni Izvanredni sabor u Kutini pravno gledajući nije bio održan, niti je Paraga bio smijenjen kao predsjednik stranke. Pošto je svaka politička stranka u našoj Republici formalno autonomna organizacija neovisna od vlasti, Ministarstvo pravosuđa mora uzeti u obzir dokaze koje je g. Paraga priložio za vrijeme nedavno održane usmene rasprave po pitanju predmeta Hrvatske stranke prava. Ti dokazi dokazuju da Anto Đapić nije mogao legalno sazvati sjednicu Predsjedništva stranke niti Izvanredni sabor. Drugim riječima, Đapić u upravnom postupku pred Ministarstvom pravosuđa gubi pravo na zastupanje stranke HSP. Bilo na ovoj ili novoj usmenoj raspravi.

Kriva je ocjena u komentaru da je Đapiću na usmenoj raspravi išlo u prilog da je “na svim izborima osvojio daleko više glasova nego Paragin HSP”, jer za upravni postupak nije bitno tko je koliko dobio izbornih glasova.

Komentar u kojemu je pridjev “strašni” u podnaslovu “”Strašni” Tuđman oteo HSP” stavljen pod navodnike trebao je sugerirati da Tuđman nije bio strašan kada je Paragi oduzeo pravo na HSP, što je prilično čudno ako se zna da je “Novi list” bio s pravom uvijek kritičan prema pokojnom predsjedniku Republike. Komentatora ne čudi komentar jednog đapićevca koji je u kuloaru rekao da su oni, đapićevci” na usmenoj raspravi u Ministarstvu Paragu “digli kao papka”. Ozbiljan komentator nikada ne bi u svojim novinama prenosio takve nekulturne i primitivne opaske osim ako bi htio osramotiti autore takvih opaski ili ako se i sam s njima slaže. Takve opaske ne govore samo o onima koji ih izriču, nego i o onome koji ih prenosi u javnost. Iako je sam komentator gore navedenog članka po smislu sadržaja kojega je napisao na strani Đapića te bi se veselio i radovao kada bi Paraga izgubio ovaj upravni spor, moramo ga razočarati jer: Održana usmena rasprava povodom upravnog spora oko Hrvatske stranke prava biti će poništena jer je bila protuzakonita. Voditeljica postupka, gđa. Ljiljana Masnec, nije, naime, bila izuzeta od vođenja postupka. Iako je odvjetnik Šerić njeno izuzeće tražio odmah na početku rasprave, rasprava nije prekinuta kako bi ministar Ivanišević mogao zahtjev razmotriti te je došlo do proceduralne greške. Službenica Ljiljana Masnec je 1993. sudjelovala u postupku “preregistracije osobe ovlaštene za zastupanje stranke HSP”, a osim toga je HSP 1861. protiv nje prije održane usmene rasprave podnijela kaznenu prijavu zbog namjerno krivog informiranja Upravnog suda glede predmeta HSP. Što se tiče komentara komentatora, on je na nivou napisa hadezeovih novinara iz “Obzora” i “Vjesnika” za vrijeme “strašnog” Tuđmana.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Goran Jurišić