Večernji list: 21. 03. 2001.

ODBIJAJU LI RADNICI POSAO KAO ŠTO TVRDE POLITIČARI

Samo 40 od 400.000 nezaposlenih odbilo ponuđeni posao

M. Bogdanović-Kamber, pomoćnica ministra rada i socijalne skrbi: Za tri godine 79.000 nezaposlenih manje

Političari rado vole prebacivati odgovornost za svoje postupke ili stanje u državi na druge, a posebno su zahvalna i česta meta nezaposleni. Po jednima tako Hrvatska nema 400.000 nezaposlenih već dvostruko manje, a po drugima ne bi ih bilo ni dvostruko manje da hoće raditi. Tom se stereotipu priklonio i potpredsjednik Sabora Mato Arlović koji je prije nekoliko dana na jednoj tribini izjavio da se nezaposlenima više neće tolerirati odbijanje posla. Tko to učini, dodao je, ostat će bez socijalne pomoći, za što će se pripremiti i izmjena zakona.

I tom se izjavom pojednostavljuje problem nezaposlenosti. Hrvatska već ima zakone koji sankcioniraju odbijanje posla. Tko po zakonu o zapošljavanju odbije ponuđen posao ili prekvalifikaciju, gubi pravo na naknadu, ali i status nezaposlenog. Slično govori i zakon o socijalnoj skrbi prema kojemu osoba koja odbije ponuđeno zaposlenje nema pravo na novčanu pomoć države.

Na Zavodu za zapošljavanje doznajemo da je u veljači samo 19 nezaposlenih osoba odbilo posao koji odgovara njihovoj stručnoj spremi te su kažnjeni brisanjem iz evidencije. Još se 15 osoba nije prijavilo na ponuđeni natječaj, a šest ih je odbilo ponuđenu prekvalifikaciju. Ukupno je, dakle, 40 od gotovo 400.000 nezaposlenih ili 0,01 posto, odbacilo pruženu priliku. Ni prijašnjih mjeseci taj broj nije bio mnogo veći.

Potkraj siječnja novčanu pomoć za uzdržavanje primila su 95.333 hrvatska građanina od kojih je njih 45.649 nezaposleno i u životnoj su dobi kada bi morali živjeti od svog rada. Podaci kažu da u nas svaki deveti nezaposleni živi u tako teškim materijalnim prilikama da zadovoljava stroge kriterije za socijalnu pomoć koja za samca iznosi 400, a za nezaposlenog koji živi u obitelji po 320 kuna.

Pripremaju se izmjene propisa i u zapošljavanju, a najveća će novost biti oduzimanje monopola na posredovanje u zapošljavanju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Tim će se poslom moći baviti i druge pravne osobe koje dobiju dopuštenje ministra. Ne planira se povećanje novčanih naknada za nezaposlene, koje su sada najviše 900 kuna, kao ni duljina primanja naknade (do godine dana). Jedina veća promjena vezana je uz minimalan staž potreban da se ostvari pravo na naknadu, a on bi bio 9 mjeseci, bez obzira na to u kojem se razdoblju ostvari. Izmjene zakona bit će objavljene s dokumentom koji priprema Ministarstvo financija, a u kojemu se, prema navodima pomoćnice ministra rada i socijalne skrbi Mirjane Bogdanović-Kamber, do 2003. godine planira smanjiti broj nezaposlenih 79.000.

Lj. Gatarić