Republika: 09. 04. 2001.

Neplaćeno roblje rada

Piše: Vedran Marjanović

U aktualnim raspravama o Zakonu o privatizaciji 2321 poduzeća, gotovo nitko nije jače potegnuo pitanje obveza koje će budući vlasnici preuzeti prema radnicima. Naime, izuzev hotela i pokoje iznimke u industriji, među tim tvrtkama nalaze se uglavnom gubitaši koji duguju, između ostaloga, i svojim zaposlenicima. No, iz hrvatske prakse razvidno je kako nadoknade zaostalih plaća radnicima nisu ni izdaleka presudan faktor u privatizaciji. Tako je u jednu istarsku trikotažu strani investitor kanio uložiti 30 milijuna DEM, pd čega 15 milijuna DEM na ime zaostalih plaća radnika. Odbijen je s obrazloženjem da ne zadovoljava tražene uvjete, a tvrtka je poslana u stečaj. Kako se radnička potraživanja tretiraju u državnim poduzećima, svjedoči primjer sanacije PIK-ova. Od radnika se traži da se odreknu zaostalih plaća ili ih preuzmu u dionicama.

Zbog svega toga realno je očekivati da će se sadašnja situacija da 100.000 radnika, uglavnom u privatnim poduzećima, radi a mjesecima ne prima plaću, nakon novog vala privatizacije, iskazati u još većom obimu.