PRIOPĆENJE ZA TISAK

U ZAGREBU

 

 

Zagreb, 12.4.2001.

 

TEMA: Odluka Zagrebačkog poglavarstva protiv imenovanja Trga žrtava komunizma.

 

BANDIĆEVO POGLAVARSTVO PROTIV ŽRTAVA KOMUNIZMA

Tko nama izvornim pravašima u Zagrebu može nakon anticivilizacijske odluke Poglavarstva grada Zagreba, kojim se Bandićeva ekipa izjasnila protiv imenovanja Trga žrtava komunizma, predbaciti ideološki pristup zbog toga što smo od samih početaka bijednog Bandićevog poglavarstva njegovu ekipu dovodili u vezu s bivšim komunistima odnosno boljševizmom.

Argument Bandićevog “bezglavarstva” protiv Trga žrtava komunizma je, da bi takva odluka bila “suprotna Statutu grada Zagreba i Poslovniku Gradske skupštine”. Međutim, bivši predsjednik Zagrebačke skupštine Franjo Zenko nam je pismeno potvrdio da je naša Predstavka kojom smo Skupštini u ljeto 2000. godine predložili imenovanje jednog reprezentativnog trga u Zagrebu imenom Trga žrtava komunizma, i to obrazložili povijesnim činjenicama međunarodnih autora i našim demokratskim argumentima, sasvim u skladu sa Statutom grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine. Od svih bedastoća koje je Bandić izrekao i napravio, ovo mu je najveća. Ovim činom se Milan Bandić spustio na razinu Degenovih titoista (ASH) koji su se već u skupštinskom Odboru za imenovanje izjasnili PROTIV žrtava komunizma. U svijetu ima od 1917. do danas okruglo 100 milijuna ljudskih žrtava komunizma, a na prostorima bivše SFRJ okruglo 300 tisuća žrtava komunizma koje je dao pobiti diktator i “maršal” Josip Broz Tito. Paradoks naše sadašnjice je da diktator ima svoj trg u Zagrebu, a njegove žrtve ga nemaju jer da je to protivno statutu.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG VIJEĆA HSP 1861. U ZAGREBU

Goran Jurišić