Republika: 13. 04. 2001.

Obrad Kosovac brani se šutnjom u istrazi zbog diskriminiranja HSP-a 1861 na HTV-u

Obrada Kosovca i bivšeg direktora HTV-a Ivicu Vrkića, Dobroslav Paraga i HSP 1861 optužili su jer misle da su ih "isključili iz stranačke utakmice u RH"

Piše: Vilim Cvok

Bivši glavni urednik Hrvatske televizije pojavio se u četvrtak pred istražnom sutkinjom Županijskog suda u Zagrebu Ljubicom Magdalenić. Kosovca i bivšeg direktora HTV-a Ivicu Vrkića, Dobroslav Paraga i HSP-1861 optužili su za kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina.

Kosovac se brani šutnjom

"Moj klijent je bio pozvan da da izjavu, no za sada se brani šutnjom. Sud sada mora odlučiti hoće li donijeti rješenje o provođenju istrage ili će istražna sutkinja Magdalenić ići na neslaganje, pa će odluku o tome donijeti lzvanraspravno vijeće Županijskog suda", rekao je branitelj tuženog Kosovca, odvjetnik Željko Olujić, napomenuvši kako je optimist, te da očekuje da će istražna sutkinja izraziti neslaganje.

"Za vrijeme mog mandata na mjestu glavnog urednika koji je trajao 10 i pol mjeseci u 1999. i 2000., HTV je bila zaista demokratska i otvorena i sve političke opcije bile su zastupljene u njezinim programima što se najbolje vidjelo i za izbora 3. siječnja kada nijedna stranka nije uputila nikakav prigovor", kazao je nakon isražnog ročišta Obrad Kosovac, dodavši kako mu se Paraga osobno nikada nije žalio na tretman na televiziji.

Na pitanje je li na HTV-u bilo cenzure za vrijeme njegovog mandata, prije ili možda kasnije, odgovorio je kako je pitanje nesuvišlo.

"Cenzure na HTV-u nikada nije bilo. Postojao je samo žurnalistički kriterij objavljivanja ovoga ili onoga, kao što je to u svim novinama svijeta. lzraz "cenzura" neopravdano se upotrebljava za HTV i isto tako bi se mogao upotrijebiti za bilo koje novine u Hrvatskoj", zaključio je Kosovac. Nakon Kosovčeve izjave o cenzuri na HTV-u, Paraga je na traženje novinara da tu izjavu prokomentira kazao kako netko od njih dvojice treba ići u Vrapče.

Diskriminiraju ga

"Jedanaest godina se sustavno vrši diskriminacija mojih ljudskih, građanskih i političkih prava u mojoj zemlji. Prije i lakše sam dolazio da svjetskih televizijskih kompanija kada sam htio dati izjavu koja se tiče prostora Hrvatske i bivše Jugoslavije, nego li u svojoj vlastitoj domovini. Zahvaljujući Antunu Vrdoljaku, Ivanu Paraću, Hloverki Novak Srzić, Obradu Kosovcu i Ivici Vrkiću, Stranka prava je bila ne samo diskriminirana, nego i isključena iz višestranačke utakmice u RH, kako ne bi dobila onu potporu u biračkom tijelu koje zaslužuje. Na naše mjesto je Franjo Tuđman i njegov zločinački režim, koje je obilato protežirao Obrad Kosovac, stavio lažnu Stranku prava koja je svojim fašističkim crnokošuljaškim mitinzima činila sve da se biračko tijelo okrene protiv pravaške ideje i programa.

Upravo to je bila radionica i laboratorij HTV-a", kazao je Paraga, rekavši da je kaznenu prijavu protiv Ivice Vrkića i Kosovca podnijela HSP 1861 i on osobno.