Večernji list: 18. 04. 2001.

HEP DAO 2,7 MILIJUNA KUNA SUPERPOVOLJNIH KREDITA - UZ KAMATE NA ŠTEDNJU PO VIĐENJU

Menadžeri HEP-a dobili stambene kredite uz 2 % kamata

Zahvaljujući takvom kreditu ugledni HEP-ovci uštedjet će stotine tisuće kuna

I direktor HEP-a Ivo Čović dobio 607.084 kune kredita

Javnobilježničke objave o provedbi založnog prava vlasništva u najnovijem broju Narodnih novina otkrile su da su četvorica direktora Hrvatske elektroprivrede dobila ukupno 2,7 milijuna kuna kredita pod iznimno povoljnim uvjetima. Među njima je i predsjednik Uprave HEP-a Ivo Čović, koji je dobio zajam od 607.084 kune. Najviši kredit dobio je Damir Kopjar (917.454 kune). Ivan Mravak dobio je 580.624 kune kredita, a Josip Perica 592.075 kuna. Iz bilježničkih oglasa vidljivo je da je HEP odobrio kredite "uz primjenu godišnje kamatne stope koju utvrđuje Zagrebačka banka d.d. na štedne uloge građana po viđenju".

Valja znati da su kamate Zagrebačke banke na kunsku štednju po viđenju na kunskim štednim knjižicama zapravo 0,00 posto, a na tekućim i žiroračunima kamate su dva posto. Kako ipak ne možemo povjerovati da su krediti odobreni bez kamata, čini se da one iznose spomenutih dva posto.

Drugim riječima, tvrtka koja se proslavila isključujući struju bolnicama dodijelila je kredite svojim direktorima zahvaljujući kojima će oni ostvariti dugoročne uštede mjerene stotinama tisuća kuna.

Ni uz uporno inzistiranje, jučer u HEP-u o tim kreditima nismo uspjeli dobiti detaljne informacije, ali se ipak zbog stvaranja određene slike o povoljnosti zajmova može izračunati kolike su uštede. Konkretno, da je Čović dobio 607.084 kune na 15 godina uz uobičajene kamate od desetak posto umjesto uz kamate od, recimo, dva posto, morao bi u ratama platiti oko 470.000 kuna više. A Kopjar, koji je dobio najviši zajam, u tom bi slučaju u ratama platio oko 710.000 kuna više! Lijepe uštede. Čak i ako se složimo s tim da HEP-ove direktore treba nagraditi s tako povoljnim zajmovima, neshvatljivo je da tako velika tvrtka poput HEP-a nije u stanju osigurati brzu i potpunu informaciju o tako jednostavnoj stvari.

Kako bilo, možda bi trebalo prekinuti demagoške priče o strogoj politici plaća u državnim tvrtkama. Možda je jeftinije menadžere dobro platiti nego "tješiti" ih zajmovima s kamatama na štednju, i to po viđenju.

G. Drljača