Slobodna Dalmacija: 24. 04. 2001.

JUČER STUPILA NA SNAGU ODLUKA MINISTRA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE

Stjepan Ivanišević suspendirao 10 odredbi Statuta Istarske županije!

U ponedjeljak je stupila na snagu odluka ministra pravosuđa prof. dr. Stjepana Ivaniševića kojom je obustavljeno od izvršenja deset odredbi Statuta Istarske županije. Istodobno je ministar poslao prijedlog hrvatskoj Vladi da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti suspendiranih i još nekih spornih odredbi u Statutu

Piše: Josip ŠMIDT

ZAGREB — U ponedjeljak 23. travnja stupila je na snagu odluka ministra pravosuđa prof. dr. Stjepana Ivaniševića, kojom je obustavljeno od izvršenja deset odredbi Statuta Istarske županije. Istodobno je ministar poslao prijedlog hrvatskoj Vladi da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti suspendiranih i još nekih spornih odredbi u Statutu.

Ministar Ivanišević je u ponedjeljak, na konferenciji za novinare, objasnio detalje svoje odluke i prijedloga, napomenuvši da je odluku donio nakon analize primljenog Statuta.

Od primjene su obustavljene odredbe članaka: 2., 3. (stavak 1), 6. (st. 1), 14. (st. 4), 18. (st. 1), 23., 26., 30., 31. i 84. Prijedlogom poslanim Vladi obuhvačeni su i članci: 1., 5. (st. 1 i 2), 67. (st. 2), no oni nisu odmah primjenjivi, pa zato i nisu obuhvaćeni ministrovom odlukom. U njima se odstupa od termina sadržanih u zakonu.

Odredbe Statuta koje su obuhvaćene odlukom o obustavi primjene odnose se na tri područja. U prvom su pitanja uređena Zakonom o područjima županija, gradova i općina. Statut nabraja gradove i općine koji se navode i u zakonu, ali im dopunjuje nazive: šest od devet navedenih gradova, te 12 od ukupno 30 općina na području županije uz hrvatski dobilo je i talijanski naziv. Ne može županija određivati nazivlje gradova i općina, kao što ne može određivati ni svoje područje.

A u Statutu je naslovu Istarske županije dodan i talijanski naziv — objasnio je ministar, rekavši da samo zakon određuje područje i ime županije. U Statutu je protuzakonito utvrđeno da županija određuje područja i sjedišta gradova i općina, iako je i to samo u nadležnosti zakonodavca.

Druga se skupina suspendiranih odredbi odnosi na pitanje uporabe i obrazovanja na talijanskom jeziku. Ministar Ivanišević je podsjetio da su u svibnju prošle godine doneseni ustavni zakoni koji uređuju pitanje uporabe i obrazovanja na manjinskom jeziku, a Statut je to ignorirao.

U 6. se članku Statuta navodi da su hrvatski i talijanski jezik ravnopravni na području županije, a u zakonu se županiji omogućava da regulira ravnopravnu uporabu manjinskog jezika samo u radu svojih tijela. Ne može to nalagati i općinama u Istri.

U 30. članku određuje da se u općinama koje su svojim statutom propisale dvojezičnost uči talijanski jezik paralelno s hrvatskim jezikom. Iz tako formulirane odredbe Statuta proizlazi obveza učenja talijanskog jezika, dok zakon traži da se samo omogući učenje jezika manjine. To je, dakle, pravo, a ne dužnost onih građana koji nisu pripadnici te manjine — objasnio je ministar. Nepropisna je i odredba u Statutu koja omogućuje pravo na konsenzus u rješavanju manjinskih pitanja.

U trećoj su skupini ostale povrede ustavnih i zakonskih normi. Tu je na prvome mjestu priznavanje istrijanstva kao izraza istarskog plurietnosa. Ustavom su regulirana sva pitanja građanskog statusa, i ona ne mogu biti predmet Statuta. Regionalna ili teritorijalna pripadnost je stvar osobnog opredjeljenja, a ne teritorijalnog uređenja. Priznavanjem tog statusa mogli bi neki građani doći u povoljniji položaj, čime se može dovesti u pitanje ustavno načelo ravnopravnosti građana.

U 18. se članku Statuta propisuje da se neki državni poslovi mogu, kao što zakon predviđa, obavljati u županiji, ali se dodaje da se to može učiniti samo uz prethodni pisani sporazum sa županom. Tako se županiju želi staviti u ravnopravan odnos s državom.Hrvatska će Vlada u roku od 30 dana odlučiti hoće li pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti određenih odredbi u istarskom Statutu. Stjepan Ivanišević je dodao da je ministarstvo prihvatilo rizik da se i prije odluke Vlade izloži javnosti sa svojim prijedlogom.

Podsjetio je, međutim, da je upravo to ministarstvo izradilo i Saboru dalo na usvajanje niz dokumenata koji se odnose na zaštitu nacionalnih manjina i uporabu njihova jezika.