Slobodna Dalmacija: 25. 04. 2001.

PREDIZBORNA PODVALA: ŠTO DONOSI UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA DJELATNIKE U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA

Plaće padaju i do 30 posto, ali nakon izbora!

"Kresanje" plaća najviše će pogoditi zaposlenike sa srednjom i nižom stručnom spremom, te one pred mirovinom - Vilim Ribić, predsjednik Glavnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti: Na kraju će ispasti da je Franjo Tuđman bio u pravu kad ih je nazvao diletantima

Piše: Marijana CVRTILA

Vlada je, kako se može zaključiti iz najnovijih odluka vezanih uz donošenje uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti u državnim i javnim službama, odlučila da će novi sustav plaća u tim službama početi primjenjivati ipak u lipnju, i to na plaćama za svibanj, a ne, kako se najavljivalo, u svibnju na travanjskim plaćama.

Drugim riječima, nakon rasprava na koordinacijama u ponedjeljak i utorak, na kojima je donijela te dvije uredbe, Vlada je odlučila ne riskirati bijes javnoga sektora zbog vjerojatnog pada plaća i to baš pred lokalne izbore, nego će prave "posljedice" novih uredbi prebaciti na lipanj.

No, kakve će to posljedice biti i koliko će (a sigurno hoće) pasti plaće u javnome sektoru zasad se ne može pouzdano znati, budući da Vlada, ni nakon sastanaka koordinacija, nije definitivno utvrdila visinu osnovice - ključ za izračunavanje iznosa plaća prema novim koeficijentima.

Čak, kako smo u utorak uspjeli doznati iz sindikalnih redova, ni njima do tada nije bila dostavljena konačna verzija uredbe koju je prihvatila Vlada, pa tako ni podaci jesu li zadržani predloženi koeficijenti s posljednjeg sastanka sindikata i predstavnika Vlade u petak. Procjene su, ipak, da većih izmjena što se koeficijenata tiče nije bilo, no doznali smo što će se zbivati s osnovicom.

Tako je u ponedjeljak donesen zaključak prema kojemu Vlada, paralelno s izdavanjem pojedinačnih zaduženja svakom ministarstvu, državnoj upravi i uredima Vlade RH da odmah izrade nove pravilnike o unutarnjem redu u skladu s novim zakonom i uredbom, ističe zahtjev da se načine simulacije potrebnog novca za isplatu plaća na razini ministarstava, državne upravne organizacije, ureda Vlade, kao i za pojedine javne službe. Simulacije, kako se ističe, treba raditi na osnovi pretpostavljene osnovice za obračun bruto plaće od 4551 kunu.

U zaključku stoji i to da će Vlada predložiti Hrvatskome saboru da se i osnovica za obračun plaća državnih dužnosnika izmijeni u skladu s osnovicom koja će se utvrditi za obračun plaća u državnim i javnim službama.

Iz toga se može zaključiti samo jedno - Vlada svakako priprema pad plaća u javnome sektoru i to priznaje i na ovaj način, što je samo potvrda onim sindikalnim izračunima da će plaće padati i do 30 posto, a najviše pogoditi zaposlenike sa srednjom i nižom stručnom spremom, te one pred mirovinom. No, koji će od više od 150 tisuća državnih i javnih službenika i namještenika najviše stradati, vidjet će se, najvjerojatnije nakon dovršetka simulacija.

Predstavnici sindikata koje smo kontaktirali u utorak još su uvijek čekali Vladinu prihvaćenu verziju uredbi, a Ivica Ihas, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, kratko je rekao:

- Ako se prihvati osnovica niža od 4551 kunu, doći će i do većeg pada plaća od 30 posto! Razumljivo je zašto je onda Vlada povukla ovakav taktički potez pred izbore.

Vilim Ribić, predsjednik Glavnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, također je bio kratak i rekao tek da ako Vlada na posljetku usvoji ovakve uredbe misli "sve najgore o njima".

- Na kraju će ispasti da je Franjo Tuđman bio u pravu kad ih je nazvao diletantima - kazao je Ribić.

Napomenimo i to da je u spomenutom zaključku utvrđeno kako će, na osnovi pravilnika, trebati izraditi i izdati pojedinačna rješenja o rasporedu na radna mjesta s pripadajućim koeficijentima do najkasnije 30. travnja.

Što se sindikata tiče, oni se, ako se predviđanja pokažu istinitima, pripremaju na prikladne odgovore od kojih jedan mogu biti i - prosvjedi.