Večernji list: 26. 04. 2001.

U DRŽAVNOJ UPRAVI OGORČENI NOVIM KOEFICIJENTIMA ZA PLAĆE, A SINDIKALIST IHAS KAŽE:

Službenici već u tihom štrajku

Jedino je zadovoljstvo što će se raspoloženje službenika odraziti na izborima, kaže Ihas

Već se nagađa da - zbog izbora - plaća po novome neće biti isplaćena u svibnju, već u lipnju, što će zapravo još više umanjiti osnovicu

Službenički sindikat jučer je bio pod opsadom nakon što su mediji objavili koeficijente nekih radnih mjesta. Predsjednik sindikata Ivica Ihas kaže da su službenici ogorčeni, što su osjetili i građani kojima je trebala bilo kakva usluga u državnoj upravi. Svatko se pokušava naći u predloženim koeficijentima, iako je vrlo teško dokučiti konačan iznos plaće jer se ne zna osnovica. Naime, načelnici državne uprave dobili su zadatak da do kraja mjeseca pripreme nova rješenja za svakog zaposlenog te da izrade simulaciju plaća po novome kao da će bruto osnovica biti 4.551 kunu. Nakon toga sve će simulacije stići na stol Ministarstva financija, koje će uzeti u obzir raspoloživu masu sredstava za plaće u ovoj godini i tome prilagoditi osnovicu. Već sada nagađa se da zbog izbora plaća po novome neće biti isplaćena u svibnju, već u lipnju - što će zapravo još više umanjiti osnovicu. Za ovu godinu proračun je predvidio 10 posto manju masu za plaće, a kako se to smanjenje nije osjetilo u prvom dijelu godine, pretpostavlja se da će rezovi u drugom dijelu biti još veći od najavljenih. U rezove ulazi i smanjenje zaposlenih, prvenstveno u vojsci i policiji za 10.000, o čemu je govorio i ministar financija Mato Crkvenac u Londonu.

Danas bi Vlada trebala donijeti i uredbu o koeficijentima za javne službe, školstvo, znanost i zdravstvo, što je dodatno ogorčilo državnu upravu, čiji sindikat smatra da će zaposleni u tim službama proći povoljnije jer će njihovi koeficijenti za radna mjesta s istom stručnom spremom biti veći od službeničkih. Upućeni kažu da u državnim službama vlada stanje tihog štrajka, koji će, prema tvrdnjama sindikalca Ivice Ihasa, najvjerojatnije prerasti u pravi štrajk kada se bude znala osnovica i kada ljudi prvu plaću prime po novome. S obzirom na to da sindikat više ne može utjecati na visinu koeficijenata, jedina mu je satisfakcija to što će se, kako kaže Ihas, raspoloženje službenika jasno odraziti na izborima.

Reagirala je i Udruga hrvatskih sudaca, koja izražava zabrinutost zbog "ishitrenih i nedomišljenih" izmjena službeničkog zakona te neizbalansiranih kriterija na kojima počiva uredba o radnim mjestima i koeficijentima. Sudačka se udruga zalaže za to da se i u plaćama prepozna vrijednost sudskih službenika i namještenika, bez kojih nema moderne sudske administracije. Nezadovoljni su i u socijalnoj skrbi, čiji sindikat ponavlja da će pojedinim kategorijama zaposlenih u socijali plaće pasti i do 30 posto, što sindikat ne može prihvatiti, te ni oni ne isključuju sindikalne akcije u djelatnosti socijalne skrbi.

Lj. Gatarić