Global net: 26. 04. 2001.

Predstavljena Udruga bojovnika hrvatskih obrambenih snaga

ANTE PERKOVIĆ , predstavio je danas na konferenciji za novinare novoosnovanu Udrugu bojovnika hrvatskih obrambenih snaga (UB HOS-a), kojoj je na čelu.

Cilj je Udruge pomoći hrvatskim braniteljima pripadnicima HOS-a u ostvarenju prava te zauzimanje za ispravno vrednovanje doprinosa postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, rekao je. Predsjednik UB HOS-a izjavio je da je bivša HDZ-ova vlast zbog političkih razloga odbila registraciju Udruge. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave 3. travnja ove godine donijelo je rješenje o upisu UB HOS-a u registar udruga, a Perković je dometnuo kako je i sadašnjoj vlasti trebalo više od 11 mjeseci da ih registrira. To, ustvrdio je, dokazuje ili da su isti kadrovi ostali po ministarstvu ili da nova vlast oklijeva ili se boji rasčistiti sa nezakonitošću.

Perković je istaknuo da HOS ima od 3.500 do 4.000 evidentiranih članova koji su se bili ratni bojovnici te da njih više stotina još uvijek nakon deset godina od rata, nisu uspjeli ostvariti najosnovnija prava.

Vijesti.net (HINA)