Novi list: 15. 06. 2001.

I U DJEČJOJ BOLNICI NA KANTRIDI ZAPOSLENI SE ODLUČILI ZA OBUSTAVU RADA

Plima štrajkova kreće iz Rijeke

Najnovija simulacija pokazuje da će višim medicinskim sestrama na odjelu plaća pasti 19 posto, srednjim medicinskim sestrama na odjelu 22 posto, srednjim medicinskim sestrama na poliklinici 20 posto

RIJEKA - Štrajka će biti. U riječkom se KIiničkom bolničkom centru to čini sasvim izvjesnim i samo je pitanje hoće li riječki val prerasti u plimu. I zaposleni s trećeg lokaliteta KBC-a Rijeka, u Dječjoj bolnici Kantrida na skupu što ga je organizirao Sindikat zdravstva, odlučili su prosvjedima i obustavom rada reagirati na Vladine mjere o smanjenju plaća.

Obustava rada bit će organizirana nakon isplate plaće koja je trebala biti 20. lipnja ali će vjerojatno kasniti zbog potrebe da se sada nerazrađeni koeficijenti razvrstaju za zanimanja koja Vladinom uredbom nisu obuhvaćena. Štrajk treba odobriti Glavni odbor Sindikata zdravstva na razini države, a sastaje se 21. lipnja. Isti dan mogao bi u Zagrebu biti organiziran masovni prosvjed državnih i javnih službenika, a u KBC-u Rijeka, vjerojatno i ostalim ustanovama u Hrvatskoj taj bi se dan paralelno, zbog specifičnosti posla prosvjedi organizirali na sva tri lokaliteta riječkog KBC-a.

Osnovni su zahtjevi zaposlenika da se u dosadašnje koeficijente ne dira te da su se, ako je situacija u državi tako teška, zaposleni u riječkom KBC-u spremni složiti sa linearnim smanjenjem osnovice za 10 posto kako bi svi jednako, i pravičnije nego sada snosili teret te situacije. Najnovija simulacija plaća pokazuje da će liječnicima plaće pasti 0,2 posto, višim medicinskim sestrama na odjelu 19 posto, srednjim medicinskim sestrama na odjelu 22 posto, srednjim medicinskim sestrama na poliklinici 20 posto, spremačicama, administrativnom i drugom nezdravstvenom osoblju od 30 do 39 posto. Sve te simulacije odnose se na zaposlene s 20 godina radnog staža. Koeficijenti za neke profile uopće nisu diferencirani pa oni postoje za zdravstvene tehničare ali se ne zna kako će pojedine uprave bolnica svojim tumačenjem u njih razvrstati laborante, više laborante ili primjerice više fizioterapeute, navela je Radmila Čahut - Belobrajić, glavna povjerenica Sindikata zdravstva u podružnici KBC-a Rijeka.

Nada BERBIĆ