Večernji list: 28. 06. 2001.

ŠTO DONOSE NOVA DRŽAVNA ZADUŽENJA

Inozemni dug skače za 70 dolara po stanovniku

Sama država ove godine mora otplatiti inozemstvu 562,9 milijuna dolara svojih inozemnih obveza, a sljedeće godine morat će otplatiti 618,4 milijuna dolara

Po glavi stanovnika samo ove godine moramo vratiti oko 440 dolara, a sljedeće godine oko 510 dolara. Pri tome valja znati da će sljedeća "godišnja rata" po glavi stanovnika biti sigurno viša zbog dodatnog zaduživanja RH, ali se ne može reći točno koliko jer se proračun namjerava zadužiti dijelom i na domaćem tržištu. Osim toga, još nisu poznati rokovi kao ni ostali uvjeti novog zaduženja države.

Kad je nedavno ministar financija Mato Crkvenac upitan je li točno da je inozemni dug RH viši od 12 milijardi američkih dolara, Crkvenac je odgovorio kako se to još nije dogodilo ali i poručio da Hrvatska nije prezadužena te da je umjereno dodatno zaduživanje čak - poželjno. Zbog stiske u proračunu, te želje će se Crkvencu ove godine ostvariti. Država će se, da bi pokrila rupu nastalu preambicioznim planiranjem prihoda od privatizacije, dodatno zadužiti za 2,8 milijardi kuna. Zbog toga je pitanje koliki će nam biti inozemni dug u odnosu na domaći brutoproizvod. Vjerojatno se više nećemo moći pohvaliti da nam inozemni dug kao lani iznosi samo 57 posto BDP-a, što je Crkvenčev glavni dokaz da još nismo prezaduženi.

Ukupni inozemni dug koji obuhvaća izravna ulaganja iz inozemstva, dugove države, središnje banke, poslovnih banaka i ostalih sektora u travnju ove godine, prema zadnjim dostupnim podacima HNB-a, dosegao je 11,33 milijarde američkih dolara. Na kraju prošle godine taj dug iznosio je 10,87 milijardi dolara, na kraju 1999. godine 9,87 milijardi, a na kraju 1998. godine 9,587 milijardi dolara. Ako se iz tablica HNB-a gleda odvojeno dug države, on je na kraju travnja dosegao 5,25 milijardi dolara, na kraju prošle godine iznosio je 4,79 milijardi, na kraju 1999. godine 3,97 milijardi dolara, a godinu dana prije toga bio je na razini od 3,39 milijardi dolara.

Prema podacima HNB-a, ove godine Hrvatska inozemstvu mora vratiti ukupno 1,59 milijardi dolara, a u 2003. godini 1,73 milijarde dolara. Pri tome valja računati sa 324,6 milijuna dolara kamata, a sljedeće sa 495,7 milijuna dolara kamata. Novo zaduživanje otežat će situaciju.

Sama država ove godine mora otplatiti inozemstvu 562,9 milijuna dolara svojih obveza, a sljedeće godine morat će otplatiti 618,4 milijuna dolara. Što se pak tiče inozemnog duga središnje države on je na kraju travnja dosegao 43,43 milijarde kuna.

U cijeloj priči o sve većem domaćem i inozemnom dugu RH ne treba zaboraviti na izdana državna jamstva jer se znatan dio jamstava lako može pretovriti u dodatni dug. Prema zadnjim podacima HNB-a, Hrvatska je izdala gotovo 19 milijardi kuna domaćih i inozemnih jamstava. Naravno, radi se o dinamičkoj veličini.

Gojko Drljača