Večernji list: 29. 06. 2001.

VEČERNJAKOVA ANKETA

ŠTO GRAĐANI MISLE O STANJU U PRAVOSUĐU

Polovica građana vjeruje da je sudstvo korumpirano. 57 % građana ne misli da se za Hrvatsku može reći da je pravna država

Ako je suditi prema rezultatima naše ankete, izjava državnog odvjetnika Radovana Ortynskog o korumpiranosti našega pravosuđa ima temelja. Njegova je izjava izazvala veliku pravosudnu i političku buru, no njegovo mišljenje uvelike dijele i građani anketirani u našoj anketi.

Činjenica da polovica upitanih vjeruje da je pravosuđe korumpirano porazna je već sama po sebi. Nasuprot tome nedostatku vjere (što može biti i dio halo-efekta) stoji neusporedivo manje - 13 posto - onih koji se ne slažu s tvrdnjom o korumpiranosti u pravosuđu. Toliki broj uvjerenih da u pravosuđu vladaju mito i korumpiranost vjerojatno se izvodi i iz gotovo općeprihvaćenih stavova o pravnoj državi i iz osobnih iskustava s našim sudovima. Gotovo 60 posto anketiranih, naime, drži da Hrvatska nije pravna država! Čak ako se takvo mišljenje barem djelomice pripiše i utjecaju stereotipa "o nefunkcioniranju pravne države", još je na drugoj strani znatno manje onih koji Hrvatsku drže pravnom državom. No podatak da su neki ispitanici svoje loše mišljenje o pravosuđu stekli osobnim iskustvom, vjerojatno korigira utjecaj spomenutog stereotipa.

Ispitanika koji imaju izrazito loše iskustvo sa sudovima baš i nema puno - 14 posto. Takvi se u većini žale na duljinu postupka (74 posto), odnosno na nepravdenu presudu (27 posto), te na podmićenost sudaca (12 posto) i njihov loš odnos (osam posto). Unatoč tome što baš i nema puno anketiranih koji imaju nekakvih iskustava s hrvatskim sudovima - takvih je 74 posto - ocjene općeg stanja u pravosuđu ipak su vrlo loše. Ljudi ne misle da se za Hrvatsku može reći da je pravna država (57 posto), nemaju povjerenja u sudove (52 posto), uvjereni su da sudovi loše djeluju (43 posto) i drže (50 posto) da u pravosuđu ima korupcije.

Rezultati naše ankete sigurno nisu tek odraz prevladavajućeg mišljenja o stanju u našem pravosuđu, nego i nekog stanja fakata. Izjava državnog odvjetnika i reakcije na nju nedvojbeno su posljedica (i) toga stanja fakata.

M. Jajčinović