Točno na prvu godišnjicu podneska HSP - 1861 sa zahtjevom za istragom i određivanjem pritvora protiv M. Kutle, Državno odvjetništvo i policija, napokon su krenuli. Ne znamo, koliko smo kao stranka učinili da se oni pokrenu, ali smo prije svih ostalih, za to nadležnih, učinili zakonit i ustavan potez na planu zaštite ljudi i imovine od hrvatske udbomafije. Da su poslušali nas, a ne Tuđmana, komunisti se nikada ne bi vratili u istom sastavu na vlast, a Kutle ne bi bio u bijegu, već na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora. Ovo je ujedno i pouka onim nevjernim Tomama, koji nas ponekad neopravdano kritiziraju radi toga što preuzimamo na sebe posao državnog odvjetnika, kada on to ne želi činiti.

   

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861

Zagreb, Šenoina 13

Zastupana po predsjedniku i predstavniku

Dobroslavu Paragi

 

ŽUPANIJSKOM SUDU

ISTRAŽNI ODJEL

ZAGREB

  

ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE PRITVORA PROTIV OSUMNJIČENOG MIROSLAVA KUTLE-a, VLASNIKA “GLOBUS GRUPE” IZ ZAGREBA, temeljem članka 102 Zakona o kaznenom postupku

Istražni postupak u svezi s “Gradskim podrumom, Zagreb” pokrenut je zbog učinjenog gospodarskog kriminala po poduzetniku “Globus grupe” Miroslavu Kutli.

Osumnjičeni Miroslav Kutle, veliki poduzetnik i vlasnik brojnih poduzeća u Hrvatskoj osnovano je sumnjiv da je počinio teška djela gospodarskog kriminala u mnogim poduzećima, s čime da bi nanio veliku štetu radnicima i ukupnom gospodarstvu u Hrvatskoj. Tako na primjer protiv trgovačke mreže “Diona”, “Glumina banke”, “Dubrovačke banke”, izdavača i nakladnika, “Hrvatskog tiska”, tvornice “Mirna Rovinj” i mnogih drugih, počinjena su djela teškog kriminala.

Vrijednost gospodarskog kriminala kreće se u milijardama američkih dolara, stvara se veliki nemir, uznemirenje, nesigurnost i revolt među radnicima i stanovništvom, sve do uličnih demonstracija.

Postoji osnovana sumnja da je Miroslav Kutle u svom poslovanju koristio i krivotvorene isprave: ček, mjenicu, ugovore i slična dokumente.

Prema dosadašnjem saznanju iz javnosti, putem tiska i drugih informacija osumnjičeni Miroslav Kutle osnovano je sumnjiv da je počinio kaznena djela iz članka 224. stav 1. do 4., 233., 236., 279. stav 1. i 2., 280. stav 1. i 2., 281., 282., 291., 292. stav 1. i 2., 293., 294., 311. stav 2. i 312. stav 1. i 2. Kaznenog zakona RH.

Skrećemo naslovnom sudu pozornost da postoji osnovana sumnja da osumnjičeni Miroslav Kutle može uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, sudionike ili prikrivače, odnosno da će ponoviti ili izvršiti kaznena djela koja mu se stavljaju na teret, te s obzirom da je za ova kaznena djela protiv imovine moguće izreći kaznu zatvora preko tri godine, što bi sve znatno otežalo sudu donošenje pravedne odluke i odmjere visine kazne koja je za ta višebrojna nedjela propisana.

S obzirom na ovu opisanu okolnost i okolnosti poznate u javnosti koje se dnevno objavljuju u tisku, te pretpostavki da se veći iznosi novčane mase nalaze uloženi u razne banke izvan Republike Hrvatske s čime se može manipulirati raznim transakcijama, a to bi pak načinilo još veću štetu gospodarstvu i naciji, HSP 1861, kao politička stranka u interesu Hrvatskog gospodarstva i naroda u RH želimo se izjasniti protiv tog i takvog gospodarskog kriminala. Naravno, ne želimo s time utjecati niti se mješati u sudsku nadležnost, poštivamo autonomnost suda, jer samostalnost suda je od velike pomoći za stvaranje pravedne države, ali moramo reći da s dosadašnjim radom Državnog odvjetništva nismo bili zadovoljni. Dakako, stalo nam je da kazna bude izrečena prema odredbama Kaznenog zakona, pa

 

P R E D L A Ž E M O

Da Županijski istražni sud u Zagrebu u smislu članka 102. stav 2. točka 2. i 3. u vezi sa stavom 3. Zakona o Kaznenom postupku odredi pritvor protiv Miroslava Kutlea zbog gore navedenih razloga.

U Zagrebu, 3. veljače 1999. godine.

Dobroslav Paraga