Slobodna Dalmacija: 12. 2. 2000.

PRVI KONKRETNI POTEZI NOVOIMENOVANOG MINISTRA ZNANOSTI NA ZAGREBAČKOM SVEUČILIŠTU

MINISTAR KRALJEVIĆ UKIDA HRVATSKE STUDIJE?

Mogućnost gašenja Hrvatskih studija ministar je Kraljević najavio u intervjuu kulturnom časopisu Zarez, a za naš list kaže: "Neću ni jednu stvar ukidati dekretom, ali postoje sumnje da je pri osnivanju Hrvatskih studija prekršen zakon — Dr. Ivan Kordić, voditelj Hrvatskih studija: "Vjerujem da će se naći rješenje koje će biti povoljno za sve strane"

Piše: Mihaela PRŽULJ

Hrvatski studij već godinama izaziva medijsku pozornost, pa se tako pokretalo pitanje potrebe, vrijednosti, pa i političke podobnosti toga studija. Najnovije "pokretanje slučaja" dogodilo se intervjuom s novim ministrom znanosti Hrvojem Kraljevićem, koji je on dao kulturnom dvotjedniku Zarez 3. veljače ove godine.

Ministar Kraljević je tako postavio pitanje "osnivanja državnih obveznika", na način da se oba financiraju iz novca državnih obveznika te je mišljenja "da su prilikom osnivanja Hrvatskih studija trebali ostati na razini neke vrste jednogodišnjeg, poslijediplomskog studija". Rješenje novi ministar vidi u pokretanju široke javne rasprave, kako u budućnosti ne bi nastala inflacija nekih studija.
Kratka povijest Hrvatskih studija seže u 1992. godinu, kada se osniva kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva s upisanih 66 studenat
a na toj godini, da bi danas na Hrvatskim studijima oko 2000 studenata studiralo osam studijskih grupa, kroatologiju, filozofiju, sociologiju, novinarstvo, povijest i psihologiju te filozofiju i religijsku kulturu pri Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Ideja o osnivanju Hrvatskih studija, a stoji to i u Vodiču studija za 1999./2000. godinu, pojavila se ubrzo nakon demokratskih promjena zbog potrebe za institucioniranjem demokracije, slobode i tržišta na području znanosti i sveučilišta, te potrebe za stvaranje više duhovnih žarišta, pogotovo jer je u društvenim i humanističkim znanostima od 1918. godine mnogo toga bilo zabranjeno i prešućivano.
Na temelju Zakona o visokim učilištima i Statuta Sveučilišta Upravno je vijeće Sveučilišta u Zagrebu prihvatilo 2
4. studenoga 1995. godine Pravilnik o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu prema kojem se oni ustrojavaju kao sveučilišini centar sa statusom podružnice.

Najnovije otvaranje problema Hrvatskih studija pokrenulo je zabrinuta šaputanja među mnogobrojnim studentima koji sa strepnjom očekuju rješenje njihova statusa, a kao najmanji krivci ispaštaju najviše. Postavlja se pitanje isplativosti njihova studiranja i vrijednost buduće diplome ako Hrvatski studiji ne zadrže status i značaj koji danas imaju.

Hrvoje Kraljević: Nema dekreta

— Najvažnije je da neću ni jednu stvar rješavati dekretima o ukidanju, pa tako ni Hrvatske studije. Njihova budućnost će se rješavati širokom javnom raspravom na svim razinama, od znanstvenih i sveučilišnih do uvažavanja mišljenja šire javnosti. Postoji sumnja da je pri osnivanju Hrvatskih studija prekršen zakon i to pitanje mora rješavati Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu. Sadašnjem zakonu nije protivno postojanje paralelnih studija na istom Sveučilištu, iako je to, prema mome mišljenju, neprirodno i nisam upoznat s takvim slučajem u svijetu.

Naglašavam da neću kao ministar samostalno donositi nikakve odluke bez argumentirane javne rasprave. Do tada nije upitan natječaj za upis novih studenata hrvatskih studija u lipnju za novu akademsku godinu — pojasnio je svoje stajalište o Hrvatskim studijima novi ministar znanosti Hrvoje Kraljević.

Dr. Ivan Kordić: Ima povoljnih rješenja

— Upoznat sam s riječima ministra znanosti Hrvoja Kraljevića izrečenima u Zarezu i ne zabrinjava me budućnost Hrvatskih studija, jer mislim da je novi ministar jako dobro informiran o situaciji u visokom školstvu i da poznaje sve probleme. Hrvatski studiji su nova ustanova i treba povesti raspravu i u ministarstvu i na Sveučilištu o njihovu statusu, odnosno financiranju i ustrojstvu. Mišljenja sam da je konkurencija među fakultetima potrebna. Vjerujem da će se naći rješenje koje će biti povoljno za sve strane — rekao je voditelj Hrvatskih studija dr. Ivan Kordić.