Jutarnji list: 18. 2. 2000.

DUŽNOSNIČKE PLAĆE Prijedlozi izmjena Zakona o obvezama i pravima dužnosnika te Zakona o plaćama sudaca u saborskoj proceduri

Sucima manje, a Račanu i Tomčiću veće plaće od obećanih na izborima

Pišu Tina Lakić Prizmić i Nataša Božić

ZAGREB - Konačni prijedlozi izmjena Zakona o obvezama i pravima dužnosnika te Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jučer su stigli u saborsku proceduru, a o njima će se najverojatnije raspravljati već sljedeći tjedan.

Tim zakonima, čija primjena počinje 1. ožujka, bitno će se smanjiti dužnosničke i sudačke plaće a uvodi se i novi princip vezanja dužnosničkih plaća uz prosječnu plaću zaposlenika. Unatoč predizbornim obećanjima, usvoji li se takav prijedlog, plaće dužnosnika neće se smanjiti za 40 posto, kako je rečeno.

Plaće državnih dužnosnika izračunavat će se tako da će se prosječna mjesečna plaća zaposlenika u prošloj godini množiti s koeficijentima koji su određeni za pojedine dužnosti (tablica).

Iako je prvobitno najavljeno da se neće dirati u plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, Vlada je ipak odlučila i njihove plaće odrediti po istom principu kao i dužnosničke. Najviši koeficijent 6 dobio je predsjednik Vrhovnog suda, koeficijent 5 imat će predsjednik Upravnog suda, predsjednik Visokog trgovačkog suda, predsjednik Visokog prekršajnog suda, državni odvjetnik i suci Vrhovnog suda. Državni pravobranitelj imat će koeficijent 4,7, a 4,5 imat će suci Upravnog suda i suci Visokog trgovačkog suda. Najmanji koeficijent 2 dobili su suci prekršajnih sudova.

Izmjenama zakona Vlada je propisala da zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju svoje dužnosti i to u mjesečnom iznosu od deset dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj, što bi bilo oko 1700 kuna. Također se predlaže da se plaće, odnosno naknade članova uprava trgovačkih društava, ravnatelja i voditelja ustanova i drugih pravnih osoba u kojima država ima većinski udjel ili su u pretežitom vlasništvu države odrede u skladu s novim zakonskim propisima na način da ne budu veće od plaća ministara.

Novost zakona je i to da dužnosnici nakon prestanka obnašanja dužnosti do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do mirovine imaju pravo šest mjeseci primati naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci ostvaruju pravo na 50 posto naknade. Nova regulacija dužnosničkih plaća primjenjivat će se retrogradno, što znači da će se i naknada na koju imaju pravo bivši dužnosnici prilagoditi najnovijim zakonskim promjenama.

Kada je riječ o sucima, Vlada je predložila da se u 2000. godini ne primjenjuju odredbe važećeg zakona prema kojima pojedini suci i pravosudni dužnosnici imaju pravo na dodatak na plaću po osnovi radnog staža. Predloženo je i da se u ovoj godini ne primjenjuje zakonska odredba prema kojoj ministar pravosuđa može, ovisno o broju nepopunjenih mjesta a radi osiguranja redovitog obavljanja poslova, do 50 posto uvećati plaću pojedinim sucima.

 

 1. Predsjednik Republike Hrvatske 22.624 kuna
 2. Predsjednik Sabora, premijer i predsjednik Ustavnog suda 19.392 kuna
 3. Predsjednik Županijskog doma, zamjenik premijera 18.422 kuna
 4. Potpredsjednici Zastupničkog doma, guverner HNB-a 17.776 kuna
 5. Potpredsjednici Županijskog doma Sabora 17.129 kuna
 6. Suci Ustavnog suda, ministri, glavni revizor, pravobranitelj 16.160 kuna
 7. Predsjednici radnih tijela Županijskog doma 15.190 kuna
 8. Zamjenik i viceguverner HNB-a 14.544 kuna
 9. Zastupnici, tajnik Sabora i Vlade, zamjenici ministra 13. 574 kuna
 10. Župani, gradonačelnik grada Zagreba 12.928 kuna
 11. Ravnatelji državnih upravnih organizacija 11. 958 kuna
 12. Pomoćnici ravnatelja HZMO-a, pomoćnici direktora HZZO-a 10.665 kuna