Novi list: 21. 2. 2000.

DANAS PRVI SASTANAK VIJEĆA EKONOMSKIH SAVJETNIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Crkvenac preuzeo Račanove ovlasti?

ZAGREB - Vijeće ekonomskih savjetnika, tijelo nedavno osnovano odlukom Mate Crkvenca, ministra financija, danas će se prvi put sastati. Premda je to savjetodavno tijelo osnovano pri Ministarstvu financija, njegovo područje nadležnosti bit će šire od područja djelovanja samog Ministarstva. Prema službenom pozivu, Vijeće bi na prvoj sjednici trebalo raspraviti temu široka naziva – “Pristup i okviri Programa rada Vlade RH za razdoblje 2000.-2004. godine u 2000. godini”.

Prema našim informacijama, na kućne adrese stigli su pozivi osamdesetorici potencijalnih članova Vijeća. Savjet bi, pak, u konačnici trebao brojiti 50 do 60 članova koji će se podijeliti u manje skupine, zadužene za specifične ekonomsko-socijalne probleme. Tako bi manje skupine bile zadužene za operativan rad na rješavanju konkretnih problema kao što su nelikvidnost, porezna reforma, revizija privatizacije, restrukturiranje gospodarstva, poticanje izvoza, provedbe stečajeva...

Uzme li se to u obzir, kao i činjenica da bi na prvom susretu veliki broj pozvanih stručnjaka trebao raspraviti program Vlade, vidljivo je kako bi Vijeće zapravo bilo tijelo koje bi rješavalo upravo stvari koje Vladina platforma djelovanja ne sadržava. Podsjetimo, Vladin program kao političku platformu podržale su sve skupine društva, pa tako i ekonomski stručnjaci. No, naglašeno je kako programu nedostaju konkretne mjere, prijedlozi rješenja i dinamika provođenja reformi. Hoće li Vijeće ekonomskih savjetnika pri Ministarstvu financija imati upravo zadatak da provede taj dio Vladina programa?

Ono što neke od pozvanih stručnjaka brine je to da su automatski proglašeni savjetnicima Ministarstva, a da o tome prije nisu bili konzultirani. Uz to, upitan je način ustoličavanja takvog tijela. Naime, dio stručnjaka smatra kako je Ministarstvo financija prekoračilo svoje ovlasti, odnosno da je Vijeće ekonomskih savjetnika mogla sazvati samo Vlada. Uporište takvoj tvrdnji vide u činjenici da bi se savjetodavno tijelo pri Ministarstvu financija bavilo pitanjima koja su šireg opsega od dijelovanja samog Ministarstva koje će savjetovati. Moguće objašnjenje nalaze u činjenici da je saziv Vlade čisto političkog karaktera, te da bi kroz ovakvo tijelo Vlada imala nepolitičko stručno pokriće. Takvom objašnjenju u prilog ide i činjenica da su na prvi sastanak Vijeća pozvani stručnjaci različitih političkih i ekonomskih opredjeljenja. Radi se o ljudima s Ekonomskog instituta, fakulteta, domaćih i međunarodnih institucija... No, još je jedno otvoreno pitanje u budućem radu Vijeća. Nekolicina pozvanih stručnjaka izražava bojazan da bi ono moglo biti forumsko tijelo, odnosno svojevrsni debatni skup koji bi s obzirom na veliki broj sudionika i njihovu različitu ekonomsku opredijeljenost, teško donosio konkretne smjerniće.

G. GALIĆ