Slobodna Dalmacija: 25. 2. 2000.

ZAGREB: ZASJEDAO KABINET PREMIJERA IVICE RAČANA
VLADA TRAŽI TRI GODINE SOCIJALNOG MIRA

Vlada je prihvatila zahtjeve Sindikata javnoga sektora o hitnosti počinjanja pregovora o novim kolektivnim ugovorima i o plaćama. Vladina pregovaračka ekipa pregovarat će o plaćama kako bi sa sindikatima postigla dogovor o socijalnom miru za barem tri godine

Piše: Darko MARKUŠIĆ

ZAGREB — Vlada je u četvrtak na otvorenoj sjednici dala pozitivno mišljenje Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora na izvješće o radu Državnoga ureda za reviziju za 1999. godinu na koje nema primjedbi. Raspravljajući o obavljenoj reviziji za 1998. godinu, Vlada je zadužila sva ministarstva i državne uprave da hitno uklone uočene nedostatke i da više ne ponavljaju iste propuste.

Proračunski korisnici dužni su o tim aktivnostima izvijestiti Vladu najkasnije do rasprave o reviziji za 1999. godinu, odnosno za tri mjeseca. Vlada je od Državnoga ureda za reviziju zatražila dopunu revizorskoga nalaza, koji bi sadržavao procjenu iznosa nenamjenski i nezakonito utrošenih proračunskih sredstava u 1998. godini.
Slavko Linić, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo, ustvrdio je kako su kod većine proračunskih korisnika, uz nenamjensko trošenje proračunskih sredstava, najčešće nepravilnosti uočene pri nabavkama roba i usluga.

— Kod većine proračunskih korisnika nije ustrojen unutarnji nadzor, što ubuduće treba učiniti — kazao je Linić. On smatra da u ministarstvima nije posvećeno dovoljno pažnje intelektualnom radu zaposlenika u ministarstvima, već su se prečesto koristili vanjski suradnici. Linić je najavio da će revizorski nalaz za 1999. ubrzo biti gotov, te je ustvrdio kako se konstantno ponavljaju iste pogreške. Ministar financija Mato Crkvenac zauzeo se za ažurniji rad državnih revizora.
Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o Uredu za suradnju s
Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom. Tim izmjenama na čelo Savjeta za suradnju s Haaškim sudom dolazi zamjenik premijera Goran Granić, a članovi Savjeta su ministar vanjskih poslova, ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, ministar pravosuđa, ravnatelj Ureda za nacionalnu sigurnost, ravnatelj Hrvatske izvještajne službe, te stručnjaci s područja kaznenoga i međunarodnoga prava.
Vlada je utvrdila i Konačan prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguravanje štednih
uloga i sanaciju banaka. Tim zakonskim izmjenama na čelo Upravnoga odbora Agencije dolazi zamjenik premijera Goran Granić, dok dužnosnici Hrvatske narodne banke više neće biti članovi Upravnoga odbora Agencije.
Vlada je donijela i Uredbu o unutarnjem ustr
ojstvu Ministarstva za europske integracije, prema kojoj će to ministarstvo do kraja 2000. godine imati 77 uposlenika. Do kraja 2001. godine Ministarstvo za europske integracije trebalo bi zapošljavati 125 osoba. Kako je kazao ministar za europske integracije Ivan Jakovčić, to će ministarstvo preuzeti dosadašnja 32 djelatnika ukinutoga Ureda za europske integracije, a broj djelatnika povećat će poglavito premještajem iz drugih ministarstava, uz minimum novoga zapošljavanja u državnoj službi.

Vlada je prihvatila zahtjeve Sindikata javnoga sektora o hitnosti počinjanja pregovora o novim kolektivnim ugovorima, te o plaćama i drugim materijalnim pravima za 2000. godinu, te je imenovala pregovaračke odbore za pregovore s pojedinim sindikatima. Pregovore sa sindikatima javnih i državnih službi vodit će Željka Antunović, potpredsjednica Vlade, pregovore sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika vodit će Goran Granić, zamjenik premijera, dok će Vladimir Strugar, ministar prosvjete i športa, biti na čelu Vladine pregovaračke ekipe tijekom pregovora sa sindikatima osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova.
Ministar financija Mato Crkvenac zauzeo se da Vladina pregovaračka ekipa pregovara o plaćama u javnom sektoru za razdoblje od tri godine, te smatr
a kako bi sa sindikatima trebalo postići dogovor o socijalnom miru za barem tri godine.
Vlada je stavila izvan snage zaključke ranije vlade Zlatka Mateše o financijskoj konsolidaciji Tiska, budući da ti zaključci najvećim dijelom nisu uopće realizirani, a
nad Tiskom je pokrenut stečajni postupak.

Linić vodi Fond za privatizaciju

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada RH je u Gospodarsko-socijalno vijeće imenovala Slavka Linića, Željku Antunović, Davorka Vidovića, Matu Crkvenca i Goranka Fižulića. Ministar Fižulić također je imenovan članom Glavne skupštine "Narodnih novina", kao i članom Skupštine INA-Industrije nafte, dok je potpredsjednica Vlade Željka Antunović imenovana nacionalnom povjerenicom i predsjednicom Povjerenstva Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe "Expo 2000".


Na sjednici su također razriješeni dosadašnji, a imenovani novi članovi Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju. Novim članovima UO Fonda postali su Goranko Fižulić, Mato Crkvenac, Pave Župan-Rusković, Božidar Pankretić te Slavko Linić, koji je imenovan predsjednikom tog odbora, iako se očekivalo da će, sukladno dosadašnjoj praksi, ta dužnost pripasti ministru gospodarstva, odnosno Goranku Fižuliću.
Vladinom odlukom o imenovanju članova UO Fonda ispunjeni su uvj
eti za prvi sastanak Upravnog odbora, koji saziva njegov predsjednik Slavko Linić. Na toj bi se sjednici, neslužbeno najavljenoj za sljedeći tjedan, konačno trebala riješiti sudbina "Slobodne Dalmacije".

S. PAPARELLA