Jutarnji list: 3. 4. 2000.

SKUPI ODVJETNIK Ministar pravosuđa Stjepan Ivanišević otkriva tko je doista angažirao američkog odvjetnika

Ljerka Mintas-Hodak imala je glavnu ulogu u angažmanu Davida Rivkina

Anguman odvjetničke tvrtke Hunton and Williams i Davida Rivkina nije bio utemeljen na potpisanom ugovoru niti na odluci hrvatske vlade, nego na osobnim kontaktima i dogovorima, u čemu je glavnu ulogu imala tadašnja potpredsjednica Vlade Ljerka Mintas-Hodak, priopćio je jučer ministar Stjepan Ivanišević

ZAGREB - Angažman američke odvjetničke tvrtke Hunton and Williams i Davida Rivkina kao voditelja odvjetničkog tima koji je zastupao Republiku Hrvatsku pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije (ICTY) i Međunarodnim sudom pravde (ICJ) nije bio utemeljen na potpisanom ugovorn niti na odluci hrvatske vlade, nego na osobnim kontaktima i dogovorima, u čemu je glavnu ulogu imala tadašnja potpredsjednica Vlade Ljerka Mintas-Hodak, priopćio je jučer ministar pravosuđa Stjepan Ivanišević.

Odvjetnička tvrtka Hunton&Williams i gospodin D. B. Rivkin Jr. angažirani su 1995. godine radi promidžbe interesa Hrvatske u SAD-u. Ugovor o lobiranju u ime Hrvatske potpisao je tadašnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.

Nije postojao ugovor

Riječ je o ugovoru koji je zaključen na godinu dana, a dogovorena je mjesečna naknada u iznosu od 43.000 američkih dolara, što je ukupno iznosilo 516.000 dolara godišnje. Taj je ugovor pod istim uvjetima produžavan 1996. i 1997. godine. U srpnju 1998. zaključen je novi ugovor o lobiranju u kojem je mjesečna naknada povećana na 45.000 američkih dolara.

Sredinom travnja 1997. godine u Zagrebu su vođeni razgovori između tadašnje potpredsjednice Vlade RH Ljerke Mintas-Hodak i Davida B. Rivkina Jr. o tome da odvjetnička tvrtka Hunton & Williams preuzme zastupanje Vlade RH pred Međunarodnim sudom u Haagu. Na te se razgovore poziva D. B. Rivkin u pismu upućenom Ljerki Mintas-Hodak 24. travnja 1997. godine. Proizlazi zaključak da je angažman odvjetničke tvrtke Hunton&Williams te D. B. Rivkina kao nije bio utemeljen na potpisanom ugovoru, pa čak ni na odluci Vlade RH, nego je bio zasnovan na osobnim kontaktima i dogovorima, u čemu je, što će se u nastavku vidjeti, glavnu ulogu imala tadašnja potpredsjednica Vlade Ljerka Mintas-Hodak.

U razdoblju od 12. svibnja 1997. do 27. listopada 1999. David B. Rivkin redovito je slao memorandume u kojima je izvještavao o obavljenom poslu u vezi sa zastupanjem RH pred sudovima u Haagu. U arhivi Ureda pri Ministarstvu pravosuđa našao sam 81 njegov memorandum. Nijedan nije bio naslovljen na Vladu RH, niti na Savjet i Ured za suradnju s MKS-om i MSP-om u Haagu, nego su svi bili upućeni poimenično određenim osobama.

Za Blaškića novi odvjetnici

Usluge odvjetničke tvrtke Hunton&Williams, odnosno odvjetničkog tima koji je vodio David B. Rivkin plaćane su na temelju povremeno ispostavljenih računa adresiranih na Ured Vlade za suradnju s MKS-om i MSP-om u Haagu, koji je djelovao pri Ministarstvu pravosuđa. Na temelju odobrenja Ljerke Mintas-Hodak taj ih je ured prosljeđivao Ministarstvu financija na isplatu.

Prema podacima iz dokumentacije Ureda za suradnju s MKS-om i MSP-om u Haagu, odvjetničkoj tvrtki Hunton&Williams za zastupanje RH pred haškim sudovima u razdoblju od 11. lipnja 1997. do 2. veljače 2000. godine isplaćeno je po godinama: u 1997. 905.566,61 američkih dolara, 1998. 2,210.245,87 dolara, u 1999. 3,392.598,34 dolara, te u siječnju 2000. 212.706,02 dolara, što ukupno iznosi 6,721.116,84 američkih dolara. A kao što je poznato, za obranu generala Blaškića Republika Hrvatska posebno je angažirala i plaćala inozemnu odvjetničku tvrtku Latham&Watkins te domaću odvjetničku tvrtku Nobilo. Ta su plaćanja išla preko MORH-a ili po odobrenju Vlade iz sredstava proračuna. Prema usmenoj informaciji koju sam dobio od ministra obrane Radoša, iznosila su oko 7,000.000,00 američkih dolara, ističe u priopćenju ministar Ivanišević. (H)

Zvonimir Šeparović sam odlučivao

Na izričiti zahtjev tadašnjeg ministra pravosuđa Zvonimira Šeparovića od 22. prosinca 1999. godine odvjetnička tvrtka Hunton&Williams prestala je zastupati RH pred sudovima u Haagu. Razlog za to bio je prijelaz Davida B. Rivkina sa svojim suradnicima u drugu odvjetničku tvrtku, Baker&Hostetler.

Bez formalne ovlasti Vlade RH, ministar Zvonimir Šeparović svojim je potpisom na pismenoj ponuiii od 24. prosinca 1999., koju mu je uime odvjetničke kuće Baker&Hostetler poslao Rivkin, dao pristanak da ta odvjetnička tvrtka sljedeće dvije godine zastupa RH pred sudovima u Haagu. Prvi račun u iznosu od 131.937,15 američkih dolara plaćen je toj firmi 2. veljače 2000. godine bez mog znanja. Nakon toga, Rivkin je ispostavio još dva računa u ukupnom iznosu od 759.996,24 američkih dolara, ali sam njihovu isplatu obustavio, kaže u svom priopćenju ministar pravosuđa Stjepan Ivanišević.

Rivkin pisao i Pašaliću, Rebiću, Miroslavu Šeparoviću, Šušku...

Dvije trećine memoranduma (53) bilo je adresirano na Ljerku Mintas-Hodak, potpredsjednicu Vlade, s time da su tijekom 1997. bili adresirani isključivo na njezino ime, a poslije se uz njezino ime navode imena i funkcije drugih adresata. Prema učestalosti pojavljivanja to su: Snježana Bagić, zamjenica ministra pravosuđa (31), Markica Rebić pomoćnik za sigurnost u Ministarstvu obrane (24), Miroslav Šeparović, ravnatelj HIS-a (20), Ivić Pašalić, posebni savjetnik za unutamju sigurnost u Uredu Predsjednika (15), Mate Granić, ministar vanjskih poslova (15), Zvonimir Šeparović, ministar pravosuđa (8), Ivan Šimonović, veleposlanik RH pri UN-u (8), Pavao Miljavac, ministar obrane (7) te Gojko Šušak, ministar obrane (4).