Slobodna Dalmacija: 7. 4. 2000.

DRŽAVNA REVIZIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU
GRADSKE UPRAVE METKOVIĆA

Jambo spiskao milijun kuna mimo zakona!

Najmanje je milijun kuna iz gradske blagajne nenamjenski potrošeno za tekuće poslovanje ili za izdatke koji uopće nisu bili predviđeni u proračunu
- Sporni i troškovi uređenja dopisništva HTV-a n U 1999. godini najmanje desetak puta izravno prekršeni hrvatski zakoni

Piše: Stanislav SOLDO

Metkovska gradska uprava u prošloj proračunskoj godini neučinkovito je gospodarila proračunskim novcem, a najmanje milijun kuna iz gradske blagajne nenamjenski je potrošeno za tekuće poslovanje ili za izdatke koji uopće nisu bili predviđeni u proračunu - stoji, među ostalim, u izvješću Državnog ureda za reviziju.
"Treba se pokriti onoliko koliko je duga deka", govorio je svojedobno gradonačelnik Metkovića mr. Stipe Gabrić Jambo komentirajući financijsko stanje u gradu koje je ocijenio iznimno teškim. Ovakve svoje tvrdnje potkrijepio je predviđanj
ima da Metković ubuduće neće moći računati na dotacije iz državnog proračuna koje su ga do sada više puta spašavale od totalnog financijskog raspada. I dok gradonačelnik kuka nad sudbinom koja je zadesila grad nakon promjene vlasti, nalaz Državne revizije govori o brojnim nepravilnostima u financijskom poslovanju gradske uprave u prošloj godini.

Tako je grad Metković, na čelu s gradonačelnikom i dogradonačelnikom, profesorom Ivanom Gabrićem, trošeći svojih trinaest milijuna kuna proračunskog novca u 1999. godini najmanje desetak puta izravno prekršio hrvatske zakone, ocjena je državnih revizora.
Nalaz Državne revizije s opširnim podacima o tehnologiji trošenja novca gradske uprave - koji gradski oci
bezuvjetno prihvaćaju uz obvezu da će utvrđene nedostatke ispraviti te da će se ubuduće pridržavati zakona - najviše primjedaba stavlja na način korištenja novca komunalne naknade i doprinosa, prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, izgradnju dopisništva HTV-a te brojne druge izdatke koji su izvršeni, a nisu bili predviđeni proračunom grada.
Brojne su nepravilnosti vezane uz izgradnju dopisništva Hrvatske televizije, što je "mršavi" metkovski gradski proračun i njegove porezne obveznike koštalo č
ak 332.955 kuna. Pažljivo analizirajući stavke otkriva se kako je osim ugovorenih radova izvođač Gradu ispostavio tri računa u iznosu od 59.286,62 kune, koja su podmirena u 1999. godini, a za što nije potpisan ugovor u pismenoj formi, čime je izravno prekršen zakon o obveznim odnosima.
Što se pak tiče izvedenih obrtničkih i elektroinstalacijskih radova na spomenutom dopisništvu, utvrđeno je da Grad ne posjeduje građevinske dnevnike o izvođenju radova niti su obavljeni primopredaja i konačni obračun, što je
protivno Zakonu o građenju. S obzirom na brojne neriješene prioritetnije potrebe, ostaju upitni motivi zbog kojih je gradska uprava bila tako široke ruke prema HTV-u.
Priča o nalazima Državne revizije nastavlja se oko prodaje stanova na kojima postoji stan
arsko pravo, od čega je uprihođeno 357.000 kuna. Grad Metković nije, kako to zakon nalaže, 55 posto tog novca uplatio u državni proračun, niti je ostatak potrošen za rješavanje stambenog pitanja socijalno-ugroženih osoba, već je prikupljeni novac korišten za tekuće poslovanje grada.
Za tu namjenu tijekom prošle godine usmjeravan je novac i od komunalne naknade i doprinosa, čime je izravno oštećeno metkovsko komunalno poduzeće koje grca u gubicima i jedva sastavlja kraj s krajem.
Kad je na sjednici Poglavars
tva direktor komunalnog poduzeća Željko Mordžin postavio pitanje nenamjenskog trošenja novca od komunalne naknade, javno ga je ukorio dogradonačelnik Ivo Gabrić, kazavši da se on tu treba ponašati kao član Poglavarstva, a ne kao direktor komunalnog poduzeća. Na Mordžinovu primjedbu da je u ovom slučaju prekršen zakon, Gabrić je odgovorio da svi gradovi i općine tako rade.
Dokumenti koje posjedujemo nedvojbeno potvrđuju pretpostavke o neučinkovitom gospodarenju i nenamjenskom trošenju novca iz gradske blagaj
ne, što je, složit će se mnogi, slaba utjeha ovdašnjim poreznim obveznicima. Hoće li nalaz Revizije ostati samo mrtvo slovo na papiru kako je to uglavnom bila praksa dosadašnjih godina, ostaje nam vidjeti.