Slobodna Dalmacija: 21. 4. 2000.

ISPOVIJED STRUKTURA

Lista grijeha HDZ-a iz vremena dok je bio na vlasti prilično je duga i bojim se da bi odmah trebalo početi s ispovijedima žele li ispovjednici veliki blagdan pred nama iskoristiti za okajanje grijeha! Grijeha čitavih struktura, kako je i Kaptol rekao

Piše: Tihomir Dujmović

Ispričavamo se biračima jer smo krivi što se SDP vratio na vlast i sada na vrlo zabrinjavajući način vlada Hrvatskom. Građani su zabrinuti, a dio odgovornosti leži na nama jer smo vlastitim pogreškama pridonijeli povratku SDP-a." Ovo je, kako prenose mediji, rekao ovih dana Drago Krpina, jedan od čelnika HDZ-a. On je još dodao da "ako je Papa imao snage ispričati se za grijehe Crkve, onda se i HDZ može ispričati za pogreške koje su prouzrokovale probleme u privatizaciji, obavještajnim službama, bankama, gospodarstvu... i dovele do poraza".
Bez
obzira na to što još nije do kraja jasno o čemu se radi: o reklami nove Krpinine knjige, o najavi kolektivne ispovijedi ili o novom HDZ-ovu triku, stvar je intrigantna jer tako nešto još od HDZ-ovca nismo čuli.

Uništi protivnika

No, u tom kontekstu valja reći da je formula prepisana od Račana iz 1990. godine, kad se on ispričao za komunističke grijehe, ali tu je ujedno i kraj usporedbe. Naime, od Račana su tada otišli ili su jednostavno potjerani većina onih koji se s novim vremenom i njegovim zahtjevima nisu mogli saživjeti. Vrlo brzo više niste mogli pronaći u tim redovima ne samo nekadašnjih zadrtih Jugoslavena, već su otišli i brojni ljubitelji udruženog rada. Uostalom, da je tome tako, najbolje se može vidjeti iz današnjeg SDP-a. Naime, možete ih optužiti za sporost, možete problematizirati radi li se o revanšizmu u nekim njihovim potezima, možete raspravljati koliko su neki njihovi potezi taktični, ali u pravilu nećete tu osjetiti onaj stari zadah prošlosti.
No, govorimo li o HDZ-u, stvari su na samom p
očetku. Uostalom sam Krpina navodi da su rađene brojne "pogreške u gospodarstvu, u tajnim službama, u privatizaciji..." (dakle praktički u svim relevantnim segmentima države!), no i Krpina u prvi plan stavlja priču o "povratku SDP-a na vlast" kao o najvećem HDZ-ovu krimenu. Hoće se reći i da su HDZ-ove pogreške gotovo "automatski" dovele SDP na vlast! Netočno!
Nema razloga negirati činjenicu da je SDP svih ovih godina bio najorganiziranija oporbena stranka, s velikom infrastrukturom, da se radilo o stranci
s iskustvom. Unatoč svemu tome, nije SDP vukao čitavo ovo vrijeme neke ingeniozne poteze, već je dočekao pobjedu s "najmanje žrtava" s obzirom da je izmakao legendarnoj HDZ-ovoj "obradi" kakvu su prošle brojne druge stranke. S tim u vezi valja reći da je temeljni problem u tome što je HDZ parlamentarni sustav doživljavao kao neku vrstu koride, kao boksački ring, najčešće kao ulični obračun u kojem su po vokaciji sva sredstva dopuštena.
Pa što sve HDZ-ove tajne i javne službe, mediji, policija i kompletna vl
ast nisu radili kako bi uništili HSLS, HSS, HNS i Paragin HSP. Milom ili silom, mrkvom ili batinom, išlo se na razbijanje, uništavanje, upropaštavanje tih stranaka i nitko me ne može uvjeriti da je bilo tko to radio sa sviješću da pomaže Hrvatskoj. Tako upropastiti i uništiti čitavu jednu parlamentarnu scenu, sve u animalnoj želji da se drže uzde vlasti u zubima, to je doista svojevrsni zločin! Od prvog dana, punih deset godina, tadašnja oporba je sotonizirana i uništavana i mora se priznati da su u tom poslu uspjeli.
Sjećate se što je sve prošla vlast radila kako bi zavadila Gotovca i Budišu, kako bi napravila razdor u stranci, "otela" neke zastupnike, ucijenila druge, zavadila jedne s drugima! Sjećate se kako je prostački falsificirala povijest, kako su Sa
vka i Tripalo bili prokazivani gotovo kao beogradski agenti, dok je samo veliki i neponovljivi Franjo Tuđman ’71. godine bio na visini zadatka! Lagalo se i falsificiralo praktički bez mogućnosti obrane (kada ste mogli u tih deset godina čuti na HTV-u Savku i Tripala da pruže svoja tumačenja toga doba?). I naravno da je onda, s vremenom, barem kod jednog dijela birača, laž postala istina!

Atak na budućnost

Opet mrkva i batina, opet laži po medijima, podmetanja, ucjene i sav drugi pripadajući rekvizitarij. Kakav li je samo pakao prošao Dobroslav Paraga dok mu nije oteta stranka, a od njega po medijima napravljena svojevrsna "mjera radikalnosti", dakako nepoželjna hrvatskim nacionalnim interesima. Cijeli taj protuprirodni politički blud izvršen je samo zato da se HDZ nasilno ugura na centar gdje nikada istinski nije pripadao. No, cijena koju je nacija platila bila je stravična i danas to na jedan drugi način dobro osjećamo.
Umjesto da promovira višestranački sustav u naciji u kojoj dvije trećine ni danas ne razu
miju do kraja taj pojam, hadezeova vlast se odlučila za svojevrsnu permanentnu revoluciju! Ne samo da nije bila svjesna toga krimena, ne samo da nije shvatila da uništavajući hrvatske političke stranke uništava hrvatsku budućnost, nego joj se dogodilo čak i to da je SDP ostavila na miru, apsolutno sigurna da joj od te stranke ne prijeti nikakva opasnost! Kako vidimo, lista grijeha je prilično dugačka i bojim se da bi još danas trebalo početi s ispovijedima žele li ispovjednici veliki blagdan koji je pred nama iskoristiti za okajanje grijeha! Grijeha čitavih struktura, kako je i Kaptol rekao.