Novi list: 5. 5. 2000.

VLADA NEZAKONITO ODOBRILA POVIŠICE ZA ČETVERO SLUŽBENIKA

PREDSTOJNICA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO NAGRAĐENA – MIMO ZAKONA

Povišice je predložio upravo Goran Granić, koji u posljednje vrijeme često tumači kako je državni aparat preskup

ZAGREB - Na prijedlog vicepremijera Gorana Granića, Vlada je prošlog tjedna mimo Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika - odlučila četvero svojih službenika nagraditi većim plaćama. Povišicu su dobili predstojnica vladinog Ureda za zakonodavstvo Snježana Bagić, glasnogovornica Vlade Aleksandra Kolarić, tajnik Račanovog kabineta Igor Radenović i njegova zamjenica Andrea Ribarić.

Predstojnici Ureda za zakonodavstvo plaća je praktički udvostručena - ubuduće će primati 10,692 kune mjesečno, što odgovara dužnosničkoj plaći pomoćnika ministra. Bivša pomoćnica ministra pravosuđa, i šefica Ureda za odnose s Haškim sudom preko kojeg su išla sva plaćanja odvjetničkih i inih usluga, imat će dakle i dalje plaću kakvu je imala kao državna dužnosnica.

Glasnogovornici Kolarić i Račanovom tajniku Rađenoviću koeficijenti su povećani na 2,5, što znači da im je plaća povećana na 7.777 kuna. Zamjenica tajnika, Andrea Ribarić, s novim koeficijentom 2,2 primat će plaću od 6.860 kuna.

Vlada je spomenute povišice obrazložila “iznimnom važnošću položaja i poslova koje ti službenici obavljaju”. Odluku je donijela u vidu privremenog rješenja, pozivajući se na Zakon o Vladi, a u Banskim dvorima - kako doznajemo - priprema se još jedna odluka kojom će Vlada cjelovito urediti odnose pojedinih kategorija službenika i namještenika.

Povećanje plaća Vladinih službenika samo po sebi nije sporno, jer poznato je da Račan upravo zbog niskih plaća u državnoj upravi ima problema s prikupljanjem kvalitetnih kadrova. Činjenica je, međutim, da je to u ovom slučaju učinjeno na nezakonit način. Plaće državnih službenika i namještenika uredene su zakonom, pa se mogu mijenjati jedino izmjenom zakona, a ne nekakvim privremenim rješenjima i uredbama.

Zanimljivo je i da je povišice predložio upravo Goran Granić, koji u posljednje vrijeme često tumači kako je državni aparat preskup, i zbog toga najavljuje masovne otkaze u državnoj upravi. Ni to, doduše, ne mora biti argument protiv povećanja službeničkih plaća, jer bi država vjerojatno bolje funkcionirala i s manje ljudi, ako su kvalitetni i dobro plaćeni, ali i dalje stoji da je Vlada svojom odlukom prekršila zakon.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da je najjaču povišicu dobila upravo predstojnica Ureda za zakonodavstvo, koja - prema Zakonu o Vladi ima brinuti o usklađenosti Vladinih akata s Ustavom i pravnim poretkom, a time i o njihovoj zakonitosti. Snježana Bagić u ovom je slučaju kiksala baš na onome što joj je glavna dužnost, jer je kao šefica zakonodavnog ureda morala znati da odluka o povišicama. nije zakonita. A sudeći prema nagradi što ju je dobila za svoj rad, taj teški propust nisu registrirali ni njeni pretpostavljeni.

LJ. B. M.