SAMOBORSKI GLASNIK: 6. 5. 2000.

Predsjednicima samoborskih političkih stranaka postavili smo dva pitanja:

 1. Ukoliko ćete nakon izbora participirati u vlasti, odnosno upravljanju Gradom, što ćete smatrati prioritetnim zadaćama nove vlasti? Navedite tri najvažnije.
 2. Kako će po Vašem mišljenju na izborima proći stranka kojoj ste na čelu?

U IZBORE – S OPTIMIZMOM

 

Ante Musa, HSP 1861

NISMO RAVNOPRAVNI!

 1. a) Rješavanje pitanja lopovluka bivše vlasti HDZ-a i podizanje kaznenih prijava protiv, za sada neimenovanog broja nepoznatih aktera ekonomske pljačke i političkog nasilja.
 2. b) Revizija rada bivšeg Gradskog vijeća i Poglavarstva, te traženje odgovornosti HDZ-a i oporbenih stranaka i gradonačelnika. Revizija javnih poduzeća u vlasništvu grada i ugovora o najmu, te smjena svih direktora postavljenih po partijskom ključu.

  c) Donošenje novog Statuta Grada, sniženje prireza i oslobađanje od poreza za ulagače kapitala.

 3. Budući da su nam konkurencija nedemokratske stranke (HDZ, SDP, HSLS ili HSS…), proći ćemo kao i do sada. Nacional - komunisti iz HDZ u posljednjih su 10 godina ubijali i proganjali Paragine pravaše, dok su im jugokomunisti iz SDP-a i drugih partija iz prikrajka pljeskali. Upravni sud, unatoč požurnici ministra Ivaniševića još nije riješio pitanje otimačine HSP-a od strane pravaškog Jude Ante Đapića, a HRT ne poziva Paragu u političke emisije.
 4. Objavljujemo i integralni tekst koji je poslan “Samoborskom glasniku” iz kojega je uzet samo gore objavljeni dio!

  “SAMOBORSKI GLASNIK”

  N/r gl. uredniku

  g. Škiljanu

  Samobor, 3. svibnja 2000.

   

  Oni su spremni a mi nismo ravnopravni !

   

  1. Kada bi pravaši iz ogranka HSP 1861. “Samobor” na predstojećim izborima za

lokalnu upravu i samoupravu za Gradsko vijeće Samobora dobilo povjerenje birača

Grada Samobora, kao prioritet bi riješilo tri pitanja:

Prvih 100 dana:

Drugih 100 dana:

Trećih 100 dana:

 

2. Kako će HSP 1861. proći na izborima ?

HSP 1861. proći će na izborima onako kako je i dosad prolazila kada je kao konkurentske stranke imala nedemokratske političke partije kao što su HDZ, SDP, HSLS ili HSS… U posljednjih 10 godina hrvatskog višestranačkog sustava su nacional-komunisti iz HDZ ubijali i proganjali Paragine pravaše, dok su jugo-komunisti iz SDP i drugih partija u prikrajku pljeskale HDZ-u i prešutno odobravale teror protiv HSP odnosno HSP 1861. Medijska cenzura, politička diskriminacija i bojkot medija otuđio je HSP 1861. od hrvatskih birača i prepustio ih nealternativnim strankama i partijama. Upravni sud, unatoč požurnici ministra pravosuđa Ivaniševića ne rješava pitanje otimačine HSP od strane pravaškog Jude Ante Đapića, a HRT još uvijek nije pozvao Dobroslava Paragu na njegov prvi nastup u neku od poslijepredizbornih političkih emisija. Jednom riječju, ostale stranke su za izbore spremne, a HSP 1861. nije ravnopravan.

Predsjednik ogranka Ante Musa