Novi list: 9. 5. 2000.

Umorni od politike

Piše: Jelena Lovrić

Izbore u Zagrebu političke su stranke katastrofalno izgubile. Generalno. Odbijanje Zagrepčana da izađu na birališta - najvažniji je rezultat izbora. Moguće je sada razglabati o razlozima, o tome je li riječ o zamoru materijala ili o poruci Račanovoj vlasti.

Iz poraza politike na zagrebačkim izborima treba izvući konzekvence. Jedna bi od njih mogla biti da ni jedna stranka nema moralno pravo na mjesto gradonačelnika. Nije ga izborio nitko od političara. Zato bi strankama, koje će u Zagrebu formirati vlast, bilo najpametnije da povjerenje daju nestranačkoj ličnosti. Time bi se izbjegla mučna međustranačka natezanja, a nova bi vlast konačno demantirala sve glasnije optužbe da se ponaša poput prethodnika, da se ni kod nje bez stranačke knjižice ne može na funkciju.

Prijedlog nije samo načelne prirode. Zapravo, imamo u vidu Vladina povjerenika za grad Zagreb, sveučilišnog profesora Josipa Kregara. U dva mjeseca, koliko je bio na čelu metropole, Kregar je povukao niz poteza koji su ga preporučili kao pravog gradskog oca. Proveo je reviziju gradskih stanova i privilegija, pokrenuo je antikoruptivne akcije, pokazao je zabrinutost za potrebe običnih Ijudi, predstavio se kao moderna, vlašću neimpresionirana osoba. Canjugin, stotine tisuća maraka vrijedan, BMW dao je na upotrebu dvjema invalidnim djevojčicama - za prijevoz od kuće do škole. Nitko od političara ništa slično nije ni pokušao! A naslijedili su Tuđmanovu enormnu auto i avioergelu!

Izborom Kregara za gradonačelnika Račan bi učinio najbolje za Zagreb, ali i za svoju stranku.