Novi list: 17. 5. 2000.

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI O 100 DANA RADA VLADE

Razvoja nema, nezaposlenost raste

ZAGREB - Vlada mora stvoriti preduvjete kako bi se građani mogli pripremiti za integracije. Ne dogodi li se to, bojimo se uvoza radne snage i rušenja cijene rada, što će se dogoditi ulaskom multinacionalnih kompanija u zemlju. Kazao je to Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, komentirajući na konferenciji za novinare ono što je Vlada do sada učinila, te navodeći što treba činiti. Prvih stotinu dana Vlade, prekratko je razdoblje da bi se u cjelini moglo govoriti o potezima Vlade, smatra Sever i ustvrđuje kako se presporo krenulo u zakonodavne izmjene, obećane u predizbornoj kampanji. Stoga, Nezavisni sindikati od Vlade u narednom razdoblju očekuju konkretne poteze u “koje žele vjerovati”.

Niti jedan od gospodarsko-socijalnih problema nije riješen. Razvojnih programa nema, nezaposlenost i dalje raste, a Zavod za zapošljavanje nema ni novaca niti programa za zbrinjavanje nezaposlenih. Nelikvidnost je doduše smanjena, ali zbog povećanog broja stečajeva. Sever upozorava kako stečajevi moraju biti programirani. Iako su od Gospodarsko-socijalnog vijeća sva tri partnera puno očekivala, nije se pokazao učinkovitim, pa Sever poručuje kako mu je potrebno dati aktivniju ulogu. Hitno je potrebno donijeti i izmijenjeni zakon o radu, stečajni zakon, te zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije. Problemu nelikvidnosti, iako je država počela vraćati svoje dugove umanjujući time unutarnja dugovanja, ozbiljno se treba posvetiti što prije, jednako kao i zaustavljanju rasta nezaposlenosti. Došlo je i vrijeme da se napokon podijeli sindikalna imovina. Slabi pomaci, tvrdi Sever, vidljivi su i u naplati poreza i doprinosa, te smanjivanju sive ekonomije.

G. GALIĆ