Vjesnik: 25. 5. 2000.

Đapić i Paraga opet »ratuju« oko prava na zastupanje HSP-a!

ZAGREB, 24. svibnja - »Ovo je zaokret u postupku oko uzurpacije HSP-a. Čekali smo sedam godina. Sad se otvara šansa da pred Ministarstvom pravosuđa i uprave dokažemo da je Anto Đapić krivotvoritelj stranačkih dokumenata, da se lažno predstavljao i da je zloupotrijebio pečat stranke«, rekao je u srijedu za Vjesnik predsjednik HSP-a 1861 Dobroslav Paraga, nakon odluke Upravnog suda u njegovu korist. Naime, Paraga je 1993. pokrenuo tužbu kojom je tražio poništenje rješenja bivšeg Ministarstva uprave o ovlaštenju Đapića da predstavlja i zastupa HSP.
Odlukom Upravnog suda od utorka, tj. usvajanjem Paragine tužbe, dopušteno mu je da bude stranka u postupku kojim želi dokazati da je na nezakonit n
ačin izgubio pravo na zastupanje HSP-a. Time je poništen zaključak bivšeg Ministarstva uprave iz 1998. kojim je Paragi onemogućeno da kao stranka u postupku osporava Đapićev upis u registar političkih stranaka kao predsjednika HSP-a. Rok za obnovu postupka je 30 dana, a Paraga je uvjeren da je »ta stvar riješena«. On odbacuje Đapićeve tvrdnje da je otvaranje slučaja pritisak na HSP. »Politički pritisak je bila Đapićeva sedmogodišnja uzurpacija stranke što mu je omogućio HDZ«, tvrdi Paraga. U budućnosti bi HSP pod njegovim vodstvom mogao postati prava parlamentarna stranka, kaže i dodaje da je »problem u tome što je zastupnički mandat neprenosiv i on ne bi mogao biti oduzet Đapiću i drugim pravašima koji sjede u Saboru«. »Oni bi mogli biti nezavisni zastupnici dok ne osnuju novu stranku, ali sumnjam da će za to imati vremena, jer će prije toga završiti u zatvoru«, tvrdi Paraga.
Naime, dodaje, »postoji niz kaznenih prijava za djela klasičnog kriminala protiv Đapića i Borisa Kandarea. Oni mogu dobiti do pet godi
na zatvora za krađu autorskih prava i krivotvorenje službenih isprava«. »Đapić je pod istragom zbog prijevara u gospodarskom poslovanju. On je prevario niz vjerovnika, pa je i račun HSP-a blokiran«, tvrdi Paraga i dodaje da se u vezi s tim vodi istraga u Državnom odvjetništvu.
Vjesnik doznaje da je u dubrovačkom Zavodu za platni promet zaista blokiran račun HSP-a po nalogu ZAP-a iz Zagreba zbog duga od 2,3 milijuna kuna koji je navodno napravio Đapić kao potpisnik računa. To je izazvalo i blokadu računa HSP
-a 1861, jer je žiro-račun br. 31700-671-112 otvoren još 1990. kao žiro račun tada jedinstvenog HSP-a, podružnica Dubrovnik.
Što na to kaže Đapić? »To je spor između Parage i bivšeg Ministarstva uprave. Stvari su, zapravo, benigne. Upravni sud zastupa sta
jalište da je Paragi povrijeđeno proceduralno pravo, jer je Ministarstvo uprave 1998. odbacilo mogućnost podnošenja zahtjeva za obnovu postupka s obrazloženjem da Paraga ne može biti stranka u procesu jer nije ovlaštena osoba HSP-a. Nemamo ništa protiv nove presude Upravnog suda. Ako je proceduru povrijedilo bivše Ministarstvo uprave, neka sad Ministarstvo pravosuđa i uprave razmatra Paragin zahtjev. Mislim da će Ministarstvo donijeti odluku o odbijanju Paragina zahtjeva«, kaže Đapić.
On ne želi komentirati
Paragine tvrdnje da bi mogao biti kazneno procesuiran, uz opasku: »Komentirati Paragine izjave stvar je medicine, a ne prava«. Ali, ako bi Ministarstvo pravosuđa ipak prihvatilo Paragin zahtjev, »radilo bi se o političkom pritisku na HSP«, kaže Đapić i dodaje da to znači da Vlada pokušava destabilizirati HSP iz političkih razloga. Zašto bi nova vlast favorizirala Paragu, pitamo Đapića. »Zato što joj više odgovara Paraga kao kvazidesnica, jer on zagovara suradnju s Haagom, a radikalniji je od njihove politike. Vlasti treba redikul na krajnjoj desnici, a Paraga to može biti«, odgovara.
Što se tiče priče o novcu i blokadi računa, Đapić potvrđuje da je račun HSP-a blokiran. »Ali, to je posljedica Paragine vladavine. On nije plaćao račune iz 1991. Ako je Državno
odvjetništvo krenulo u istragu, konačno će se vidjeti kako je Paraga opljačkao HSP. Imamo indicije i da je on trgovao odorama HOS-a umjesto da ih je slao na bojište«, tvrdi Đapić.

Andrea Latinović