Vjesnik: 27. 5. 2000.

Cigarete poskupljuju 10 posto, kava četiri, alkohol oko 20, dizelsko gorivo 13, motorni benzin 29 posto...

Trošarine za benzin veće su za 29 posto, za diesel gorivo 13,07 posto, za pivo 6,5 posto, kavu 4,5 posto, alkohol 18 posto i cigarete deset posto/ Zastupnički dom je obvezao Vladu da u roku od tri mjeseca podnese izvješće o efektima povećanja trošarina na naftne derivate/ Prihvaćenim izmjenama zakonâ o porezu na dohodak i dobit potaknut će se otvaranje novih radnih mjesta i investicije u gospodarstvu

ZAGREB, 26. svibnja - Trošarine za benzin veće su za 29 posto, za diesel gorivo 13,07 posto, za pivo 6,5 posto, kavu 4,5 posto, alkohol 18 posto i cigarete deset posto. Ta povećanja posebnih poreza prihvaćena su, u petak, u zastupničkom domu većinom glasova. Također, Dom je svojim zaključkom obvezao Vladu da u roku od tri mjeseca izvjesti taj dom o efektima povećanja trošarina na naftne derivate.
Kada je riječ o po
većanju trošarina na alkohol, zastupnici su prihvatili amandman Petra Turčinovića (IDS) po kojem se trošarine po litri apsolutnog alkohola (žestoka pića), povećavaju sa 40 na 80 kuna, a ne kako je predložila Vlada na 60 kuna.
Jednoglasnu potporu Zastupničk
og doma dobile su dopune zakonâ o porezu na dobit te o porezu na dohodak.
Obrazlažući dopune ta dva zakona, zamjenik ministra financija Damir Kuštrak naglasio je kako se njima ostavlja više novca za novo zapošljavanje. Naime, ako neko poduzeće zaposli nov
e radnike, nakon jednomjesečne prijave kod Zavoda za zapošljavanje ili odustanka od korištenja prava na mirovinu ili prvog zapošljavanja, za takve će se radnike dvostruko umanjiti porezna osnovica. Iznesen je i podatak po kojem bi se, kad bi svaki poduzetnik u Hrvatskoj zaposlio samo jednog novog radnika, automatski bilo 100.000 radnih mjesta više. Prema Kuštrakovim riječima, po tim zakonskim izmjenama predviđeno je da se osnovica poreza na dobit umanjuje i na iznos zadržane dobiti.
U raspravi svi klubovi p
arlamentarnih stranaka podržali su predložene zakonske izmjene, uz napomenu kako se time ostavlja više novca poduzetnicima kako za poboljšanje tehnologije tako i za veće zapošljavanje.
Govoreći u ime Kluba zastupnika SDP-a Dragica Zgrebec naglasila je kako
će se na taj način dobit moći reinvestirati, a neće se oporezovati. Prema njezinim riječima te zakonske izmjene trebaju pogodovati obrtnicima koji plaćaju porez na dohodak po stopi od 20 posto i to, za sada, na nisku osnovicu od svega 3.750 kuna, dok na iznos iznad toga plaćaju porez na dohodak po stopi od 35 posto. Zakonskim izmjenama stimulira se novo zapošljavanje i investiranje jer se umanjuje porezna osnovica upravo za tu višu stopu od 35 posto.
Ivan Šuker u ime Kluba HDZ-a rekao je da će se primjenom
izmjena Zakona o porezu na dobit smanjiti prihodi lokalne samouprave, a po njegovoj računici u proračun će se sliti 240 milijuna kuna manje. Predložio je da se razmotri mogućnost uvođenja tzv. poreznog kredita za sredstva zadržane dobiti i to na pet godina, nakon kojih bi se poreznom obvezniku dobit preračunavala tako da je vraća u ratama ali bez kamata.
Za DC, rekla je Vesna Škare Ožbolt, zakoni su, također, prihvatljivi jer pružaju mogućnost novim ulaganjima, a ne potrošnji. Izrazila je žaljenje što zak
oni nisu u proceduri po hitnom postupku kao što je to bilo sa trošarinama s kojima će se, kako je rekla, povećati troškovi života, ali i troškovi poslovanja.
Dino Debeljuh u ime Kluba IDS-a podržao je donošenje ta dva zakona kojima se omogućava novo zapošl
javanje, ali očekuje da će se efekti vidjeti za dvije ili tri godine. Prema njegovu mišljenju zakoni su stimulativni, pa bi mogli pridonijeti i snižavanju kamata na kredite.
Jadranko Mijalić podržao je te zakonske prijedloge u ime Kluba HSLS-a. Ustvrdio j
e da se njima smanjuje porezna presija jer se smanjuje opterećenje cijene rada i rješava problem nelikvidnosti. Za Antu Markova i Klub HSS-a više bi pažnje trebalo posvetiti gospodarskim granama koje imaju jednokratan proizvodni ciklus i vremensko ograničenje, a nisu profitabilni kao primjerice poljoprivreda. Prema njegovu mišljenju za njih bi se trebale naći stimulacije na neki drugi način.
Anto Kovačević (HKDU) upozorio je na mogućnost inflacije zbog povećanja trošarina na benzin, a podržao je promjenu us
mjerenu na povećanje broja zaposlenih i cijene rada te poticanju i povećavanju ulaganja. Slavko Kojić (SDP) drži da će predložene izmjene tih dvaju poreznih zakona biti jedan od načina smanjenja nezaposlenosti i privlačenja stranog kapitala i investicija. Ivan Ninić (SDP) upozorio je da se porezne olakšice za novo zapošljavanje neće koristiti za povećavanje gubitaka, nego će se takve manipulacije spriječiti.
Inače, u petak su zastupnici izglasovali i izmjene zakonâ o izvršavanju kazne zatvora te o ograniča
vanju uporabe duhanskih proizvoda, kao i Izvješće o upravljanju državnim robnim pričuvama u prošloj godini.

Goranka Jureško i Silvana Oruč Ivoš