Novi list: 2. 6. 2000.

VELIK BROJ NEZAPOSLENIH S VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

Pamet na maloj cijeni

Primorsko-goranska županija na vrhu je zabrinjavajuće top-liste u Hrvatskoj s 1.524 ili 2,1 posto nezaposlenih s visokom stručnom spremom

RIJEKA - Tužno je to da su mladi ljudi koji su toliko puno uložili u vlastito obrazovanje na vrhu ljestvice nezaposlenih, kratko je prokomentirao sociolog mr. Nenad Fanuko, podatak da je u Primorsko-goranskoj županiji najveći broj nezaposlenih s visokom stručnom spremom.

Naime, prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj je trenutačno 13. 749 nezaposlenih s visokom stručnom spremom. Od tog broja najviše je nezaposlenih u Gradu Zagrebu koji bilježi njih 4.396 ili 1,7 posto u odnosu na broj stanovnika, u Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2.627 nezaposlenih ili 1,8 posto, dok je Primorsko-goranska županija na vrhu te zabrinjavajuće top-liste s 1.524 nezaposlena ili 2,1posto.

Kako uskoro predstoje i upisi na fakultete, zanimljivo je istaknuti da ekonomisti, hotelijeri, pravnici i liječnici, a potom profesori hrvatskog jezika, psiholozi i pedagozi, najteže dolaze do posla. Tako je u Primorsko-goranskoj županiji najviše nezaposlenih ekonomista (339), zatim liječnika (141), pravnika (113), i ekonomista za hotelijerstvo (102).

Prema riječima mr. Fanuka, nevjerojatno je da vlasti olako prelaze preko takvih alarmantnih podataka koji ukazuju da je pamet potpuno marginalizirana.

- Ti mladi ljudi jedini su koji bi mogli biti jamac budućnosti ove zemlje. Predajem na Filozofskom fakultetu u Rijeci i imam prilike vidjeti kako usprkos besperspektivnosti oni ne gube nadu i kako vjeruju da će dobiti zasluženo mjesto u društvu. Iz istraživanja kojim sam se bavio, a koje je, izmedu ostaloga, obuhvaćalo i preferencije mladih ljudi te njihov sustav vrijednosti može se zaključiti da su oni željni znanja te da upisuju one fakultete za koje smatraju da će im osigurati egzistenciju i omogućiti, uvjetno rečeno, ugledan položaj u društvu. Nažalost, takvi fakulteti, poput prava i ekonomije samo naizgled omogućuju sigurnu poziciju, jer je naša država zanemarila stimuliranje talenata i sve ide po inerciji. Dakle, s tim bi se problemom vlasti itekako trebale pozabaviti. U suprotnom, mislim da nam perspektive nisu ružičaste, pa sam ponekad i u razgovoru sa studentima pomalo ciničan kada im kažem: “Novi Zeland je vaša jedina opcija”.

E. MARINKOVIĆ ŠKOMRLJ