Jutarnji list: 19. 6. 2000.

INTERVJU Direktor HRT-a Mirko Galić

HRT ne podilazi Vladi, objavili smo i kritike o njoj

Pišu: Vanja Nezirović i Nataša Božić

· Kako komentirate Budišinu izjavu da HRT podilazi SDP-u?

- Ne. Ne podilazimo nikome, Hrvatska televizija je sigurno u svom radu posvetila veliku pozornost vlasti s tim da je Vlada ta koja vuče glavne konace u traženju izlaze iz socijalne i gospodarske krize. Ali ako daje prostor Vladi, to ne znači da slijedi Vladu jer je Televizija objavila i sve kritike koje su se na račun nje davale. Neka netko dokaže koje su to kritike koje se nisu mogle probiti kroz zidove Prisavlja. Prema tome, ja ne mislim da im se podilazi, ali se Vladi daje preveliko vrijeme, i to ne samo Vladi, nego svim dužnosnicima. Ta ravnoteža je 3. siječnja prekinuta, na scenu je došla nova vlast. Utoliko je ona, s obzirom na to da je imala inicijative, bila pristupnija na televiziji no prijašnja ekipa. Međutim, unutar te vlasti nije samo SDP nego HSLS, HSS i druge stranke. I one imaju svoje govornike koji nastupaju.

· Koji su motivi te optužbe?

- To biste morali pitati njega. U posljednje vrijeme gospodin Budiša uglavnom optužuje, odražava neko njegovo nezadovoljstvo, ali to biste stvarno morali njega pitati, a ne mene.

· Kako ste vi osobno zadovoljni programom, a posebno ovim informativnim dijelom?

- Kada bih bio zadovoljan onda bih odmah otišao, rekao bih da sam ispunio plan. Kada bih bio beznadno nezadovoljan, opet bih otišao, jer bih rekao da ne mogu ništa napraviti, moram otići i prepustiti to ljudima koji to mogu. Stvari se polako mijenjaju, to je jedan veliki sustav koji nije lako promijeniti, pogotovo u uvjetima kada vam svaki potez mjere sa svih strana.

· Čuli smo i da HDZ optužuje za smjene na HRT-u i čujemo da su novinari nezadovoljni zato što moraju na audicije?

- Uvijek ima nezadovoljnih. Godinama su na televiziju dolazili ljudi bez razrađenih kriterija. Sad kad ovo vodstvo pokušava uvesti kriterije, sad smo mi krivi jer uvodimo kriterije, jer tražimo da novinari imaju znanje, pismenost, da poznaju dobro barem jedan svjetski jezik, da imaju fakultetsku diplomu. Čini se da postoji jedno totalno nerazumijevanje javnosti o onome što hoćemo, a ljudi koji su do jučer s ekrana pokazivali da ne zaslužuju tamo biti krivo su shvatili svoju ulogu i sada nam dijele lekcije.

· Kako ste zadovoljni predloženim rješenjem Zakona o HRT u?

- Mislim da nije dobro konačno rješenje, ali da se od ovih dvaju zakona i s primjedbama kojih će još sigurno biti može napraviti jedan dobar. Najvažnije je da se krenulo u promjenu zakona, ali treba odmah razbiti taj normativni optimizam. Javna televizija se stvara u nekoliko godina. Lako možete promijeniti zakone, ali ne možete promijeniti ljude. Pogledajte na koji način političari reagiraju oko televizije. Oni pokazuju da nisu sasvim zreli za javnu televiziju.