Jutarnji list: 30. 6. 2000.

BESPRAVNA GRADNJA Hrvatska poštanska banka kreditirala konzula iako ne kreditira građane

HPB dao Ćiri Grubišiću kredit na kuću za koju nema građevinsku dozvolu

Ćiro Grubišić za divlju gradnju dobio 550.000 kuna kredita koji, ako mu sruše kuću, neće vratiti! Osim kredita braniteljima Domovinskog rata, HPB, rekli su nam službenici, stambeno ne kreditira građane

ZAGREB - Osim što konzul Republike Hrvatske Ćiro Grubišić krši zakon gradeći bespravno nadstrešnicu pokraj svoje bespravne kuće na zaštićenom području Medvednice, on je na taj divlji objekt dobio i 550.000 kuna kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci!

Ako mu Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja ukloni vikendicu, rekao je na nedavno održanoj konferenciji za novinare u hotelu Sheraton Ćiro Grubišić, neće otplatiti kredit, a banka u većinskom vlasništvu države ostat će bez novca i kuće.

U anketi koju smo proveli, banke koje kreditiraju građane ne uvažavaju hipoteke na bespravne gradnje. Naime, takvo kreditiranje prema pravilnicima Zagrebačke i Privredne banke, objasnili su njihovi pravnici, inače je zabranjeno.

Osim kredita braniteljima Domovinskog rata, Hrvatska poštanska banka, rekli su nam službenici, stambeno ne kreditira pa i dalje ostaje nejasno kako je Ćiro Grubišić uspio dobiti kredit od pola milijuna kuna. Naime, u evidenciji Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo koje je posredovalo pri dodjeli kredita, kako nam je rekla Iva Žagar, ne postoji osoba s takvim imenom.

Potpisnica kredita, tadašnja predsjednica Uprave dipl. oec. Ljerka Ercegović, također nije znala objasniti kako netko može dobiti kredit bez uredne dokumentacije, ali rekla je da se banka osigurava na nekoliko načina: jamcima, hipotekama...

Hrvatska poštanska banka drži se svetog načela povjerenja u gruntovnicu

Ivan Grgić, pravnik u Hrvatskoj poštanskoj banci, objasnio je kreditiranje Ćire Grubišića. On se složio s činjenicom da se kredit ne daje ako vlasnik objekta, koji nudi za hipoteku, nema urednu dokumentaciju ili je, recimo, kuća bespravno sagrađena. lako Ćiro Grubišić nema lokacijsku i građevinsku dozvolu za objekt na koji mu je HPB dao 550.000 kuna, pravnik Grgić je rekao:

- U molbi je Grubišić priložio izvadak iz zemljišne knjige i ostala osiguranja te procjenu sudskog vještaka pa je Uprava odlučila odobriti kredit.

Na pitanje imaju li uz molbu priloženu lokacijsku i građevinsku dozvolu, Grgić je rekao da ih trenutačno nema, ali oni se drže svetog načela povjerenja u gruntovnicu.

H. Appelt