Vjesnik: 3. 8. 2000.

Kajinu samo ukor pred isključenje!

ZAGREB, 2. kolovoza – O indiskreciji i otkrivanju vojnih podataka kojima je IDS–ov najaktivni zastupnik i član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Damir Kajin doveo u pitanje svoj ostanak u Odboru, u Saboru će se, čini se, razgovarati tek nakon godišnjih odmora.
Naime, kako smo već pisali, predsjednik Sabora Zlatko Tomčić navodno je vrlo nezadovoljan Kajinovim istupima u javnosti u kojima je nedavn
o govorio o broju MIG-ova i helikoptera MORH–a, zbog čega je Tomčić stavio veto na Kajinov već dogovoren posjet britanskom parlamentu i njihovu odboru za nacionalnu sigurnost, a navodno čak razmišlja i o Kajinovu isključenju iz Odbora.
Kao i u utorak, niti
u srijedu nismo uspjeli dobiti izjavu predsjednika Tomčića koji nam je s godišnjeg odmora poručio da – ništa do ponedjeljka, a u komentare se nije htjela upuštati niti šefica Odbora Đurđa Adlešić, koja je, također s godišnjeg odmora, poručila da se do povratka na posao ne želi baviti tim temama.
Može se, međutim, pretpostaviti da će se šefica Odbora, čim se vrati s godišnjeg konzultirati i s predsjednikom Sabora, članovima Odbora, ali primarno sa samim Kajinom, kako bi dogovorili pravila igre za ubuduće.
N
aime, članovi Odbora imaju objektivan problem koji se Kajinu ovih dana »obio o glavu«, jer ne postoji niti pravilnik, a ni zakonom nije precizno regulirano pitanje tajni i granica preko kojih ne smiju ići u istupima u javnost.
Upravo zato na prvoj jesensko
j sjednici Sabora pred zastupnike će doći i prijedlog zakona o čuvanju državne tajne, kojim bi se regulirala upravo ta delikatna problematika, odnosno koja vrsta tajne se ne smije iznositi.
U međuvremenu članovi Odbora imaju interni pravilnik prema kojem
se, primjerice, dokumenti s oznakom tajnosti pohranjuju u sef i članovi Odbora ih mogu dobiti na uvid samo uz potpis kako bi se točno znalo tko je imao dokumente na uvid.
O problemima i nedoumicama s kojima se članovi Odbora susreću do donošenja novog zako
na o čuvanju tajne govori i potpredsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ivan Ninić, smatrajući da je upravo to i dovelo Kajina u ovu situaciju.
»Ne bih htio biti Kajinov odvjetnik, niti mu je to potrebno, jer je on vrstan zastupnik. Doduše, malo je u bol
joj situaciji jer, iako je u šestorici, pripada stranci koja nema takvu odgovornost kao SDP za stanje u društvu, pa se malo slobodnije ponaša, ima zahvalniju ulogu u odnosu prema nama koji bismo htjeli slobodnije nastupati, ali nas ipak donekle stranačka stega obvezuje.
No u svakom slučaju, mi u Odboru imamo problem, jer nemamo ni zakon ni pravilnik što je to državna tajna, pa smo često u nedoumici kako da s nekih dokumenata skinemo državnu tajnu i improviziramo. S jedne strane je potrebno da javnost zna i
o troškovima MORH–a i MUP-a, ali pitanje je koliko građani trebaju znati. Smatram da je tu vjerojatno nastao nesporazum ili propust kolege Kajina, ali ne u namjeri da oda državnu tajnu nego da što više informira građane o stanju u društvu. Ne mislim da zbog toga treba ići na isključenje.
Treba napraviti pravilnik i zakon nakon kojeg nitko od nas ne bi mogao doći u situaciju da svjesno ili nesvjesno zloporabi svoj položaj«, rekao nam je Ninić, ističući kako građani trebaju biti obaviješteni maksimalno koliko
je moguće a da ne dođe do ugroze državnih interesa.
Moguće je, dodaje, da je tako Kajin, koji često istupa u javnosti, rekao nešto što nije trebao. »Ja ga ne branim, ali je zaista problem u tome što nemamo zakon o državnoj tajni i još je sloboda samih čla
nova Odbora da sami sebe kontroliraju u javnim istupima, i da dakle određuju granicu, zbog čega što hitnije treba donijeti zakon«, ponovio je Ninić.

Marija Pulić