Večernji list: 3. 8. 2000.

UZ BEOGRAD, LJUBLJANA JEDINA NIJE UREDILA ODNOSE SA HAŠKIM TRIBUNALOM
Slovenija izvan dosega Haaškog suda
Ratni zločinci s područja bivše Jugoslavije za kojima traga Haaški tribunal (ICTY) kao i njihova imovina, ukoliko je prenesena na ozemlje Slovenije, u toj su državi izvan dosega ruke pravde te međunarodne institucije. Od 1993. godine, kada je rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a donesena odluka kojom su sve članice UN-a obvezne donijeti zakone o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, slovenske vlasti u razdoblju mandata Drnovšekove i potom Drnovšek-Podobnikove vlade takav zakon nisu donijele. Slovenija je tako uz SRJ jedina zemlja s tog područja koja nema zakonski uređenu suradnju s Haaškim sudom.
"Jedna smo od rijetkih zemalja koje nemaju takav zakon i u trenutku kada bi na određene procesne radnj
e koje zatraži tribunal Slovenija morala odgovoriti mogao bi se pojaviti problem što takvog zakona nemamo", tvrdi ministrica pravosuđa u Bajuk-Janšinoj vladi Barbara Brezigar i dodaje da je takvih zamolbi iz Den Haaga već bilo.
Postoji zahtjev da slovensk
i parlament ovaj zakon usvoji po hitnom postupku. Tek će donošenje tog zakona dati pravnu podlogu za oduzimanje slobode optuženiku prema odredbi Međunarodnog kaznenog suda, njegovo zadržavanje, pritvor, prijevoz i izručivanje tom sudu.
LJUBLJANA Vlado Zag
orac