“Večernji list”

n/r glavnom uredniku

Branku Tuđenu

  

 

Zagreb, 16. 8. 2000.

U OBRANU DIGNITETA VEČERNJEG LISTA, PREDSJEDNIKA SAD-a I NJEGOVE SUPRUGE

Povodom članka pod naslovom “Dio zagrebačkih Roma tvrdi da se Alija Mešić obogatio na njihov račun”, želimo samo potvrditi utemeljenost sumnji koje proizlaze iz naslova teksta, jer se kao ilustracija teksta pojavljuje, tobože, slika Alije Mešića sa bračnim parom Clinton sa kojima je ovaj tobože, pema vlastitoj izjavi razgovarao 15 minuta.

Radi ugleda Večernjeg lista, diginiteta predsjednika SAD-a i njegove supruge ali i radi poštovanja prema čitateljima najtiražnijeg dnevnika, želimo priopćiti, da se uistinu ne radi o susretu Mešića sa predsjednikom SAD-a i njegovom suprugom, VEĆ O OBIČNOJ ULIČNOJ FOTOGRAFIJI, SA KULISOM CLINTONA I HILLARY, čije se kulise nalaze u blizini Bijele kuće, te se svaki prolaznik može slikati za uspomenu uz cijenu od 50 centa (pola dolara). Čini nam se da nije neosnovana sumnja dijela zagrebačkih Roma da se je Mešić obogatio na njihov račun, jer on pored ostalog i bestidno laže, pokušavajući slikom s Clintonovima prevariti najširu hrvatsku javnost.

Ured za odnose s javnošću

Dragutin Horvat