Vjesnik: 28. 8. 2000.

SUKOB HSLS-a I SDP-a OKO IMENOVANJA PRVOG ČOVJEKA “CROATIA OSIGURANJA”

Do Rizvanbegovićeva nasljednika javnim natječajem?

Za mjesto direktora »Croatia osiguranja« HSLS je odredio trogirskoga odvjetnika Antu Beljana, usprotivivši se tako SDP-u, koji je zahtijevao da novim direktorom te najveće hrvatske osiguravateljske tvrtke postane Branimir Zekan/ Raspisivanje javnog natječaja nije u skladu sa Zakonom o osiguranju/ No u Statut »Croatia osiguranja«, uz odredbu prema kojoj generalnog direktora društva imenuje nadzorni odbor, naknadno je ubačeno da »nadzorni odbor može odrediti da će imenovanje obaviti na temelju javnog natječaja/ U ponedjeljak sjednica NO »Croatia osiguranja«

SPLIT, 27. kolovoza – Ako je suditi prema riječima visokog dužnosnika HSLS-a, koji je ovih dana boravio u Splitu, Dražen Budiša i njegovi liberali ponovno su izigrani, izgubivši, kako kaže Vjesnikov izvor, »sigurno mjesto« direktora »Croatia osiguranja«. Naime, u kadrovskoj križaljci ostalo je nepopunjeno mjesto direktora »Croatia osiguranja«, koje je HSLS odredio za trogirskoga odvjetnika Antu Beljana. Čak se i predsjednik HSLS-a za njega osobno zauzeo, usprotivivši se tako SDP-u, koji je zahtijevao da novi direktor te najveće hrvatske osiguravateljske tvrtke postane Branimir Zekan. HSLS-u nije toliko smetalo to što je Zekan bio ministar financija u jugoslavenskoj vladi Ante Markovića, dugogodišnji financijski direktor u splitskom brodogradilištu, te pomoćnik direktora »Croatia osiguranja«. Vjesnikov sugovornik napominje da je Zekanovo snalaženje u komunističkome režimu i umijeće spašavanja vlastite »glave« za vladavine HDZ-a, posve nevažno u priči oko »Croatia osiguranja«. Naime, činjenica je, kaže naš izvor, da je mjesto direktora »Croatia osiguranja« trebalo pripasti HSLS-u i da je koordinacija pobjedničke koalicije, unatoč protivljenju pojedinih partnera, postignula upravo takav dogovor. No nedugo nakon toga, održana je Glavna skupština »Croatia osiguranja«, koja je izabrala novi Nadzorni odbor i pokopala iluzije HSLS-a.
Osim što je većina članova novog Nadzornog odbora došla iz redova SDP-a, pomutnju su izazvale i dvij
e liste kandidata za Nadzorni odbor. Naime, prvu je listu sastavio Hrvoje Vojković, predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP), koji je većinski vlasnik »Croatia osiguranja«. Prema Vjesnikovim informacijama, dok je Vojković bio na godišnjem odmoru, njegova pomoćnica Božena Mesec sastavila je drugu listu kandidata, navodno, bez znanja svoga šefa. Priča ide dalje, pa će tako novi nadzorni odbor, koji bi se trebao konstituirati u ponedjeljak, raspisati javni natječaj za direktora »Croatia osiguranja«, a od kandidata koji pristupe natječaju tražit će se poznavanje dvaju stranih jezika, petogodišnje radno iskustvo u osiguranju, kao i dokaz o objavljivanju stručnih radova u području osiguranja.
Visoki dužnosnik HSLS-a tvrdi da je raspisivanje javnog natječaja u suprotnosti s važećim Zakonom o osiguranju, u kojem se izrijekom navodi: »Za imenovanja predsjednika i članova uprave društva potrebna je prethodna suglasnost, koju daje ministar financija, a na prijedlog direkcije za nadzor društava za osiguranje«.
I u Statutu »Croatia osiguranja« postoji odredba, prema kojoj generalnog direktora društva imenuje nadzorni odbor. No u Statut je naknadno ubačena odredba, koja je u suprotnosti s tim zakonom, a u kojoj stoji da »nadzorni odbor može odrediti da će imenovanje obaviti na temelju javnog natječaja«. Kako će onda postupiti Nadzorni odbor u kojemu su i ministri financija i gospodarstva Mato Crkvenac i Goranko Fižulić?
Naime, bez obzira na to što su odredbe Statuta međusobno proturječne, činjenica je da je Statut
u koliziji s važećim Zakonom o osiguranju, što znači da u tom slučaju treba postupiti prema odredbama višeg pravnog akta, a to je zakon. Drugim riječima, svi kandidati, koji ne prođu na javnom natječaju mogu zatražiti njegovo poništenje, jer je nedvojbeno riječ o nezakonitoj radnji. Nadalje, postupak poništenja može trajati i godinama, a budući da tvrtka ne može poslovati bez uprave, rješenje bi se našlo u postavljanju v.d. direktora, koji bi tu dužnost obnašao do završetka postupka poništavanja natječaja.
Prema Vjesnikovim informacijama, dužnost v.d. direktora »Croatia osiguranja« već je namijenjena Zekanu, što potvrđuje priču visokog dužnosnika HSLS-a. Ipak, zanimljivo je da su priču Vjesnikova izvora, koji je visoko pozicioniran u državnoj vlasti, osporili dalmatinski HSLS-ovci. Da stvar bude gora, oni su uvjereni da SDP uopće nije izigrao HSLS, nego da su to, navodno, učinili ministar gospodarstva Goranko Fižulić i predsjednik HFP-a Hrvoje Vojković.

DOBRILA STELLA