Večernji list: 29. 8. 2000.

VLADA ĆE ODGOVORITI SABORU
Popis "200 najbogatijih" nemoguće sastaviti
* Glasnogovornica Vlade Aleksandra Kolarić: - Nije moguće utvrditi što je sve bogatstvo, jer čine ga i bankovni računi koji idu u bankarsku tajnu

Vlada priprema odgovor na zahtjev saborskih zastupnika da se sastavi popis 200 najbogatijih obitelji u Hrvatskoj, no po svemu sudeći, taj će odgovor biti - da Sabor traži nešto što nije izvedivo. Podsjetimo, zahtjev je nastao u sklopu saborske rasprave o reviziji pretvorbe i privatizacije, a potekao je od HDZ-a. Iako je po nekim tumačenjima istekao rok unutar kojega je Vlada trebala pripremiti odgovor, u Vladi se smatra da odgovor neće kasniti jer će biti pripremljen za prvu jesensku sjednicu Sabora.
Glasnogovornica Vlade Aleksandra Kolarić kaže da je Vlada, odmah nakon što je primila zahtjev Sabora, zatražila mišljenje Ministarstva financija, te Ministarstva pravosuđa. Oba mišljenja navode s tim u vezi probleme,
na koje su upozoravali i novinski članci odmah nakon što je Sabor takav zahtjev postavio.
- Naime - objašnjava Aleksandra Kolarić - nije moguće utvrditi što je sve bogatstvo i koje su obitelji bogate. Dio bogatstva, na primjer, čine i bankovni računi koj
i idu u bankarsku tajnu. Vlada će ovaj ili idući tjedan o tome raspravljati, no upitno je je li moguće sastaviti takav popis - kaže glasnogovornica Vlade.
Može se pretpostaviti da će Vlada u formalnom odgovoru Saboru navesti i šire razloge zbog kojih je z
amisao o sastavljanju popisa 200 najbogatijih obitelji nemoguće ostvariti. Čak i kad bi to bilo moguće, Vlada se u to ne bi upuštala jer to i nije posao Vlade, niti se u Vladinim krugovima ocjenjuje kao primarni interes Vlade i građana. Vlada je u ovom trenutku okupirana formuliranjem ekonomske politike u iduće tri godine, te uspostavljanjem socijalnog pakta sa sindikatima i poslodavcima. (dk)