Večernji list: 06. 09. 2000.

NAKON ČETIRI GODINE ODRŽANO DRUGO ROČIŠTE U PARNICI DOBROSLAVA PARAGE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE
Zbog pritvora u Kanadi, od Hrvatske traži 168.000 kuna

ZAGREB - Iako postupak traje već četiri godine, jučer je u Općinskom sudu održano tek drugo ročište u sporu u kojem je Dobroslav Paraga, predsjednik Hrvatske stranke prava 1861, tužio Republiku Hrvatsku, pritom tražeći odštetu od 168.000 kuna. Paraga je tužio državu zbog toga što je, kako je rekao, 1996. godine neutemeljeno pritvoren u Kanadi.
- Pritvoren sam u Kanadi pod optužbom da podrivam državni poredak Hrvatske, te da se bavim teroriz
mom. Za to smatram odgovornom državu Hrvatsku, jer su oni koji su o tome obavještavali razne imigracijske službe po svijetu zaboravili pripomenuti da je istraga protiv mene obustavljena. Razlozi koje su mi kanadske vlasti navele kad su me pritvorile, nalaze se u oslobađajućoj presudi Vojnog suda iz 1993. godine, što je 1994. potvrdio Vrhovni sud. Zbog te priče, ja sam nekoliko puta pritvaran a rješenje da je o meni obustavljena istraga zagrebački Županijski sud izdao je tek 10. lipnja 1998. godine - rekao je Paraga, očitavajući se na podnesak tuženoga.
Sutkinja Ljiljana Mamula obvezala je Paragu da u roku osam dana dostavi svu dokumentaciju kojom može dokazati svoje tvrdnje. (ija)