Vjesnik: 28. 09. 2000.

Inozemni dug Hrvatske blizu 10 milijardi dolara

ZAGREB, 27. rujna - Inozemni dug Republike Hrvatske približio se brojci od 10 milijardi američkih dolara. Krajem lipnja hrvatski je vanjski dug iznosio 9.915 milijuna dolara, podatak je iz rujanskog Biltena Hrvatske narodne banke.

Iz raspoloživih podataka proizlazi da je to za 236 milijuna dolara veći iznos inozemnog duga nego krajem svibnja, a za 287 milijuna u odnosu na početak ove godine u kojoj, gledajući po pojedinim mjesecima, inozemni dug varira između 9,5 i 9,9 milijardi USD. Pri tome treba podsjetiti da je razina od 9,5 milijardi dolara vanjskog duga, po podacima izračunatima po novoj metodologiji, dosegnuta već krajem 1998. godine. Iz tih je podataka uočljivo da je vrijeme znatnog povećanja hrvatske zaduženosti uslijedilo u godinama nakon 1996., u kojoj je u inozaduženje uključen ukupni iznos reprogramiranog duga prema Pariškom i Londonskom klubu, i kada je na kraju te godine dug iznosio 5,3 milijardi dolara. Već krajem 1997. hrvatski je inozemni dug dosezao blizu 7,5 milijardi, a krajem 1998. gotovo 9,6 milijardi dolara. Krajem prošle godine stanje hrvatskoga inozemnog duga iznosilo je nešto više od 9,8 milijardi UDS.

O uzlaznom kretanju inozaduženja govore podaci da je udio vanjskog duga u bruto domaćem proizvodu rastao sa 24,2 posto u 1996. na 33,1 posto u 1997.godini, 44,1 posto u 1998., da bi u prošloj dosegao 48,4 posto. Ukupna je otplata inozemnog duga u izvozu roba i usluga 1997. godine činila 13,8 posto, 1998. godine 19,4 posto, a u prošloj je godini taj udio povećan na 29,5 posto.(H)