VJESNIK: 21. 10. 2000.

Osječko-baranjski HDZ traži smjenu Mate Šimića i nove izbore

Dopredsjednica tog odbora Nada Arbanas je kazala da bi neodržavanje izbora bilo negiranje Statuta i Petog općeg sabora HDZ-a/ Predsjednica osječkog HDZ-a Anica Pintar je ,pak, ustvrdila da taj odbor podržava Šimića kao predsjednika Županijskog HDZ-a

OSIJEK, 20. listopada - Osječko-baranjska Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) inzistirat će na održavanju izborne skupštine. Stoga se od Središnjeg odbora HDZ-a traži da raspusti postojeći Županijski odbor te stranke što bi omogućilo nove izbore. Rečeno je to na konferenciji za novinare osječko-baranjskog HDZ-a, u petak, na kojoj je bilo riječi o sukobima unutar tog odbora i zahtjevu da se kao predsjednik Županijskog odbora smijeni Mato Šimić.

Podsjetivši kako je Peti opći sabor HDZ-a bio prekretnica u radu i demokratizaciji stranke, dopredsjednica osječko-baranjskog HDZ-a Nada Arbanas kazala je kako je »već tada bilo vidljivo da oni, koji su doživjeli težak poraz, ne žele i ne mogu prihvatiti novi ustroj, novo vodstvo i poziciju HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni«. Prema njezinim riječima, usprkos svim problemima, osječko-baranjski HDZ je dobro radio, pa je prekinuto osipanje članstva i osnivaju se novi ogranci. Ona je dodala kako vodstvo osječko-baranjskog HDZ-a želi održavanje izvanredne skupštine na kojoj će se izabrati novi Županijski odbor i njegov predsjednik. »Sve ostalo bilo bi negiranje Statuta i Petog općeg sabora HDZ-a«, kazala je ona.

Osvrnuvši se na posljednju sjednicu Županijskog odbora HDZ-a, održanu u utorak, kada je osječko-baranjski župan Marko Bagarić zatražio da se na dnevni red stavi glasovanje o povjerenju Mati Šimiću, tajnik tog odbora Ante Šimić je kazao kako je na »djelu isti scenarij kao i u lipnju ove godine, kada je župan bio Branimir Glavaš, a danas je to Marko Bagarić«. Primijetivši kako su članovi tog odbora bili zatečeni Bagarićevim istupom jer je iznio niz neargumentiranih tvrdnji, kao onu da ga je Mato Šimić sputavao u radu, Ante Šimić je kazao da je tigla odluka Visokog časnog suda HDZ-a u vezi s ranije podnesenom prijavom protiv Branimira Glavaša. Prema ovoj odluci, Glavašu je izrečena »kritička primjedba na njegov postupak prema Mati Šimiću i ozbiljno upozorenje na njegovu pojačanu dužnost dosljednog pridržavanja Statuta HDZ-a«. Ante Šimić tu odluku, kako je rekao, smatra nevažećom, jer nije donesena u pravom sastavu Vijeća. Po Statutu, o tome je trebalo odlučivati pet sudaca, no nazočila su samo četiri. Stoga će se, zaključio je tajnik osječko-baranjskog HDZ-a, stegovni postupak morati ponoviti.

Na Bagarićev zahtjev osvrnula se i predsjednica osječkog HDZ-a Anica Pintar koja je ustvrdila kako taj odbor u potpunosti podržava Matu Šimića kao predsjednika Županijskog HDZ-a.

Snježana Čanić Divić