Jutarnji list: 03. 12. 2000.

Pronađen trag do milijarde dolara iznesenih iz SRJ

BEOGRAD - Međunarodna organizacija pronašla je trag do milijardu dolara iznesenih u inozemstvo za vladavine Slobodana Miloševića - izjavio je jugoslavenski guvemer Narodne banke. Mladan Dinkić rekao je kako je novac na tajnim računima na Cipru i u ostalim zemljama otkrio Međunarodni ured za kontrolu stranih sredstava.

“Ti su tragovi vrlo ozbiljni, rečeno nam je u koje je sve zemlje novac transferiran", tvrdi Dinkić i dodaje da je organizacija ponudila pomoć novim jugoslavenskim vlastima da vrate novac s računa na Cipru i u drugim zemljama. Dinkić, koji je na sadašnji položaj u Narodnoj banci došao nakon odlaska Miloševića s vlasti, nada se da će SRJ moći sav novac ponovno vratiti u zemlju.

Zajedno sa svojom ekipom osnovat će specijalni odbor koji će se baviti novcem koji se nalazi na skrivenim računima u inozemstvu i njegovim mogućim povratkom u Jugoslaviju. Vjeruje se da su Milošević i njegovi suradnici tijekom više od deset godina vladavine u Srbiji i Jugoslaviji pronevjerili na milijarde dolara kroz ilegalne poslove, kao što su šverc naftom i cigaretama. (AP)