Jutarnji list: 03. 12. 2000.

POMOĆ BiH Vlada jučer objavila konačnu verziju državnoga proračuna za 2001. godinu

Vlada će 2001. u BiH poslati čak 200 milijuna kuna manje od plana

Izdaci za federaciju BiH u ovoj su godini iznošili oko 420 milijuna kuna, a 2001. godine Hrvatima u BiH bit će poslano svega 160 milijuna iako je planirano 360 milijuna kuna

Piše: Nikola JeIić

ZAGREB - Ministarstvo financija dovršilo je jučer prijedlog državnog proračuna za 2001. godinu, uvažavajući zaključke Vlade o dodatnim smanjenjima planiranih izdataka. Sudeći prema skraćenoj verziji prijedloga proračuna, u idućoj godini znatno će se smanjiti i izdaci za Federaciju BiH koji su u ovoj godini iznosili oko 420 milijuna kuna.

Prema prvoj verziji proračuna koja se već nalazi u Saboru, za Federaciju BiH bilo je predviđeno 360 milijuna kuna, i to 300 milijuna kuna u proračunu Ministarstva financija te 60 milijuna kuna u stavkama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Novac za HVO

No, nakon zahtjeva za dodatnom štednjom u rashodima za Federaciju je predviđeno samo 160 milijuna kuna! To znači da je u odnosu na prvi prijedlog proračuna transfer za Federaciju smanjen čak za 200 milijuna kuna. Novac za Federaciju BiH isplaćuje se iz hrvatskog proračuna najvećim dijelom temeljem Sporazuma o posebnim odnosima Republike Hrvatske i Federacije. Po toj osnovi ove je godine bilo osigurano 300 milijuna kuna u hrvatskom budžetu, a prema prvom prijedlogu budžeta za 2001. trebalo je osigurati 150 milijuna kuna. Osim toga, planirano je da hrvatski proračun izdvoji i novac za razvojačenje HVO-a, za što je trebalo biti osigurano 100 milijuna kuna. Za pomoć stradalnicima rata u Federaciji BiH te za prognanike u prvom prijedlogu proračuna bilo je predvđeno ukupno 50 milijuna kuna. Spomenute stavke nalaze se u Ministarstvu financija. No, dodatna su sredstva bila osigurana i u Ministarstvu branitelja: u stavci sredstva za stradalnike rata u Federaciji BiH tako je bilo predviđeno 60 milijuna kuna.

Sporazum s BiH

Znači, ukupan transfer novca za Federaciju BiH tj. za HVO trebao je iznositi 360 milijuna kuna, ali je novim prijedlogom proračuna sveden na 160 milijuna kuna. Međutim, jesu li neke od tih stavki posve ukinute u proračunu za 2001. ili su drastično smanjene nije razvidno iz okvirnog prijedloga proračuna za 2001. Sigurno je da nije ukinut transfer temeljem Sporazuma o posebnim odnosima jer ima međunarodni karakter.