Slobodna Dalmacija: 14. 12. 2000.

VIJEĆE SIGURNOSTI: MANDAT UN-a U BOSNI I HERCEGOVINI JOŠ DVIJE GODINE

U Sarajevu summit BiH, RH i SRJ

NEW YORK (Hina) — S obzirom na prilike u BiH moguće je sagledati kraj mandata tamošnje Misije UN-a, ali nedostaje novca da se do uspješnog završetka dođe, upozorio je u utorak Vijeće sigurnosti UN-a Jacques Klein, visoki predstavnik glavnog tajnika za BiH.

"Imamo povijesnu priliku uspješno okončati desetljeće dugu tragediju", rekao je Klein i dodao da taj cilj valja ostvariti neovisno o povremenim problemima i zastojima.

Suglasio se s ocjenom iz izvješća Kofija Annana da djelovanje Misije UNMBiH-a može završiti u prosincu 2002. godine.

Demokratske promjene, prvo u Hrvatskoj, a nedavno i u SRJ, "daju razloga za optimizam", naglasio je Klein. Od članova Vijeća zatražio je potporu zamisli da se u Sarajevu održi sastanak šefova država BiH, Hrvatske i SRJ.

Klein je govorio i o projektima Misije UN-a do kraja njezina mandata. Uvjeren je u njihovu ostvarivost "pod uvjetom da imamo potreban novac i povoljno političko ozračje za rad".

U izvještaju Vijeća sigurnosti glavni tajnik UN-a je predložio da se broj pripadnika međunarodnih policijskih snaga (IPTF) smanji na 1850. Annan je upozorio da je za djelovanje lokalne policije, IPTF-a i Misije UN-a u BiH prijeko potrebno osigurati više novca. Osobito to vrijedi za program raspoređivanja policajaca pripadnika manjinskog naroda na nekom području i za djelovanje pogranične policije.

U raspravi su sudjelovali predstavnici svih 15 država članica Vijeća sigurnosti i diplomatski predstavnici BiH.

U raspravi je, mimo običaja, sudjelovao i američki senator John Biden, koji je upozorio da bi prijevremeni prestanak Misije UN-a i povlačenje međunarodnih snaga iz BiH "jamčilo jedino obnovu nasilja".

Biden je ukratko analizirao i propuste i pouke dosadašnjeg djelovanja UN-a u BiH. S tim u vezi zauzeo se za "ozbiljnu promjenu" u mirovnim operacijama. "Svaka operacija mora imati jasan, uvjerljiv i ostvariv mandat", kaže Biden uz primjedbu da tako nije bilo na početku UNPROFOR-a niti je danas u slučaju KFOR-a na Kosovu.

Upozorivši na "tešku pogrešku" u slučaju Srebrenice, Biden se zauzeo da pripadnici mirovnih snaga moraju imati ovlasti i sposobnosti obraniti sebe i ljude koje su poslani štititi.

On nadalje misli kako u mirovnim misijama ne mogu sudjelovati postrojbe koje nisu potpuno opremljene i osposobljene za predviđene zadaće.