Jutarnji list: 14. 12. 2000.

STARI MOSTARSKI MOST Počela obnova koju pomažu mnoge zemlje

Hrvatska za obnovu daje 10 tisuća DEM

Cjelokupni projekt obnove stajat će 15 i pol milijuna američkih dolara, Četiri milijuna dolara donirale su Italija, Nizezemska i Turska, a Svjetska je banka na isti iznos odobrila kredit

ZAGREB - Odlukom o financiranju izrade tehničke dokumentacije Hrvatska se pridružila nizu zemalja koje će pomoći u obnovi Starog mosta u Mostaru. U ponedjeljak je prvim konkretnim radovima obnova napokon počela.

Obećanje koje je dao premijer Ivica Račan kada je ljetos u sklopu prvog službenog posjeta Bosni i Hercegovini posjetio Mostar i obišao ostatke Starog mosta konkretizirano je odlukom Vlade o izradi fotogrametrijske dokumentacije potrebne za obnovu Starog mosta. Hrvatska će snositi sve troškove izrade dokumentacije od 41.000 kuna, odnosno oko 10.000 maraka.

Dokumentaciju će izraditi Zavod za fotogrametriju Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Stari most obnovit će se u sklopu projekta Mostar Cultural Heritage Svjetske banke, koji osim obnove mosta predviđa restauraciju mostarskog Starog grada i kulturnih spomenika. Kao metoda obnove mosta prihvaćena je obnova u cijelosti prema tehničkim nacrtima i snimkama prije rušenja. Zagrebački Zavod za fotogrametriju još je 1982. po narudžbi Elektroprivrede BiH izradio fotogrametrijsku dokumentaciju, a stručnjaci UNESCO-a su u lipnju zaključili kako ta dokumentacija može poslužiti kao temelj za rekonstrukciju Starog mosta. U ponedjeljak je u Mostaru na prigodnoj svečanosti počelo rezanje kamenja koje će biti ugrađeno u most. U iduća tri mjeseca izrezat će se 450 kamenih gromada dopremljenih iz obližnjeg kamenoloma Mukoša, osam kilometara od Mostara. Posebnim istraživanjem utvrđeno je da je to kamenje identično onom od kojeg je prije 450 godina sagrađen Stari most.

Kao što su tada u gradnji sudjelovali majstori iz Dalmacije, sada će inžinjer Ante Kršinić s Korčule nadzirati rezanje kamenja i odobravati komade koji će biti ugrađeni u konstrukciju mosta.

Završetak do sredine 2002.

Najavljeno je da će u ožujku 2001., nakon završetka rezanja kamenja, početi priprema temelja za most, a u svibnju počinju svi radovi na obnovi mosta.

Planirano je da obnova mosta bude završena do sredine 2002., a nekoliko mjeseci nakon toga trebale bi biti obnovljene i kule u blizini mosta.

Do kraja 2002. obnovit će se vakufski dvor vladikin dvor i Franjevački samostan u Mostaru. Cjelokupan projekt obnove tih objekata stajat će 15,500.000 dolara. Svjetska banka odobrila je kredit od četiri milijuna dolara, a još četiri milijuna dolara donirale su Italija, Turska i Nizozemska. Preostalih sedam i pol milijuna dolara planira se također prikupiti od donatora. (S, P., H)