Vjesnik: 16. 12. 2000.

Potkraj studenoga u Hrvatskoj 376.613 nezaposlenih!

ZAGREB, 15. prosinca - Prema najnovijim podacima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ), potkraj studenoga bilo je evidentirano 376.613 nezaposlenih osoba, što je 1,9 posto više nego potkraj listopada. U usporedbi sa studenim 1999. godine, broj nezaposlenih povećan je 12,1 posto, odnosno za oko 40.700 osoba. Time je nastavljen ovogodišnji ukupno negativan trend, privremeno prekinut u ljetnim mjesecima zbog potreba za sezonskim radnicima. Nezaposlenost je povećana u svim županijama, a najveći porast bilježe Krapinsko-zagorska (25 posto) i Virovitičko-podravska županija (19,8 posto). U studenom Zavodu je prijavljeno 11.400 slobodnih radnih mjesta, što je 1,2 posto manje nego godinu prije.

Od ukupnog broja nezaposlenih u studenome, posao je prvi put tražilo njih 106.600 ili 28,3 posto. To je 7,2 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. Preostalih 270.000, odnosno 71,7 posto, imalo je prethodno radno iskustvo, a od toga 143.400 ili 53,1 posto otpada na nezaposlene žene. Najveći dio nezaposlenih prije je radio u prerađivačkoj industriji (71.700 ili 26,6 posto), u trgovini na veliko i malo, uslugama popravaka motornih vozila, predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo (19,3 posto), te u hotelima i restoranima (14 posto).

Kako proizlazi iz podataka Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, zbog stečaja i likvidacije tvrtke odnosno zatvaranja određenih radnih mjesta na burzu je od siječnja do kraja studenog 2000. godine dospjelo 17.820 radnika, a tehnološkim viškom proglašena su 45.253 zaposlenika. S obzirom da su neki ipak pronašli novo radno mjesto, potkraj studenoga u evidenciji je ostalo ukupno 31.600 osoba kojima je radni odnos prestao zato što je njihov poslodavac prekinuo s poslom.

Prošlog se mjeseca u potrazi za poslom Zavodu prijavilo 27.400 novih osoba što je porast od 28,3 posto u usporedbi s lanjskim studenim. Od toga je 20.400 ili tri četvrtine radnika imalo prethodno radno iskustvo. Istodobno, posredovanjem Zavoda zaposlilo se 9500 osoba, ili 4,9 posto više nego u isto vrijeme prošle godine. Od toga je 7200 ljudi (75,3 posto) dobilo posao na određeno vrijeme.

Najveći udio u evidentiranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 20 do 24 godine (19,3 posto), a najveće relativno povećanje od 29,1 posto posto u odnosu na lanjski studeni zabilježeno je u najstarijoj dobnoj skupini (50 i više godina). U najmlađoj dobnoj skupini (15 do 19 godina) zabilježen je blagi pad od 1,3 posto.

Struktura nezaposlenih prema stručnoj spremi, u usporedbi sa studenim prošle godine, ostala je nepromijenjena. I dalje je najveći udio nezaposlenih osoba s KV i VKV spremom (34,9 posto). Najmanji udio u ukupnoj nezaposlenosti imaju osobe s višom i visokom stručnom spremom (VŠS 3,1 posto i VSS 3,9 posto), što je dugoročna pojava. U odnosu na lanjski studeni, broj korisnika novčane naknade povećao se za 11.100 ili 19,2 posto pa naknadu sada prima 69.100 osoba.

Boris Petrović