Večernji list: 16. 12. 2000.

ZAVRŠILA KONFERENCIJA O MEĐUNARODNOM ORGANIZIRANOM KRIMINALU

Hrvatski suci mogu dobiti podatke o tajnim računima u inozemstvu

* Skinuta bankarska tajna sa sumnjivih računa

Obveze koje je prihvatila Hrvatska potpisujući međunarodnu Konvenciju protiv organiziranog kriminala i dva protokola koja se odnose na sprečavanje ilegalnih migracija uskoro bi trebalo ugraditi i u hrvatsko zakonodavstvo. Konvencija predviđa kaznenu odgovornost pravne osobe za kazneno djelo koje je počinila fizička osoba, što dosad nije bilo ugrađeno u naše kazneno zakonodavsto, pa se od nas očekuje da to učinimo. Nadalje, morat ćemo doraditi propise kad je posrijedi suzbijanje korupcije na međunarodnom planu, javnih službenika, kazao nam je Dubravko Palijaš, pomoćnik ministra pravosuđa za kazneno pravo.

Konvencija također od zemalja potpisnica traži skidanje granica za kaznena djela na koja se može odnositi pranje novca. Kod nas je ta granica sada određena na kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora od pet godina i više. Prema Konvenciji, osumnjičenim pljačkašima i razbojnicima mogla bi se blokirati imovina ako postoji sumnja da je pribavljena kaznenim djelom. Konvencija predviđa i strože mjere prema krijumčarima. Predviđa također skidanje bankarske tajne za račune na kojima je nezakonito stečeni novac, a važno je da su potpis na Konvenciju stavile i Švicarska, Monako, Austrija... Veoma je značajno što je Konvencija obuhvatila ne samo pranje novca već i pranje imovine stečene kaznenim djelom.

- Potpisanim konvencijama međunarodna zajednica dobila je jak mehanizam za suzbijanje organiziranog kriminala, ali moramo biti svjesni da mafija nije poražena i da organizirani kriminal uvijek pronalazi nove oblike djelovanja, i to na globalnom planu - kazao je na završetku Konferencije Pino Arlacchi, glavni podtajnik OUN za borbu protiv droge i organiziranog kriminala.

USKOK središnje tijelo međunarodne istrage

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala koji će se uskoro osnovati trebao bi, prema Nacrtu zakona, postati i središnje tijelo za istraživanje organiziranog kriminala s inozemnim elementima. To se prije svega odnosi na kaznena djela, od pranja novca do svih oblika korupcije, a USKOK bi dobio i ovlaštenja za postupke izručenja.

Nacrt zakona o ustroju USKOK-a dobio je nedavno i pohvalnu ocjenu na sastanku međunarodnih stručnjaka za antikorupcijsku borbu. Konvenciju o sprečavanju međunarodnog organiziranog kriminala na konferenciji u Palermu potpisalo je 12 zemlja od ukupno 154 zemlje sudionice, a dva protokola potpisalo je 80 zemalja. Dva najznačajnija dokumenta - o trgovini ljudima i ilegalnim migracijama - nije potpisala 41 zemlja, među kojima Kina, Maroko i Poljska, iz kojih je zapravo i najviše ilegalaca.

PALERMO Dušan Miljuš