OBJAVLJUJEMO PISMO g. DOBROSLAVA PARAGE OD 3. OŽUJKA 1989. GODINE, KOJE JE UPUTIO SVIM MJERODAVNIM SVJETSKIM INSTITUCIJAMA KAO: "PRIJEDLOG ZA PRIDOBIVANJE MEĐUNARODNE PODRŠKE U RJEŠAVANJU KOSOVSKE KRIZE", KOJI JE SA ZAKAŠNJENJEM OD 10 GODINA MEĐUNARODNA ZAJEDNICA IPAK USVOJILA!

MINISTRIMA VANJSKIH POSLOVA ZEMALJA

POTPISNICA KESS-A U BEČU 1989

SKUPŠTINI SFR JUGOSLAVIJE - BEOGRAD

GENERALNOJ SKUPŠTINI OUN - NEW YORK

EVROPSKOM PARLAMENTU STRASSBOURG

AMBASADI EZ - BEOGRAD

 

PRIJEDLOG ZA PRIDOBIVANJE MEĐUNARODNE PODRŠKE U RJEŠAVANJU KOSOVSKE KRIZE

Poput gospodarskog i materijalnog propadanja koje se ne može niti uz najbolju političku volju zaustaviti bez ogromne pomoći međunarodne zajednice zapadnih vlada i država, rukovodstvo jugoslavenske države i partije pokazalo se nesposobno da samostalno i suvereno pronađe izlaz iz dugogodišnje kosovske međunacionalne krize koja eskalira u nagovještaj krvavog građanskog rata za sve građane ove zemlje.

Dne. 27. 2. ove godine Predsjedništvo Jugoslavije proglasilo je izvanredno stanje (posebne mjere zaštite) na Kosovu, čemu je prethodio osmodnevni dramatični štrajk glađu Trepčinih rudara u utrobi zemlje. U te tzv. posebne mjere zaštite uključeno je slanje armijskih trupa i specijalnih jedinica u oklopnim kolima, ograničenje kretanja i zabrana okupljanja, demonstriranja i protestiranja, zabrana dolaska u SAP Kosovo stranim državljanima /državljanu SAD koji je bio u pratnji francuske novinarke Helen Despic akreditirane u SFRJ 2.3. 89. naređeno da u roku 24 sata napusti Kosovo/, ograničavanje izvještavanja, zabrana kupovanja nekretnina, policijski sat itd.

Vodstvo zemlje nije umjelo naći politički nego administrativni odgovor na kosovsko pitanje koje je kulminiralo ovih dana generalnim štrajkom Kosovara i ostavkama pokrajinskih rukovodilaca.

Više puta ponavljani zahtjevi za državom slobodnih pojedinaca, općeg prava glasa i provedbu referenduma o statusu Kosova, ugušeni su nastupom tenkovskog socijalizma koji je protivan osnovnim težnjama i demokratskim dostignućima suvremene Evrope.

Ne možemo biti pasivni pred libanonizacijom Jugoslavije, pred mogućnošću izbijanja krvavih sukoba poput onih na Baltiku i u Nagornjem Karabahu, za što najveću odgovornost ima jednopartijska vlast koja već 45 godina vlada ovom zemljom.

Izražavamo našu duboku zabrinutost pred ovakvom evolucijom zbivanja na Kosovu i solidarni smo sa svima onima čija se građanska i nacionalna prava na Kosovu grubo gaze.

Neosporna je činjenica da je za jugoslavensku državu početkom osamdesetih godina izbio svom žestinom jedan vrlo težak problem koji se je sastojao u dilemi kako smiriti sve nezadovoljnije Albance na Kosovu i moguću pobunu. Umjesto racionalnog i demokratskog traženja rješenja, preko kosovskog sindroma je službena ideologija hermetički nalijepila etiketu iredentizma, separatizma i priključenja Albaniji. Tenzije i opće nezadovolistvo vladajućim sistemom i ideologijom u Srbiji su se zadnjih godina vješto kanalizirali prema drugom narodu, koji je postao dežurni krivac za izlive negativnih emocija i destruktivnost, zato da bi vladajući poredak ostao netaknut.

Permanentnim stvaranjem utiska ugroženosti od strane Albanaca, nastoji se pojačati kohezija vlasti i zbijanje redova. Prikazujući se zaštitnikom Srba i Crnogoraca od albanske "najezde", država hoće pridobiti njihove simpatije umjesto postojećeg nezadovoljstva.

Naraslo nezadovoljstvo Srba kao najvećeg naroda u Jugoslaviji prema državi i ideologiji, pokušava se na ovaj način prookrenuti prema Albancima.

Po devizi "Zavadi, pa vladaj" želi se izolirati albanski "virus" i osamiti albanski narod čijih je gotovo 10.000 pripadnika za posljednjih osam godina bilo osuđeno na zatvorske kazne a gotovo 500.000 Albanaca bilo je kroz isto vrijeme policijski tretirano.

Ovakve bezobzirne manipulacije nacionalnim problemima Kosova krajnje su štetne i opasne za sve narode i građane ove zemlje sa posljedicama koje je teško drukčije sagledati nego kao uvod u krvave međunacionalne sukobe. To je olako poigravanje sa vitalnim interesima naših naroda i njihovom budućnošću.

Jedan ovako krajnje složen i težak politički problem ne može se rješavati bez eliminiranja uzroka krize koji su prisutni na cijeloj teritoriji države a ne samo na Kosovu. Kosovo je zapravo katalizator krize koju obilježava nepostojanje pravne države. Sudbina Kosova vezana je za krizu nelegitimne vlasti koju nadzire partija, vezana je za izbjegavanje radikalnih političkih reformi i demokracije kako bi se očuvao društveni status quo.

Rješenje krize nalazi se u odbacivanju orijentalnog, istočno evropskog društvenog poretka izraslog na dostignućima azijske despocije, nalazi se u razvijanju parlamentarne demokracije sa slobodnim izborima, u poštivanju ljudskih prava itd.

Nažalost, svi ovi idealni parametri za izlazak iz ponora postaju utopija u stravi grube realnosti, pokreta oružanih formaciia i zveketa gusjenica teških oklopnih vozila koji odzvanjaju ovih dana zemljom.

Ali, niti sve tri do danas predstavljene varijante državnih i partijskih vlasti a to su, na prvom mjestu ukidanje autonomije, na drugom očuvanje kosovske autonomije i na trećem mjestu, priznati kosovskom stanovništvu jednakopravan status u federaciji putem proglašenja Kosova republikom, nisu pravedno rješenje već odgađanje eksplozije građanskog rata.

Naime, upravo je Ustav iz 1974. godine osiguravao kosovsku autonomiju koja je donijela mnogo problema, represije i siromaštva kosovskim ljudima, što je rezultiralo albanskom pobunom 1981. godine.

Ukidanje autonomije značilo bi da se albanski narod koji broji gotovo dva miliona ljudi silom želi držati pod tutorstvom kao građane drugog reda, što bi predstavljalo grubo gaženje člana 7. Opće deklaracije o pravima čovjeka OUN kojim se zabranjuje svaki oblik diskriminacije ljudi bez obzira na rasu, boju kože, religiju, političko i drugo mišljenje, nacionalni ili društveni poredak itd.

Proglasiti Kosovo republikom bilo bi opet neprihvatljivo za većinski srpski narod koji smatra Kosovo svojom povijesnom kolijevkom, te bi taj čin proglašenja doživio kao otimačinu svog teritorija i srpskim nacionalnim porazom.

Zabrinuti za sudbinu naroda i građana ove zemlje, u mirnim nastojanjima da se izbjegne krvavi građanski rat ili akti nasilja i prolijevanja nedužne krvi, koji bi u situaciji međublokovskih nadmetanja, zaprijetili da prerastu u regionalni ratni požar, zalažemo se za miroljubivo posredništvo međunarodne zajednice u rješavanju tragičnog srpsko-albanskog spora, u istoj onoj mjeri i jednakim intenzitetom s kojim ta zajednica pomaže Jugoslaviju u otplaćivanju golemih inozemnih dugova.

Smatramo naime, da bi pokrajina Kosovo trebala doći pod protektorat Organizacije Ujedinjenih naroda kao eksteritorijalno područje između Jugoslavije i Albanije za razdoblje od jedne godine.

Zatim, bilo bi nužno pod kontrolom Mirovnog vijeća OUN organizirati slobodne izbore i referendum o daljnjem statusu Kosova. Niti bi se time Jugoslavija mogla osjetiti poraženom niti Albanija nekakvom pobjednicom, jer ogromna većina kosovskih Albanaca ne bi ni pod kakvim prijetnjama htjela živjeti u današnjoj NSR Albaniji, koju vide kao državu - logor, premda postoje razumljive podsvjesne težnje prema prapostojbini.

Molimo vas da se u okviru svojih nadležnosti i kompetencija zauzmete za pravedno rješenje za Jugoslaviju nerješive kosovske krize, koja se samo još više produbljuje uvođenjem izvanrednog stanja za čije je uvođenje, trajanje i prekid prema članu 4. stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima SFRJ bila dužna obavijestiti OUN.

Javnost u zemlji nije obaviještena o trajanju izvanrednog stanja, premda je sakupljeno preko 500.000 potpisa protiv njegovog proglašenja na Kosovu.

Kosovskom krizom ugroženi su svi građani SFRJ a ne samo Albanci, Srbi i Crnogorci. Molimo zato naročito Generalnu skupštinu OUN i Evropski parlament da ovu opasnu krizu, koja se može internacionalizirati, stave što prije na diplomatske zelene stolove.

3. ožujak 1989.

U ime Hrvatskog demokratskog saveza za zaštitu diskriminiranih i nepravedno progonjenih u Jugoslaviji:

Dobroslav Paraga, Ljubljana

 

 

 

 

PROSVJED ALBANSKOG SAVEZA U ŠVEDSKOJ PREDSJEDNIKU RH FRANJI TUĐMANU ZBOG ZABRANE HSP-a I POTPORA g. DOBROSLAVU PARAGI, DOKAZANOM PRIJATELJU ALBANSKOG NARODA!

 

 

Predsjedniku Republike Hrvatske

Dr. Franji Tuđmanu

Predsjednički dvori

Vila Zagorje

41000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA

  1. veljače 1994.

Štovani g. predsjedniče!

U ime Albanskog saveza u Švedskoj koji okuplja preko 40.000 Albanaca koje su protjerale četničke vlasti s djedovskih ognjišta iz Kosova, obraćam Vam se glede Vaših izjava o Albancima s Kosova, kao i na promašaje u "vašoj državničkoj politici".

Kad su Vas Hrvati odabrali za predsjednika Hrvatske, brzo ste odletjeli u Karađorđevo na tajne pregovore s krvnikom Miloševićem. Nije nam poznato u cijelosti što ste se dogovori uz "čašicu manastirke", ali rezultati vaših pregovora blagaslovljeni su u Ženevi kad ste se ponovo izljubili bratski u ime "Avnoja i Zavnoha".

Sigurno ste u Vašim susretima sa srbijanskim ratnim zločincem "razglabali u četiri oka" i o Albancima koji obitavaju na Kosavu.

Ove rasprave sigurno su se vodile na štetu Albanskog pučanstva na Kosavu. Sjećate se jedom prilikom kad ste kazali na Vrdoljakovoj televizlji koja ima oznaku HTV, da je problem Kosovskih Albanaca srpski problem. Vi se gadno varate. Kosovo je danas svjetski problem. Bez mira na Kosovu, neće biti mira niti u Europi, niti u svijetu.

Sigurno, ove Vaše ludorije nećete ponoviti kad posjetite za nekoliko dana Albanskog predsjednika.

Vi znadete da su sve škole na Albanskom Kosovu zatvorene, Na tisuće prosvjetnih radnika dobilo je otkaze. Televizijski i krugovalni programi na albanskom jeziku ukinuti su. Dnevni tisak na albanskom ne izlazi. Mnogi radnici ostali su bez posla i sredstava za život. Tvorničke hale su zatvorene, jer su strojevi preseljeni u Srbiju. Sveučilište je zatvoreno. Profesori su ostali bez pasla, a sveučilišna knjižnica opljačkana je i spaljana. Na tisuće Albanaca protjerano je od režima Vašeg prijatelja Slobodana Miloševića.

Ako je Kosovo srpski problem, onda je i Srednja Bosna problem basanske vlade, a ne Vaše vlade.

Točno je da ste se proglasili predsjenikom svih Hrvata u cijelome svijetu, svih umrlih i nerođenih, ali svojom politikom 500.000 Hrvata u Bosni doveli ste u propast.

Vi ste ponovo razjedinili hrvatsko pučanstvo, rastjerali ste svojom titoističkom politikom sve hrvatske prijatelje. Hrvatsku ste pribili na međunaradni stup srama, a svojom dvosmisleno-podmuklim izjavama doprinjeli ste da u skandinavskim sredstvima priopćavanja dođe do zamjene pojmova. Napadnuti postaje napadač, a silovana osoba postaje silovatelj.

Vi ste na vrijeme upozoravani od svijeta, ali savjete svijeta niste slušali, već ste slušali svog ministra obrane i Matu Bobana, čiji politički horizonti ne sežu dalje od Mostara i Travnika.

Stvaranjem neke kamenjare Herceg Bosne, razbijena je međunarodno priznata Republika Bosna i Hercegavina, koja je bila štit Republici Hrvatskoj od četničkih hordi. Razbijanjem Bosne povrijedili ste hrvatski etnički i povijesni prostor. Bosna je srce Hrvatske, a ne privatna "prčija" Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića.

Vjerujemo da će Vaš posjet Albaniji pridonjeti širenju prijateljstva između albanskog i hrvatskag naroda, što mi albanci iz Švedske pozdravljamo.

Ali temelje ovom prijateljstvu niste Vi postavili, to su ipak napravili prije 4 godine dva hrvatska rodoljuba pok. Ante Paradžik i Dobroslav Paraga. Paradžika je ustrijelila Vaša policija, a Paragu progonite kao crnog đavla, samo zato što Dobroslav Paraga ima veći ugled u svijetu nego Vi.

Mi smo zabrinuti zbog progona hrvatskih oporbenih palitičara i javnih radnika, naročito Vlade Gotovca, Dražena Budiše, Mire Lorger i Dobroslava Parage.

Ovom prilikom želimo Vam postaviti pitanje. Zašto progonite Dobroslava Paragu i zašto ste spremali ubojstvo Parage?

Kad niste uspjeli dokazati da je Paraga pripremao oružanu pobunu, razbili ste Hrvatsku stranku prava i državnim dekretom postavili osječkog patuljka Antu Đapića i na taj način rezbili ste nastariju hrvatsku državotvornu stranku HSP i osnovali ste Hrvatsku državnu stranku prava koja će biti Vaš privjesak na slijedećim izborima.

Vaš postupak spram legalnom i legitimnom predsjedniku HSP-a Dobroslavu Paragi nema nikakve sveze s pojmom pravne države, nego je produkt Vaše boljševičke anarhije.

Ako je Vaše ministarstvo uknjižilo kumrovačkog đaka Đapića, onda je ministarstvo trebalo primjeniti Zakon o političkim strankama i Statut Hrvatske stranke prava, što ovdje nije bio slučaj.

Što mislite da se danas nađe neki izrod iz lijevog krila HDZ i zakaže izvanredni sabor sa svrhom da se obori legalno rukovodstvo HDZ. Poslije ovog nelegalnog sabora Ministrastvo uprave uknjiži ovog luđaka da predstavlja HDZ.

Nemojte se pravdati da Vi niste dali blagoslov Đapiću da razbije HSP. On je došao s Vašim blagoslovom iz HDZ u HSP. Dok je Dobroslav Paraga 1990. po svijetu stvarao podružnice HSP-a, dotle ste Vi i Đapić u Središnjem odboru HDZ zaklinjali se na AVNOJ, ZAVNOH i konfederativnu Jugoslaviju.

Vama je bio cilj da se Paraga skine s hrvatske političke pozornice. I sad vaši veziri vele da je stanje u HSP-a sređeno, da bi Vi mogli mirno spavati. Vaš cilj bio je da nestane Dobroslav Paraga i njegovi istomišljenici, samo zato što ste bili zavidni na njegove političke uspjehe u Hrvatskoj i u svijetu. Paraga je pošten, skroman i časan hrvatski rodoljub, te svijetleća luč mladim državotvornim hrvatskim naraštajima kojima je Hrvatska država iznad svega.

Paraga je danas krijes hrvatskom ratniku koji odoljeva hordama vašeg prijatelja ratnog zločinca Miloševića. Paraga je nada hrvatskim majkama koje ste poslali "plavcima" da traže svoje sinove, iako dobro znadete gdje se njihova tjela nalaze.

Dobroslav Paraga, to je onaj hrvatski rodoljub koji na bojištima ne gine sa ZAVNOHOM na usnama, već Za Dom spremni. On je svagdje gdje su poniženi i odbačeni.

Pitamo se može li se zaustaviti Dobroslava Paragu i koliko Vam više Đapić treba?

Uvjereni smo da ćete i dalje zatvarati Paragu, ali Vaši zatvori bit će premaleni za Paragu. Vaši zakoni o državnoj sigurnosti šuplji su kao Švicarski sir. Vaša šestojanuarska diktatura danas je neučinkovita.

Novoustoličeni glasnogovornik HSP-a Anto Đapić po milosti Božjoj Franje Tuđinca, ne samo da će Vas mnogo koštati, nego će Vas osramotiti i jednoga dana pojesti.

Nadamo se g. predsjedniče da ovaj naš prijateljski osvrt na Vaše političke propuste, nećete proglasiti oružanam pobunom ili napadom na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske ili ćete nas možda strpati u jugonostalgičare.

Mi Albanci bez obzira gdje obitavamo, prijatelji smo hrvatskog narada i svih drugih koji obitavaju u Republici Hrvatskoj. Svaki napad na Republiku Hrvatsku u svijetu, osjećamo kao napad na nas Albance, zato g. predsjedniče promislite uvijek što kažete i što radite.

Ako ste nesposobni da vodite Hrvatski narod, zahvalite se na dužnosti a nastavite s vašim povijesnim istraživanjima.

Želimo Vam priopćiti da smo u Švedskoj zajedno s našim hrvatskim prijateljima upriličili sigurno preko 200 raznih skupova i demonstracija čija je glavna svrha bila rušenje tamnice albanskog i hrvatskog narada tzv. Jugoslavije.

Osobno sam zajedno s "ustaškim gnjezdom" kako je Beograd nazivao državotvorne Hrvate u Goeteborgu, organizirao sam 30 manifestacija za međunarodno priznanje bratske Republike Hrvatske. Hrvatska radiotelevizija i mnogi dnevni listovi u Hrvatskoj vrlo objektivno prikazivali su ove skupove.

I na svršetku osuđujemo Vaš sporazum s krvnikom Miloševićem, jer on je napravljen da se razbije srce hrvatskog povijesnog prostora Bosna i Hercegavina. Nadamo se da će te se kao državni poglavar svih Hrvata okrenuti političarima zapada, jer i sunce bježi s istoka na zapad.

U i me Albanskog saveza u Švedskaj želimo Vam mnogo uspjeha na pregovorima u Ženevi, koji će biti na dobrobit katolika i muslimana bez obzira gdje obitavaju.

Također Vam želimo ugodan boravak u našoj matičnoj domovini Rapublici Albaniji.

Živjelo prijateljstvo između albanskog i hrvatskag naroda!

ALBANSKI SAVEZ U ŠVEDSKOJ

Avni Ajdini

dopredsjednik

Dostavljeno:

1. Predsjedniku Republike Hrvatske

2. Svim slobodnim listovima u Hrvatskoj

3. Najvećem prijatelju albanskog naroda Dobroslavu Paragi

4. Političarima na Kosove

5. Pismohrana