FERAL TRIBUNE: 13. srpnja 1993.

 

PARAGA: "DOKUMENT DOKAZUJE DA SU ME HTJELI LIKVIDIRATI!"

 


 

BILJEŠKA OD 17. 03. 1993.

Obavio sam razgovor sa Đurom Pericom vezan za vagone HŽ.

Dogovoreno je da će vagone pregledat ekipa Janka Gredelja u Zagrebu te dati stručnu ocjenu koju će komisija prihvatit kao dokumenat vezan za optužbe protiv mene.

U daljem razgovoru Đuro Perica informirao me da gospodin Božičević Direktor Končara vrši na njega pritisak da se stvar Krivokuće smiri a time, što se opoziva na Hrvatstvo.

Dalnji razgovor bio je o Đurinom putovanju u Australiju u posjetu HOP-u i razgovora sa Tomicom. Perica mi je rekao sljedeće: Iman nalog Predsjednika Republike da maknem Paragu pod svaku cjenu. Tomica i Đapić dali su na pola tu suglasnost. Ja sam na to dodao da je tu i Sečan USA kao i Evropa te Skandinavija, a da mislim da će tu biti tvrdi orasi.

Đuro mi je rekao da onda mora ići na likvidaciju Parage na što sam mu ja jasno rekao da tu na mene netreba računat a ni na Manolića. Upitao sam dali je predsjednik zaista dao takav nalog i pod čijom sugestijom. Ostao sam bez riječi.

Đuro me informirao da je naredba predsjednika da se Paraga mora maknut pod svaku cjenu i da HDZ mora dobit HSP pod svoju kontrolu. Đuro nastavlja: Netko od nas mora preći u HSP i preuzeti komandu. Šta će biti sa Paragom moram ovih dana ići predsjedniku na konzultacije. Ja sam rekao da nikad i pod ničijem nalogu ne bih učestvovao u fizičkim likvidacijama. Đuro je razrogačenih oči gledao u mene i pitao ako to predsjednik naredi. Ja sam se prekrižio očuvaj nas Bože pa tko to daje sugestije predsjedniku. Paraga je politička O opasan jedino sebi sa svojim budalaštinama. Razgovor je dalje tekao o njegovom putu u Australiju.

Prije rastanka popili smo sokove u njegovoj radnoj sobi. Đuro me je zatražio da mu dostavim sve što znam o slučaju, Šeksovih ljudi. Đuro mi je rekao PAZI Šeks je ljugav i prljav čuvaj se od njegove mašte i osvete. Ja sam rekao u šali nema problema ja i Šeks se ne poznajemo a niti ne djelimo njivu, što se on meni ima osvećivat.

Razgovor sa Đurom trajao je oko devedeset minuta i Đuro je primio izvještaje prema dogovoru.

(Đurin postupak vezan za HSP iznenadio me da bi on mogao kao član komisije za ljudska prava aktivno učestvojat u likvidaciji Parage).

Bilješka završena napomenom da je Tomica i Drina Australije pripadnici "POGLAVNIKOVOG STOŽARA" informirani o svrhi Đurinog pohoda Australiji.

Odlučio sam obavit razgovor sa predsjednikom na tu temu u koliko je to moguće.

STJEPAN KRALJ

OBS.

SADRŽAJ BILJEŠKE KONTROLIRAN JE SA POGLAVNIKOVIM STOŽAROM U AUSTRALIJI. ISTINA JE DA JE ĐURO PERICA BIO U POGLAVNIKOVOM STOŽARU I PONUDIO DA PREĐE U HSP. PERICA JE OSTAVIO UTISAK VJERNOG USTAŠE POGLAVNIKOVOJ IDEOLOGIJI. O FIZIČKOJ LIKVIDACIJI PARAGE NIJE BILO RIJEČI TVRDI TAJNIK TOMICA.

ZGB. 7.04.1993.

STJEPAN KRALJ


Dokument, pohranjen u Vrhovnom sudu Hrvatske, iz koga proizlazi da je hrvatska vlast radila na fizičkoj likvidaciji Dobroslava Parage

 

Dobroslav Paraga, predsjednik Hrvatske stranke Prava

BUKUREŠT JE PRED VRATIMA

Jelena Lovrić

S Dobroslavom Paragom, čelnikom Hrvatske stranke prava, razgovaramo neposredno nakon improvizirane konferencije za štampu. Povod joj je bila opsada i upadanje policije, vojne i civilne, u ogromnim količinama, s dugim oružjem, Paraga precizira s puškama "pumpericama", u Starčevićev dom. Iako je deložacija najavljena za četvrtak ujutro, vlasti su požurile, tvrdeći da imaju dojavu kako je zgrada minirana. Dok razgovaramo, drama oko Starčevićeva doma još traje i Paraga još ne zna što je s onima koji su se tog jutra tamo uobičajeno našli, ni njemu nisu dali prići. Rekli su da je to iz razloga moje sigurnosti - ironično primjećuje Paraga - a istodobno su tramvaji uobičajeno vozili.

Na konferenciji Paraga je najavio kako će uskoro objaviti dokument koji dokazuje da je hrvatska vlast pripremala njegovu fizičku eliminaciju. Dokument je pred nama. Riječ je o izvještaju Službe za zaštitu ustavnog poretka - bilješci što je sredinom travnja napisao već poznati Stjepan Kralj, koji je u to vrijeme bio u Manolićevoj službi. Kralj izvještava o svojim razgovorima s Đurom Pericom, pred njegov odlazak za Australiju, gdje je Perica, navodno, bio u posjetu HOP-u. Kako stoji u izvještaju, Perica je tom prilikom rekao Kralju da ima nalog predsjednika Republike da makne Paragu po svaku cijenu. Govorio mu je o tome kako je planirano da HDZ preuzme HSP pod sroju komandu, pa je zato netko od članova vladajuće stranke trebao preći pravašima. Kralj u naknadnoj biIješci dodaje da je njen sadržaj kontroliran s poglavnikovim stožerom u Australiji, koji mu je potvrdio da je Perica tamo bio i da se ponudio da pređe u HSP, a izgleda da je ostavio i dojam "vjernog ustaše poglavnikovoj ideologiji". Prema toj naknadnoj provjeri, u Australiji nije bilo riječi o onome o čemu je, prema biIješci, Perica prethodno, u Zagrebu, razgovarao s Kraljem: o fizičkoj likvidaciji Parage.

Tražim istragu!

Naime, kako je micanje Parage s čela stranke skopčano s problemima, "Đuro mi je rekao da onda mora ići na likvidaciju Parage, na što sam mu ja jasno rekao da tu na mene ne treba računati a ni na Manolića", piše Kralj. Dodaje još nekoliko opservacija o tome kako je ostao bez riječi, kako ga je Perica razrogačenih očiju pitao: zar ne bi sudjelovao ni ako to predsjednik naredi te da je o svemu tome odlučio razgovarati s predsjednikom, ako to bude moguće.

- Da li je ovaj dokument vjerodostojan ili se u njega osnovano može sumnjati?

- Jedino ako sumnjamo u čovjeka koji je to sastavio, potpisao i predao Službi za zaštitu ustavnog poretka kao njen djelatnik. Može se govoriti o vjerodostojnosti sadržaja, ali čovjek koji je dokument potpisao potpuno iza tog izvještaja stoji. To je službeni izvještaj Službi za zaštitu ustavnog poretka, sastavljen je od osobe koja je takve izvještaje dužna pisati i do danas ga nitko iz te službe nije demantirao. Otkad je taj dokument Stjepan Kralj priložio u svoj spis u Vrhovnom sudu Hrvatske - žaleći se na presudu o zatvorskoj kazni koja mu je izrečena zbog iznošenja saznanja o ubojstvu sindikalnog rukovodioca Milana Krivokuće - to više nije tajni, nego javni dokument. Da bi se saznala puna istina o sadržaju tog izvještaja svakako je nužno da za to nadležni organi, od organa gonjenja, policije, tužilaštva do suda, otvore i provedu istražni postupak. Jer, na temelju izjava visokog dužnosnika HDZ-a i člana Odbora za nacionalnu i unutarnju politiku, Đure Perice, proizlazi da je on dobio nalog, i to od samog predsjednika Republike, za moju fizičku likvidaciju. Da li je Služba za zaštitu ustavnog poretka o tome, o tom izvještaju i o Peričinim izjavama vodila nekakvu istragu - ja to ne znam.

- Jeste li razgovarali s Kraljem?

Razgovarao sam da provjerim istinitost izvještaja. Rekao mi je da je bilješka potpuno istinita, da ju je on osobno sastavio, da stoji iza svake riječi i da je u svakom trenutku, pred bilo kim i u bilo koje vrijeme, spreman to posvjedočiti. Mislim da taj dokument baca jasnije svjetlo na pozadinu dosadašnjih zlodjela koja su učinjena protiv Hrvatske stranke prava, a kulminiralo je to sada, našim nasilnim istjerivanjem iz hrama Hrvatske stranke prava u Starčevićevom domu. Sve to potvrđuje da nas se na zaista sve načine, uključujući i nezakonita, protupravna, pa i zločinačka sredstva, pokušava eliminirati iz političkog života. Ovaj dokument dokazuje da smo imali pravo kad smo tvrdili kako smrt Paradžika i sve druge nasilne smrti u ovoj stranci predstavljaju smišljenu likvidaciju dužnosnika HSP-a. Tako se još jednom potvrđuje da je u Hrvatskoj zaista na djelu fašistoidni poredak.

Vlast bez ugleda

- Kako objasniti sve to što vam se događa: proces pred vojnim sudom, upad u Starčevićev dom, informacije da vam se doslovce radi o glavi - zašto ste toliko na smetnji?

- Zato što u Hrvatskoj želimo zaista demokraciju, punu slobodu i poštivanje ljudskih prava. Mislim da je to osnovni razlog, to se ne uklapa u koncepciju sadašnjeg nasilničkog režima, poretka koji je izgubio rat i koji izbjegava svaku odgovornost za svoje promašaje, za svoje ogromne zlouporabe vlasti, za svoju korumpiranost. Tuđmanov režim drukčije se više nije kadar održavati, jer ugleda nikakvog nema, ni kod kuće ni u svijetu, ostalo mu je još samo nasilje. On ne vodi istragu i postupak protiv režisera i aktera zlodjela, nego protiv onih koji o tome govore. Mi taj režim prozivamo na vrlo otvoren način i zato nam on tako žestoko uzvraća. Američki su kongresmeni već napisali kako ovaj režim divljački želi uništiti našu stranku, no, Tuđman to uopće ne respektira; videći valjda kako se Milošević drži prema ženi francuskog predsjednika, i on postupa isto bezobzirno, premda iza njega nitko ne stoji. Uvijek kažem da iza onih u Beogradu stoji Moskva, pa i Atena, iza Zagreba ne stoji nitko, doslovce nitko.

- Stalno vučete paralelu, i na press-konferenciji ste danas tako govorili, između Miloševića i Tuđmana?

- Pa, to je zaista isto, s tim da Milošević sigurno ima itekakve zasluge kao kreator Velike Srbije, a kod Tuđmana je jednako tako nasilje, uzurpacija, samovlast, ali on nije pobjednik on je gubitnik rata, teritorija... zapravo izgubio je mnogo više - hrvatski narod, ali mu on to ne želi priznati. Zato mislim da su metode Miloševića i Tuđmana iste, samo je Milošević neusporedivo jači i inteIigentniji, Tuđman to pokušava nadoknaditi trampom teritorija, zamjenom stanovništva i ovakvim napadima na parlamentarne stranke. Mislim da je upadom u Starčevićev dom vlast željela bilo kakav casus belli iIi bilo kakav povod da može upotrijebiti oružje i silu. Već sam u Saboru rekao da je ovaj akt inspiriran željom da se prolije hrvatska krv. U tom se smislu nisam prevario.

- Kad već povlačite paralelu Milošević - Tuđman, smatrate li da bi vama mogla pripasti uloga Vuka Draškovića?

- Ne znam kako se to može interpretirati, ali trudio sam se dosad, a i ubuduće ću poduzimati sve da se samovolji Tuđmanovog režima stane na kraj. Kad kažem: ova vlast mora pasti - to nije samo parola, nego je to imperativ trenutka. Bez promjene političkog sistema od nedemokratskog, autoritarnog, predsjedničkog u demokratski i zaista parlamentarni Hrvatska ne može izaći iz izolacije u koju je zapao čitav hrvatski narod. Ni naši dojučerašnji prijatelji ne žele više imati posla sa Zagrebom, ni u kom pogledu.

Likvidacija oporbe

- Što ćete poduzeti povodom ovog dokumenta?

- Mogu očekivati od tužiteljstva da nakon što se dokument objavi - prvo pokrene istragu protiv Perice; smatram da se istražnim sudskim postupkom mora utvrditi da li je Perica imao nalog od predsjednika Tuđmana da izvrši moju likvidaciju kao i sve okolnosti koje bi mogle biti s tim u vezi. Jer na to su obavezni po službenoj dužnosti, tako bi morali reagirati na svako saznanje o planiranju bilo čijeg ubojstva. Po odnosu prema tom dokumentu pokazat će koliko im je stalo do istine. Ako opet optuže mene ili Kralja - samo će potvrditi da je sve ovo apsolutno istina. Istraga se može provesti po službenoj dužnosti, a može se i zataškati, što će značiti da hrvatska vlast, kao i u slučaju Krivokuće, zavodi najcrnji teror, pa se akteri planiranja zločina, atentata i ubojstava ne privode, nego se zadržavaju na svojim funkcijama. Kao i obično, međunarodnu ćemo zajednicu obavijestiti i o ovim političkim gnjusobama, pogotovo jer to nije izoliran slučaj. Potpredsjednik vladajuće stranke prije nekoliko je dana u središtu Zagreba na jednoj tribini izjavio da on svoje protivnike šalje na prvu liniju a onda ih ubija, pucajući im u potiljak. To govori sve o namjerama vrhunskih ljudi vladajuće stranke i o njihovim stvarnim porivima i postupcima: oni likvidiraju političku oporbu i u Hrvatsku uvode potpunu strahovladu.

- Kako onda vidite hrvatsku budućnost?

- Hrvatska nema budućnosti s ovim režimom. Hrvatska će propasti, nestati ako se ovaj režim nastavi. Mislim da je hrvatski režim sada u potpunoj izolaciji i da kao takav više ne može egzistirati, on kolabira. Ova će vlast pasti - to je neminovno. Ona nema uporišta ni u čemu, nema ugleda, nema utjecaja, nema inozemne pomoći.

- U takvoj se situaciji obično posegne za represijom?

- To je kao hvatanje za slamku, a pokaže se da je bila udica. Mislim da svaki represivni zločinački poredak, kad posegne za najdrastičnijim sredstvima i nasiIjem, kako bi koliko-toliko produžio vijek svoje vladavine, upada u definitivnu klopku. Obično se pokaže da je to posljednja zamka, a ne luka spasa. Više se nitko ne može nadati da će na ovim prostorima uspostaviti neku dugovječnu diktaturu, naročito na to ne može računati gubitnik rata. Bukurešt je pred vratima Zagreba.