P R O G L A S

III. Sabora Hrvatske stranke prava (II Sabora HSP 1861)

od 27. 02. 1999. g. u Zagrebu

 

1. Pravaški Sabor Hrvatske stranke prava (formalno II. Sabora Hrvatske stranke prava - 1861.) poziva hrvatske vlasti, Vladu, Vrhovni sud i Predsjednika Republike da ukinu zabranu Hrvatske stranke prava od 28. rujna 1993. godine, te da ukinu medijsku blokadu kojoj su Paragini pravaši izloženi od prvog Dana državnosti 30. svibnja 1990. godine.

Ukoliko Vrhovni sud RH u roku od 30 dana ne donese pravedno Rješenje u korist članstva Hrvatske stranke prava, članstvo Hrvatske stranke prava zaštititi će svoje ustavno pravo na autonomnu nezavisnu političku stranku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

2. Pravaški sabor prosvjeduje protiv ugroženog nacionalnog suvereniteta zbog divljanja komunističkih i udbaških kadrova u vlastima i Račanovoj oporbi koji su i u prošlosti kršili ljudska prava.

Hrvatski nacionalni suverenitet je ugrožen zbog HDZ-režima koji forsira bivše komunističke i hrvatske udbaške kadrove koji koče demokratske reforme i napredak hrvatskog društva. Najnoviji primjer je izbor predsjednika Vrhovnog suda Marijana Ramušćaka (šef obrane odgovornima za atentat na dopredsjednika HSP-a Antu Paradžika), za kojega pravaški sabornici zahtjevaju sudsku odgovornost zbog kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, a ne čast da predsjedava najvišim sudskim tijelom u Republici.

3. Pravaški sabor upozorava hrvatsko briračko tijelo da je SDP jedna lažna socijaldemokratska politička opcija koja se kamuflirala u socijaldemokratsku stranku, a u biti se radi o starom Savezu komunista Hrvatske (SKH). SDP se može usporediti sa njemačkom strankom nasljednicom Honeckerovih komunista iz SED (današnji PDS), a ne sa njemačkom socijaldemokratskom strankom SPD.

4. Pravaški sabor zahtjeva sudsku odgovornost Socijaldemokratske partije (SDP) kao pravne nasljednice Saveza komunista Hrvatske (SKH) zbog polustoljetne komunističke strahovlade i duhovne i materijalne devastacije hrvatskog društva.

5. Pravaški sabor zahtjeva sudsku odgovornost vodstva Socijaldemokratske partije (SDP) zbog predaje oružja Teritorijalne obrane bivše Socijalističke Republike Hrvatske u ruke bivše agresorske “JNA” 1990. godine, kao i sudsku odgovornost Hrvatske demokratske zajednice zbog dopuštenja agresoru, krnjoj Jugoslaviji i Republici Srbiji, da u ratnim uvjetima agresije na domovinu iz Republike Hrvatske 1991. godine evakuiraju naoružanje RH-a u R BiH i Republiku Srbiju. Zbog toga vodstva SDP i HDZ trebaju pred sudbenom vlašću odgovarati zbog čina veleizdaje.

6. Pravaški sabor traži izvanredne, prijevremene, poštene i slobodne višestranačke izbore uz višestranačku kontrolu izbora za Zastupnički dom, te jednak medijski i financijski nastup izbornih kandidata parlamentarnih i izvanparlamentarnih stranaka, posebno na Hrvatskoj radio-televiziji (HRT).

7. Pravaški sabor zahtjeva ukidanje DSV-a kao partijskog instrumenta za suspenziju neovisnosti sudstva, pokretanje neovisne javne nacionalne televizije kao preduvjeta za ostvarenje točke šest ovog Proglasa.

8. Pravaški sabor smatra velikom sramotom što su se parlamentarni zastupnici Hrvatskog državnog sabora iz oporbene Račanove šestorke dali od vlade RH namagarčiti astronomskim povećanjem plaća saborskih zastupnika.

Dok drugarice i drugovi, iz Hrvatskog državnog sabora primaju 20.000 HRKn, gladni hrvatski radnici jedva da primaju 2.000 HRKn, a umirovljenici 900 HRKn, i to onima kojima se “posrećilo”.

9. Pravaški sabor prosvjeduje kod parlamentarnih zastupnika Hrvatskog državnog sabora koji su izglasali nepravedni državni proračun koji je doveo do diskriminacije dijela javnih službenika, prvenstveno službenika zaposlenih u obrazovnom sustavu i u zdravstvu, kao i pripadnika mirovinsko-socijalnog sustava, a na račun bujanja državne i lokalne birokracije (mafiokracije).

Oslobođena financijska sredstva treba preusmjeriti za iniciranje novih radnih mjesta, poticanje srednjeg privatnog poduzetništva i zapošljavanje mladih ljudi, maturanata, sveučilišnih diplomanata i zanatlija, te razvojačenih hrvatskih branitelja i dragovoljaca.

10. Pravaški sabor zahtijeva od Ministarstva financija RH da uvede normalni PDV smanjenjem sadašnjeg sa 22 na 11%, te da uvede diferencirani porezni sustav koji će neće uništiti posloprimce i poslodavce.

Za dječju odjeću, dječju-hranu, knjige, kruh i mlijeko porez treba biti 1% a domaći i strani kapitalisti, koji u Hrvatsku ulože minimalno milijun US dolara u industrijsku proizvodnju i stvaranje novih radnih mjesta, trebaju imati mogućnost da 48 mjeseci budu oporezovani nultom poreznom stopom, kako bi se privukle kapitalne investicije.

11. Pravaški sabor poziva članstvo sindikata hrvatskih posloprimaca da smijene svoje sindikalne vođe koji osam godina nisu u stanju izboriti se za pravedna prava radnika. Vođa SSSH Davor Jurić se kompromitirao vezavši se otvoreno za SDP.

12. Pravaški sabor zahtjeva poništenje pretvorbe od 1990. do 1999. godine, kao i denacionalizaciju od komunista nacionalizirane ili opljačkane privatne imovine od 1945. do 1990. godine.

13. Pravaški sabor traži pravo slobodnog i mirnog javnog okupljanja građana RH bez posebnog prijavljivanja policiji.

14. Pravaški sabor poziva državljanke i državljane Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine da svojim pravom na građanski neposluh izvrše javni pritisak na vlasti u Zagrebu i Sarajevu da se provede implementacija Daytonskog sporazuma kako bi Federacija BiH imala šansu preživjeti i zaživjeti, i jednog dana se proširiti na cijelu BiH, na oba entiteta.

Pozivaju se državljanke i državljane Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine oba entiteta da se duhovno pripreme za plebiscit ujedinjenja Hrvatske i BiH u jednu državnu federaciju između Sutle i Drine, i Drave i Jadrana.

 

U Zagrebu, 2. ožujka 1999.

 

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861

Predsjednik

Dobroslav Paraga